Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014 – 2023

İçindekiler

* Yönetici Özeti
1. Giriş
* Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika
* BGUS Hazırlık Süreci ve Katılımcılık
2. Bölgesel Gelişmeyi Etkileyen Uluslararası Eğilimler
* Uluslararası Gelişmelerin Ortaya Çıkardığı Fırsatlar ve Riskler
* Dış Ekonomik Coğrafyanın Sunduğu Fırsatlar ve Riskler
* Sınır Ötesi ve Bölgeler Arası İşbirlikleri
* Bölgesel Gelişme Alanında Dünyadaki Genel Eğilimler
* AB Bölgesel Politikasında Gelişmeler ve Türkiye’nin AB’ye Ekonomik ve Sosyal Uyumu
3. Türkiye’deki Bölgelerin Yapısı ve Eğilimler
* Beşeri Sermaye ve İstihdam
* Gelir, Ekonomik Yapı, Girişimcilik ve Yenilik
* Sosyal ve Fiziki Altyapı, Erişebilirlik
* Dijital Yaşam ve İletişim
* Doğal Yapı, Çevre ve İklim Değişikliği
* Enerji
* Kurumsal Yapı
* Yerleşim Deseni ve Gelişme Eğilimleri
* Gelişmişlik ve Gelir Durumlarına Göre Bölgeler
4. Bölgesel Gelişme Vizyonu ve Stratejileri
* Mekansal Amaçlar
* Metropollerin Küresel Rekabet Gücünün Artırılması
* Büyüme Odaklarının Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması
* Bölgesel Çekim Merkezleriyle Düşük Gelirli Yörelerin Kalkınmasının
* Yapısal Dönüşüm İllerinde Ekonomi Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Ekonominin Canlandırılması
* Öncelikli Gelişme İllerinin Ülke Geneline Yakınsaması
* Kırsal Alanlarda Kalkınmanın Hızlandırılması
* Yatay Amaçlar
* Bölgesel Gelişmenin Yönetişiminin iyileştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
* Kamu Yatırım ve Desteklerinin Bölgesel Gelişme Amaçlarıyla Uyumlaştırılması
* Bölgelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi
* Sınır Ötesi ve Bölgeler Arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi
* Sürdürülebilir Çevre ve Yeşil Ekonominin Desteklenmesi
* Ulaşım Ağının ve Erişebilirliğinin Geliştirilmesi
5. Uygulamanın Koordinasyonu, İzleme ve Değerlendirme
* Uygulamanın Koordinasyonu
* İzleme ve Değerlendirme

Künye Bilgileri

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014 – 2023
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
Türü: Ekonomi
Yayın Tarihi: Aralık 2014
145 Sayfa

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014 – 2023
E-Kitap okumak için tıklayın