Cumhuriyet Halk Partisi Programı

İçindekiler

Cumhuriyet Halk Partisi Demokratik Sol bir Siyasi Partidir
İlkeler
Cumhuriyet Halk Partisinin Demokratik Sol Tutumunun Dayandığı Temel Kurallar
Demokratik Sol Düzenin Tanımı ve Amaçları
Demokratik Sol Gelişme Kavramı
Demokratik Sol Gelişmenin Temel Kuralları
Daha çok Üretim
Daha çok daha Yaygın
Daha Sağlıklı Tüketim
Hakça Gelir Dağılımı
Demokratik Sol Düzenin Gerekliliği
Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Düzen Değişikliği
Sanayileşme ve Demokratik Devrimcilik
Sanayileşme Tarımsal Gelişmenin Uyumluluğu
Demokratik Sol Düzenin Ekonomik ve Toplumsal Temelleri
Gelişme Köylüden Başlayacaktır
Halk Kesimi
Devlet İşletmelerinde Demokratik Yönetim
Çalışanların Hakları ve Etkinliği
Toplumsal Güvenlik
Demokratik Sol Düzende Ekonominin Araçları ve İşleyişi
Devletin Ekonomiyle İlgili Ödevleri ve İşlevleri
Demokratik Planlama
Sanayileşmede Temel İlkeler
Gelirler Politikası
Gelişmeyi Hızlandırıcı ve Hakça Vergi
Bankacılık ve Kredi Düzeni
İç ve Dış Ticaret
Özel Kesim
Esnaf ve Sanatkar
Doğal Kaynaklar
Enerji
Ulaştırma
Turizm
Demokratik Sol Düzende İnsan Toplum ve Doğa
Bilim Araştırma ve Teknoloji
Eğitim
Din
Kültür Yazın ve Sanat
Sağlıklı ve Uzun Yaşama Hakkı
Beden Eğitimi ve Spor
Yerleşme Düzeni ve Çevre Sorunu
Demokratik Sol Düzende Devlet
Demokrasi
Hukuk Düzeni
Demokratik Kamu Yönetimi
İç Güvenlik
Ulusal Güvenlik
Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler

Künye Bilgileri

Cumhuriyet Halk Partisi Programı
Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı
TBMM Yayınları
Türü: Siyaset, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 1976
284 Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Programı
E-kitap okumak için tıklayın