Bizimkiler: Yüz Yıl Savaşı

E-kitap okumak için tıklayın

Edirne’de halk asillere karşı isyan etti. İsyan kısa bir sürede tüm Trakya’yı sardı. Her yerde soylular ve toprak sahipleri öldürülmeye başlandı. Halk hareketi en şiddetli olarak Selanik’te cereyan ediyordu. Selanik en ölçüsüz zenginliğin, en koyu sefaletle koyun koyuna bulunduğu ve karışık kökenli halkın yaşadığı bir liman kentiydi.

Selanik’te örgütlü ve belli bir ideolojisi olan halk partisi, yani Zelotlar partisi vardı. Bu nedenle burada halkın asillere karşı sadece öfkelenmesi ile yetinilmedi. Zelotlar 1342’de yönetimi ele geçirip, Kantakuzenos taraftarlarını kovarak, kendilerine özgü rejimlerini kurdular. Bütün aristokratların mallarına el kondu. Zelotlar sosyal ihtilalciydiler, ama ihtilal ile meşruiyetçiliği birleştirmişlerdi. Meşru İmparator İoannes Palaiologos’u tanıyorlar ve onun İstanbul’dan gönderdiği vali ile Zelotlar partisi başkanı yönetimi birlikte paylaşıyordu. Ama asıl yetki ve egemenlik hakkı Zelotlardaydı. Selanik 1350’lere kadar Zelotlar tarafından bağımsız olarak yönetildi. İoannes Kantakuzenos ve onu tutan aristokratlara karşı, Palaiologoslar Selanik “ Zelotlar “ ını destekliyorlardı.

Zelotlar başlangıçta toplumsal eşitliği savunuyorlardı. Borçların kaldırılmasını ve toprağın yeniden dağıtılmasını istemişlerdi. Ama geldikleri yerde Zelotlar hiç değilse yoksullara yardım edilmesini ve şehirde genel iyileştirmeler yapılmasını ister oldular. Bu amaçla manastırların bir ölçüde mülksüzleştirilmesini ve zenginlerin bir miktar mal varlığına el konmasını istiyorlardı. Bu noktada Hesykhiastlar ile Zelotlar karşı karşıya geldiler. Kutsal sessizlik rahiplerinin mallarını vermeye hiç niyetleri yoktu.

13. Kitap Hakkında

13. Kitapta 1300 ile 1375 yılları arasındaki 75 yıl anlatılmaktadır. Bu dönemde en önemli olay bu kitaba ismini veren ve Fransızlarla İngilizler arasında yapılan Yüz Yıl Savaşıdır. Muharebeler Avrupa ana karasında yapılıyordu. Sebebi ulusal bilince doğru uzanan yolda Fransa ile İngiltere’nin birbirinden ayrılmasıydı. Savaşlar ve parasızlık Avrupa’da savaş şirketlerinin gelişme zeminini hazırlıyordu.

Bu sırada Anadolu’nun batısında bir Türk beyliği, hızla büyüyor, Avrupa’ya geçiyor, Balkanlara sahip olmaya başlıyordu. Avrupa, Osmanlıların bu ilerlemesinden endişeye kapılmış, yılanın başını küçükken koparmak istiyordu.

Bu sırada Azerbaycan’da da başka bir Türk devletinin temelini oluşturacak dini görüş, tekkede örgütleniyordu.

Doğu Roma İmparatorluğu ufala ufala Bizans kentine indirgenmişti. Ama yine de büyük prestiji vardı. Bizans Zelot başkaldırısını yaşadı. Eşitlikçi toplum görüşü burada da sonuç alamayacaktı.

Anadolu’da Rum Selçuklu hakimiyeti bitmiş, Moğol etkisi hafiflemiş, ortaya pek çok ufak Türk beyliği çıkmıştı. Kent bazında, kabile bazında beyler vardı. Bunlar vassal olarak birbirine bağlanarak, adı bilinen beylikleri meydana getiriyorlardı. Yani ortada Bozkırdaki göçebe konfederasyonlarının, Anadolu yerleşmesine bir uygulaması vardı. Kitapta adı geçen ve bilinen her beylik aslında bir konfederasyondu. Kilikya’da ise Ermeni krallığı hala yaşamaya devam ediyordu.

Tam Cengiz İmparatorluğu bitti derken, Orta Asya ortaya yeni bir fatihi, Timur’u çıkarıyordu. Timur, nerede ise eski Moğol İmparatorluğu çapında bir devlet kurmak üzereydi. Asya’nın her yerinde bir yandan Türkler öne çıkıp, devletler kurarken diğer yandan Orta Asya İslamlaşıp, Türkleşiyordu.

Bu sırada Çin’de Moğolların işi de bitmişti. Çin iç savaşlarla sarsılıyor, ölenin haddi hesabı olmuyordu.

Tapınak Şövalyeleri işkence ile yok ediliyorlardı. Ama onlar da yer altına inmiş, yeni örgütlenmeler kurup, kendilerine yeni hakimiyet sahaları buluyorlardı.

Avrupa’da burjuvaların güçlenmesi ile meclisler kralların gündemine gelmeye başlamışlardı. Avrupa adalet sistemi de değişiyor, kralın mahkemeleri güç kazanıyorlardı. Bir yandan da hukuk töre çatışması yaşanıyordu. Zaman içinde, kazanan, yazılı olan yani Roma hukuku olacaktı.

Avrupa’da Papalık bölünmüştü. Bir ara papa sayısı üçe bile çıktı. Bu gelişme Katolikliği zayıflatıyordu. Bir yandan da Kilisenin sapkınlık saydığı pek çok dini akım ortaya çıkıyordu. Ama diğer yandan da bilimsel düşünce filizlenmeye başlamıştı. Matbaanın gelişmesini sağlayacak kabartma harfler de ortaya çıkmıştı.

İngiltere, İskoçya’yı kendi haline bırakmaya hiç niyetli değildi. İngiltere İskoçya savaşları sürüp gidiyor ve çok kan akıyordu. İskoçyalıların hayat hakkı yoktu.

Avrupa’da Osmanlı hanedanı gibi filizlenen bir diğer hanedan da Habsburglardı.

Dünyanın her yerinde veba, işkenceler, savaşlar, açlık, hükümdarların vahşeti nedeniyle halk kırılıyordu. Eceliyle ölmek bile artık mümkün değildi. Yaşam anlatılamayacak kadar zor ve çekilmezdi. Hayat, sayıları bir avuç bile olmayan seçkinler için bir şey ifade ediyordu. İnsanların hayatını kurtaramayan dinler de ruhların ebedi hayatını kurtarmak havucunu göstererek, bu dünyadan kendilerine pay alıyorlardı.

13. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:

Etas Generaux
Batı Avrupa’da Adalet değişiyor
Florin
Ticari Buluşlar
Türkler ve Moğollar
Moğollar ve Şiilik
Katharizm ve Kabbala
İbn Teymiye
Tapınak Şövalyeleri
Wallace
Anadolu Selçuklularında Son
Anadolu Selçuklu Sarayı
Çeşitli Selçuklu teşkilatları
Rum Selçuklularının Rum Yöneticileri
Anadolu Selçuklu Devleti Ordu Yapılanması
Anadolu Selçuklularında Kültür
Anadolu Selçuklularında Ekonomi
Selçuklularda Bayındırlık
Bizans’da Kültür
Dinsel Hoşgörü
Anadolu Müslümanlaşıyor
İğdişler
Doğu Batı Ticareti
Türkler ve Kürtler
Batı Avrupa’da Mistik Patlama
Anadolu Selçuklu toprak modeli
Rum Selçuklularında Özel Mülkiyet
Anadolu Selçuklularında İkta
Anadolu Vakıfları
Tapınak Şövalyelerinin sonrası
Anadolu Türk Beylikleri
Portekiz
Osmanlı Bizans flörtü
Anadolu’da Hıristiyanlara ayrımcılık
Moğollar Hıristiyan Olmuyor
Çin’deki Moğollar
Bursa Osmanlıların
Avrupa’da Bilimsel Düşüncenin Önü açılıyor
Orta Asya İslamlaşıp, Türkleşiyor
Anadolu’da Şii Batıni İnançlar
Anadolu’da Türklerin Kimlik Bilinci
Osmanlı Beyi Orhan Bey
Yeniçerilerin Kuruluşu
2. İskoç Bağımsızlık savaşları
Tatarlar
Ak ve Kara Koyunlular
Anadolu’da Moğol Döneminde Gayri Müslimler
Sırp Krallığı Gelişiyor
Batıdan Doğuya ilk Türk Göçü
Yüz Yıl Savaşları
Zelotlar
İngiliz savaş taktikleri
Bizans iç savaşı
Elektörler
Parası olan Asil oluyor
Hindistan’da Bahamani Sultanlığı
Veba salgını ve Yahudi Kırımı
Ortaklar
Rumeli’ye Osmanlı Yerleşmesi
Çin’de İsyan
Deprem’in Yardımı
Kara Koyunlular
İlk Hümanizma
Esir Kral Jean
Süleyman Gazi
Charles de Navarre
Timurleng
Orhan Beyin ölümü
Bretigny Anlaşması
Osmanlı başkenti Edirne
Avusturya Dükalığı Habsburgların
Savoy Dükü
Avrupa’da Savaş Şirketleri
Çin’de Yerli Hanedan
Çin’de milliyetcilik
Kabartma Harf
Francesco Petrarca
Kilikya Ermeni Krallığı

Künye Bilgileri

Bizimkiler: Yüz Yıl Savaşı (Anadolu Merkezli Dünya Tarihi 13. Kitap MS 1300 – MS 1375)
Evin Esmen Kısakürek, Arda Kısakürek
Anadolu Merkezli Dünya Tarihi
Türü: Tarih, Dünya Tarihi, Genel Kültür, E-kitap Oku, E-kitap indir

 

E-kitap okumak için tıklayın