Ceza Muhakemesi Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu, soruşturmanın başlamasından hükmün kesinleşmesine kadar geçen aşamada yapılacak her türlü işlemin insan haklarına uygun yürütülmesi amacıyla kabul edilmiş temel bir kanundur. İnsan haklarını ihlal etmeden yürütülen bir soruşturmada delillerin toplanması, toplanan delillerin iddiaya dönüştürülerek davaya konu edilmesi, davaya dayanak olan delillerin ise aleni ortamda tartışılması, ortak akıl yürütmelerle sonuca bağlanması için her şeyden önce sürece katılan kişilerin eşit haklarla donatılmış olması, aktif katılımlarının sağlanması ile mümkün olabilir.
Ceza davasının başındaki iki olasılığa dayanan kuşkunun yenilmesi ancak diyalogla sağlanabilir.
Diyalogun garanti ettiği eşit şartlarda serbestçe tartışabilme imkânı, başlangıçtaki kuşkunun ortadan kaldırılarak iddiaya konu eylemin olduğunun ya da olmadığının kanıtlanmasının garantisidir. Bu sonuçta yenilen ne savunmadır ne de iddiadır. Davanın başındaki kuşku, ortaklaşa katkı ile yenilmiş, ortak bir sonuca ulaşılmıştır.
Bir soruşturma/kovuşturmanın, adalet ilkelerine uygun yürütülerek sonuçlandırılması, sadece CMK maddeleri ve bu maddelerin Yargıtay tarafından açıklanan anlamının bilinmesi/uygulanması ile sağlanamaz. Evrenselleşmiş yargılama normlarına ilişkin başta AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararları olmak üzere farklı kaynaklardan beslenmek gerekir.

Çalışmamızın 6. Baskısında,
hukukçulara, maddelerin anlam ve uygulamasına dair geniş bir perspektif sunmaya gayret ettik. Altıncı Bası, maddelerin bağlantılı olduğu diğer kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, madde gerekçeleri, Yargıtay, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ile zenginleştirilerek okuyucunun daha çok görüşe kolayca erişebilmesine olanak sağlayacaktır.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Madde Metinleri / Gerekçeler / Açıklamalar / Genelgeler
– Yargıtay Kararları / AİHM Kararları & Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları
– 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Yürürlükte Bulunan Hükümleri)
– Karşılaştırma Tabloları
– I. Cilt Madde 1 – 134
– II. Cilt Madde 135 – 226
– III. Cilt Madde 227 – 335
– 1412 S.K. Madde 305 – 326

KÜNYE BİLGİLERİ

Ceza Muhakemesi Kanunu
Osman Yaşar, Cengiz Otacı
Seçkin Yayıncılık
Türü: Ceza Muhakemesi Hukuku
Yayın Tarihi: 2015/5
Ciltli 1.Hamur
6.Baskı 17×25 cm
4632 Sayfa
ISBN: 9789750228889