Budunbilim Terimleri Sözlüğü

Önsöz
 
Sözlükte genel budunbilimi (etnoloji) bütünleyen başlıca konuların terimlerine yer verilmiş; terimlerin tanımları, onları oluşturan ana öğelere ağırlık verilerek yapılmaya çalışılmış; bu arada, tanımları daha da açıklığa kavuşturacağı sanılan kimi belirgin örnekler tanım içinde gösterilmiştir.
İnsanbilim, toplumbilim, halkbilim gibi budunbilime birinci dereceden yardımcı olan komşu bilim dallarındaki kimi ortak terimlere de sözlükte yer verilmiş, ancak bunların seçimlerinde ve tanımlanmalarında budunbilimselliğe öncelik tanınmıştır. Yerli dillerinden gelen ve terim niteliği kazanan sözcükler (örneğin tabu, orenda, manitu, ikat vb.) oldukları gibi alınmış, bunlara Türkçe karşılıklar aranmamıştır. Sözlükte Türk budunbilimini ilgilendiren terimlere çok az yer verilmiştir; nedeni, Türk budunbiliminin terimlerini kapsayacak bir sözlük hazırlamanın ayrı bir çalışma konusu olması, bunun da şimdilik uzun ve yoğun bir çalışmayı gerektirmesidir.
Sözlüğün hazırlanmasında W.Hirschenberg’in Wörterbuch der Völker kunde’si temel kaynak alınmış; W.Nölle’nin Lexikon der Völkerkunde’si, Ch.Winick’in Dictionary of Anthropology’si, A,Hultkranz’ın General Ethological Concepts’i ile S.V.Örnek’in Etnoloji Sözlüğü başta olmak üzere kaynakçada gösterilen öteki yapıtlardan yararlanılmıştır.
Bilindiği gibi budunbilim, insanbilim içinde yer alan bir araştırma ve öğretim alanıdır. Elinizdeki sözlüğün eksiklerinin giderilmesi, sınırlarının saptanması ve bütünlenmesi için, insanbilim öteki dallarının da terim sözlüklerinin hazırlanması gereklidir.
 
S.V.Örnek
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Budunbilim Terimleri Sözlüğü
Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek
Türk Dil Kurumu Yayınları
Türü: Sözlük
Yayın Tarihi: 1973
92 Sayfa
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın