Cezaevi ve Sağlık Hakkı: Türk Tabipleri Birliği Cezaevindeki Hastalar için Kanser Danışma Kurulu Raporu 2009

Cezaevi ve Sağlık Hakkı: Türk Tabipleri Birliği Cezaevindeki Hastalar için Kanser Danışma Kurulu Raporu 2009
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Türk Tabipleri Birliği Kanser Danışma Kurulu Üyeleri
Önsöz
Başlarken
Giriş
Mahkum veya Tutuklu Kanser Hastalarına Yönelik Tıbbi Bakım Önerileri
Kanser Hastaları ve Ceza İnfaz Hukuku Bağlamında Cezanın Ertelenmesi
Sonuç ve Öneriler

Türk Tabipleri Birliği
Cezaevindeki Hastalar İçin
Kanser Danışma Kurulu Üyeleri
Başkan
Uzm. Dr. Ali Çerkezoğlu
Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Uzmanı
Sekreter
Uzm. Dr. Ali Özyurt
Dr. Siyami Ersek Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Başasistanı
Raportör
Doç. Dr. A. Coşkun Yorulmaz
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Adli Tıp AD Öğretim Üyesi

Tıbbi Danışmanlar( Alfabetik sıraya göre)
Prof. Dr. Musa Altun
İ.Ü. Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tunçalp Demir
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gögüs Hastalıkları AD Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Pınar Mualla Saip
İ.Ü. Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Çetin Vural
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği Şef Muavini
Hukuk Danışmanı
Prof. Dr. İur. Fatih Selami Mahmutoğlu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Künye Bilgileri

Cezaevi ve Sağlık Hakkı: Türk Tabipleri Birliği Cezaevindeki Hastalar için Kanser Danışma Kurulu Raporu 2009
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Kriminoloji, Kanser, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Mart 2010
24 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-25-6

 

Cezaevi ve Sağlık Hakkı: Türk Tabipleri Birliği Cezaevindeki Hastalar için Kanser Danışma Kurulu Raporu 2009
E-Kitap okumak için tıklayın