Çocuk Kültürü 1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi

Çocuk Kültürü 1.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

* Prof.Dr.Bekir Onur’un açış konuşması
* Prof.Dr.Günal Akbay’ın açış konuşması
* Sunuş
Birinci Bölüm: “Çocukluğun Tarihi”
* Bozkurt Güvenç: Çocuk ve Kültür
* Mine Tan: Çocukluğun Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımı ve Sözlü Tarihte Bir Çocuk
* Hayat Erkanal: Eski Mezopotamya’da Çocuk ve Eğitimi
* Necdet Sakaoğlu: Lütfiye-i Vehbi’de (18.yy) Çocuk Eğitimiyle İlgili Görüşler
* Özer Ergenç: Osmanlı Klasik Döneminin “İdeal İnsan Tipi” ve Bu Dönemde Çocuğun Kültürel Gelişimini Etkileyen Etkenler Üzerine Düşünceler
* Sabahattin Türkoğlu: Osmanlı Saraylarında Çocuk
* Mine Erbek: Tarih Boyunca Türk Çocuk Giysileri
* Atilla Erden: Kazdağı Türkmenlerinde Çocukları Topluma Kazandırma
* Muhsine H.Yavuz: Türk Masallarında Çocuk İmgeleri
* İsmet Kür: 1869-1928 Yılları Çocuk Dergilerinde Eğitimci Yazarların Benimsediği Çocuk Tipleri
* Yahya Akyüz: Türkiye’de Anaokullarının Kuruluş ve Gelişim Tarihi
İkinci Bölüm: “Çocuk ve Gelişim”
* Çiğdem Kağıtçıbaşı: Çağdaş Dünyada İnsan Gelişimine İlişkin Görüşler ve Türkiye Deneyimi
* İnci San: Kültür Eğitim bilimi ve Çocuk
* Şengül Ö.Gür: Türkiye’de Mimari ve Çocuk
* Sevda Şener: Türk Çocuk Tiyatrosu Yapıtlarında Çocuk
* Gülçin Alpöge: Günümüz Çocuk Kitaplarında Çocuk İmgesi
* Serpil Ural: Çocuk Kitaplarında Çevre Kültürü
* Yücel Çağlar: Türkiye’de Çocuk ve Doğa İlişkisi
* Yakın Ertürk: Türkiye’de Çocuk Emeğinin Kullanım Biçimleri
* Nermin Çelen: 12-15 Yaş Grubunun Çocuk Hakları Konusundaki Tutumları
* Selahattin Öğülmüş-Figen Çok: İlkokul Öğrencilerinin Okulla İlgili Algıları
Üçüncü Bölüm: “Çocuk Kültürü”
* Metin And: Geleneksel Kültürlerde Çocuğun Yeri ve Anlamı
* Ufuk Beyazova: Çocuk Sağlığı ve Geleneksel Yaklaşımlar
* Tülin Sağlam: Türk Çocuk Oyunlarında Ritüel Ögeler
* Serpil A.Cengiz: Kdz. Ereğli Örneğinde Çocuk Oyunlarının Halkbilim Açısından Değerlendirilmesi
* Figen Çok-Müge Artar-Tülin Şener-Melike T.Bağlı: Kentlerde Çağdaş Çocuk Oyunları
* Leyla Ö.Durlu: Bilgisayar Oyunları ve Cinsiyet Rolleri
* Fatoş İnhan: Türkiye’de Çocukların Oyuncak Gereksinmesi, Sorunlar ve Çözümler
* Melike T.Bağlı: Çocuk Bahçesindeki Oyun Araçlarında Toplumsal Etkileşim
* Aynur Özuçucu: Yuva Çocuklarının Gündelik Yaşamdaki Davranışları
* Kongreye Katılanlar (bildiri sırasıyla)

Künye Bilgileri

Çocuk Kültürü 1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi 6-8 Kasım 1996
Bekir Onur
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Toplum, Çocuk, E Kitap indir, E kitap oku
Yayın Tarihi: 1997
557 Sayfa
ISBN: 9754823723

Çocuk Kültürü 1.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi
E-kitap okumak için tıklayın