BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitabı – 1.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

Madde 1
Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
Madde 2
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.
2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayırıma veya cezaya tabi tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemi alırlar.
 
 
 
Künye Bilgileri
 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitabı – 1.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi
Yayına Hazırlayan: Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Yayınları
Türü: Medya
Yayın Tarihi: Kasım 2013
52 Sayfa
ISBN: 9789755520780
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın