Bizimkiler: Roma

Bizimkiler: Roma
E-kitap okumak için tıklayın

Marius, kurulduğundan beri, gelirine göre sınıflara ayrılmış halkın oluşturduğu ordunun, genişlemekte olan Roma’nın gereksinmelerini karşılayamadığını görmüştü. Sürekli savaşlar nedeniyle köylü nüfusu günden güne azalıyordu. Hiçbir varlığı ve geliri olmayan kişiler durmadan artıyor, büyük kentlerde toplanarak, devlet düzenini tehdit ediyorlardı. Bunların gelirleri olmadığı için askere alınmaları anayasa bakımından imkânsızdı. Marius, anayasayı değiştirerek fakir kişilerin de asker olmasını sağladı. Devlet hesabından, askere, teçhizat, silah ve yiyecek vererek, askerlik hizmetinin kişilere getirdiği yükü kaldırıldı. Askere düzenli bir ücret ödenmeye başlandı. Askere alma biçimi de değiştirildi. İlk önce gönüllüler çağırılıyordu, bundan sonra eksiklik kalırsa, askere alma işlemi yapılıyordu. Böylece, eskinin halk milisi ordusu, mesleki ve ücretli bir orduya dönüşüyordu. Ayrıca ordunun savaş araçları geliştirilip, yenilendi. Orduda yapısal, teknik değişiklikler yapıldı.

Orduda yapılan reformun, sosyal sonuçları olumlu oldu. Sivil halk, askerlik yaşamından uzaklaştırılıyordu. Savaş sanatında usta, meslekten askerlerden oluşan müthiş bir askeri güç doğuyordu. İlk bakışta, olumlu olan bu gelişmelerin, zaman içinde ne denli mahzurlu olduğu görülecektir. Halk ve ordu ayrılmıştır. Bunun, Roma’nın demokrasi gelişmesini nasıl yok edeceğini tarih yazacaktır.

4. Kitap Hakkında

M.Ö. 270 ile M.S. 70 arasındaki Dünya tarihi anlatılmaktadır. Esas anlatılan Roma İmparatorluğu Cumhuriyetinin son asırlarıdır. Agustus’un ölümü ile birlikte Roma İmparatorluğunun Cumhuriyet dönemi de bitecektir. Roma İmparatorluğunu bilmeden ve anlamadan Avrupa’yı ve Türkiye’yi bilip, anlamak bizce pek mümkün görülmemektedir.

Roma Kartaca’yı yok edip, rakipsiz kalmıştır. Bu arada Çinde “ Savaşan Devletler “ dönemi sona erip, tekrar İmparatorluk dönemi başlamıştır. Çin’in kuzeyinde kurulan ilk Göçebe İmpatratorluk olan Hunlar, Çin’e zor günler yaşatmaktadırlar. Mücadele ipek yolu mücadelesi yani ticari kaygulu bir mücadeledir. Kartaca Roma savaşlarıda öyledir.

Roma dışarıda sürekli toprak kazanarak büyürken, içeride sınıf mücadeleleri devam etmektedir. Bu mücadelelerden Caius Marius, Sulla, Pompeis ve en son da Julius Caesar çıkmıştır.

Doğuda Roma’nın rakibi Parthlardır (İran). İkisi Orta Doğu ve Anadolu için çekişir dururlar. Böyle başlayan Anadolu İran mücadelesi artık hep devam edecektir. Anadolu’da ise, bir Anadolu devleti olan Pontus kurulmaya ve büyümeye çalışır ama sonunda Roma’ya boyun eğer.

Yahudilik artık iyice gelişmiştir. Hakimiyet Hahamlardadır.

Roma’da Caesar öldürülür. Başa Agustus geçer. Agustus Roma’yı ve hatta Dünyayı şekillendirir. Bundan sonra Dünya Agustus’un kurup, şekillendirdiği dünyadır.

4. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:

Roma Panteonu
Anadolu’da Keltler
İskenderiye Feneri
Kartaca
Kartaca-Roma Savaşları
Bergama Krallığı
Anadolu Karışık
Hannibal
Çin
Üstünlük Roma’da
Göçebe İmparatorlukları
Hunlar
Han Hanedanı
Galatlar
Roma’nın Anadolu’ya ilgisi
Roma’nın Doğuya yürüyüşü
Hannibal’in ölümü
III. Makedonya savaşı
Lex Scantinia
Yeni bir Yahudi Devleti
Harem İktidarı
Hindistan ve Kastlar
Düdük Kimde
Katliam
Asya Eyaleti
Çapul Ekonomisi
Köleler ve Plepler
Korsanlar
Zengin fakir mücadelesi
Mithradates Eupator
Galya
Caius Marius
Romalı Avı
İç Savaş
Sulla
Korsan devleti
Spartaküs
Pompeius
Pontus Roma’nın
Roma Kudüs’te
Cicero
Hunlar Çöküyor
Julius Caesar
Parthlar
Caesar-Pompeius
Caesar Anadolu’da
Anadolu’da düzenleme
Senatoda Suikast
Suikastcıların sonu
Parthlar
Antonius-Octavianus
Roma Ed. Altın Devri
Anadolu Vassal Krallıkları
Hahamlar
Eski Ahid
Augustus
Anadolu Eyaletleri
Lex Julia
Augustus Dönemi Anadolu
Augustus’un ölümü
Roma Yeniden Şekillendi
Roma kanunları
Roma kanunları
Roma’da kadın ve erkek
Din şekilleniyor
Anadolu Kent Örnekleri
Wang Mang
Roma İmparatorluk Ailesi
Kleopatra ve Antonius
Tiberius
Weser savaşı
Germanicus
Livi’dan sonrası
Caligula
Claudius

Künye Bilgileri

Bizimkiler 2. Kitap: Roma (Anadolu Merkezli Dünya Tarihi MÖ 270 – MS 70)
Evin Esmen Kısakürek, Arda Kısakürek
Anadolu Merkezli Dünya Tarihi
Türü: Tarih, Dünya Tarihi, Genel Kültür, E-kitap Oku, E-kitap indir

 

Bizimkiler: Roma
E-kitap okumak için tıklayın