Boyarmadde Kimyası

Önsöz

Beş yıldan beri vermekte olduğumuz Boyarmadde Kimyası ders notlarımızı biraraya toplayarak kitap haline getirmeye karar vermiş bulunuyoruz.

Yabancı literatür incelendiğinde bu konunun oldukça geniş kapsamlı olduğu görülür. Bu nedenle, bu geniş konunun, genellikle tekstil boyarmaddeleri ile ilgili kısmını derlemeye çalıştık. Kitapta boyarmaddeler, kimyasal yapılarına göre gözönüne alınmış, bunların pratikte uygulama prensipleri açıklanmış ve her boyarmadde sınıfına örnek verilmeye çalışılmıştır.

Bu kitabın, tekstil endüsrisi ile ilgili eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencileri ile bu endüstri dalında hizmet veren konu ile ilgili meslekdaşlarımızayardımcı olacağını umuyoruz.

Ders notlarımızın kitap haline getirilmesinde teşviklerini gördüğümüz M. Ü. Tekstil Eğitimi Bölüm Başkanı Sayın Prof.Dr. İnci Tezcan’a, kitabın basılması için yardımlarını esirgemeyen M.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Sait Sevgener’e teşekkürü bir borç biliriz.

Ayrıca Fakültemiz Matbaa Eğitimi Bölümünden Y.Doç. Dr. Aşkın Çelik, Arş. Gör. Timur Soysal ve Sekreter Yıldız Çelik’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler
1.1. Boya Boyarmadde
1.2. Tarihçe
2. Renk ve Işık
2.1. Renk Nedir?
2.2. Işık Nedir?
2.3. Rengin Anlamı
2.4. Renk Karışımlarının Temel Prensipleri
2.5. Absorbsiyon Yasaları ve Absorbsiyon Eğrileri
2.5.1. Absorbsiyon Spektrumu
2.5.2. Kolorimetri
2.6. Renk ve Konstitüsyon İlişkisi
3. Boyarmaddelerin Sınıflandırılması
3.1. Boyarmaddelerin Çözünürlüklerine Göre Sınıflandırılması
3.2. Boyarmaddelerin Boyama Özelliklerine Göre Sınıflandırılması
3.3. Boyarmaddelerin Kimyasal Yapılarına Göre Sınıflandırılması
4. Azo Boyarmaddeleri
4.1. Azo Boyarmaddelerin Elde Edilmesi
4.1.1. Azo Kenetlenmesi
4.1.2. Aminlere Nitro Bileşiklerinin Katılması
4.1.3. Nitro Bileşiklerinin İndirgenmesi
4.1.4. Amin Bileşiklerinin İndirgenmesi
4.2. Azo Boyarmaddelerinin İsimlendirilmeleri ve Sınıflandırılmaları
4.2.1. Monoazo Boyarmaddeleri
4.2.2. Disazo Boyarmaddeleri
4.2.3. Trisazo Boyarmaddeleri
4.2.4. Tetrakis Azo Boyarmaddeleri
4.3. Uygulama Alanına Göre Azo Boyarmaddelerinin Sınıflandırılması
4.3.1. Anyonik Azo Boyarmaddeleri
4.3.1.1. Asid Boyarmaddeleri
4.3.1.2. Kromlamalı Azo Boyarmaddeleri
4.3.1.3. Metal-Kompleks Boyarmaddeler
4.3.1.4. Direkt Azo Boyarmaddeler
4.3.1.5. Reaktif Boyarmaddeler
4.3.2. Katyonik Azo Boyarmaddeler
4.3.3. Azonik Boyarmaddeler
4.3.4. Dispersiyon Azo Boyarmaddeleri
4.3.5. Azo Pigmentleri
4.3.6. Solvent Boyarmaddeleri
5. Nitro ve Nitrozo Boyarmaddeleri
6. Polimetin Boyarmaddeleri
6.1. Polimetin Boyarmaddelerinin Fotoğrafçılıkta Kullanılması
7. Arilmetin Boyarmaddeleri ve Aza Anologları
7.1. Trifenilmetan Boyarmaddeleri
7.2. Difenilmetan Boyarmaddeleri
7.3. Akridin, Ksanten, Fluoren Boyarmaddeleri
7.4. Kinonimin Boyarmaddeleri
7.5. Azin, Oksazin, Tiyazin Boyarmaddeleri
8. Aza (18) Annulen Boyarmaddeleri
9. Karbonil Boyarmaddeleri
9.1. İngido Boyarmaddeleri
9.2. Antrakinon Boyarmaddeleri
9.3. Karbonil Boyarmaddelerinin Uygulamada Kullanılması
9.3.1. İyonik Yapıda Karbonil Boyarmaddeleri
9.3.2. Dispersiyon Karbonil Boyarmaddeleri
9.3.3. Kompleks Oluşturan Karbonil Boyarmaddeler
9.3.4. Reaktif Boyarmaddeler
9.3.5. Küpe Boyarmaddeleri
9.3.6. Çözünür Küpe Boyarmaddeleri
10. Kükürt Boyarmaddeleri
11. Boyarmaddelerin Eşdeğerlerive Color Indeks’in Kul.

KÜNYE BİLGİLERİ

Boyarmadde Kimyası
Doç. Dr. İnci Başer, Y. Doç. Dr. Yusuf İnanıcı
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1990
220 Sayfa
Türü: Tekstil

 

E-kitap okumak için tıklayın