Bizimkiler: Napolyon

E-kitap okumak için tıklayın

Artık Ateizm gündeme girmişti. Teknik ve Bilimdeki ilerlemeler insanlara güven ve güç duygusu vermişti. Bazı insanlar kendilerini Tanrı’dan bağımsız hissediyorlardı. Ludwig Feuerbach, Karl Marks, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud yaptıkları bilimsel ve felsefi yorumlarda Tanrı’yı kullanmıyorlardı. Hele XIX. Yüzyılın sonuna doğru pek çok insan Avrupa’da artık tanrıyı umursamayacaktı.
Batıdaki Hıristiyan Tanrı şimdi yetersiz gözüküyordu. Sanki boş inanç ve bağnazlık çağları bitmiş gibiydi. Tanrı düşüncesi reddediliyordu. Zaten Tanrı adına korkunç suçlar işlenmişti ve işlenmeye devam ediliyordu. Vicdan ve akıl bunu artık kabul edemiyordu. Bu arada Tanrı’yı kurtaramaya çalışanlar da oldu ve olacaktı. Onlar Tanrıları adına her şeyi yapıp kılıfına uydurmak için mücadeleye devam ediyorlardı. …
XVII. yüzyıl, Aydınlanma yüzyılıydı. Tanımak ve bilmek tutkusuyla doluydu. Matematik tutkusuna kapılmış, Evreni modellemeye çalışmış, Takımyıldızları incelemiş, Uzak deniz ve karaları arayıp bulmuş, Bitkibilimi örgütlemiş, Kimyayı ilerletmiş, Elektrik deneyleri yapmış, Üreme üzerinde düşünmüş ve eski bilgiden deneysel bilgiye uzanmıştı.
Fransa’da College de France, Bilimler Akademisi ve Sorbonne, İngiltere’de Oxford ve Cambridge eşsiz bilim merkezleriydi. İtalya hep Bilimin içindeydi ve Orta Avrupa’da aydın prensler Üniversitelere kol kanat geriyorlardı. Bu bilim gidişine Rusya’da katılmıştı. …
Avrupa’da bilim almış başını gidiyordu… Bilim böyle ilerlerken, insan yaşamını da değiştirmeye başlamıştı. Mühendisler sabırsızdı. Toplumun ilerleyişi onların buluşu yanında ağırdı. Zekalarının ve enerjilerinin yeteri kadar rağbet görmemesinden müştekiydiler.
Auguste Comte, “ Mühendisler sınıfı, bilginlerle sanayiciler arasındaki iş birliğinin doğrudan ve zorunlu etkeni olacaktır. Yeni sosyal sistem de işte bu işbirliğinden başlayacaktır. “ diyordu…
II. Mahmut, bir yandan tutucu görüntü verip, hiç alafrangaya sapmadan, ağlarını örüyordu. 17 yıldır bekliyordu. Yeniçeri komutanlıklarına kendi adamlarını yerleştirmişti. Tutucu ulema ekarte edilmişti.
Olaylar 25 Mayıs 1826 tarihinde Eşkinci ocağının kurulması ile başladı. Bu ocak yeniçeri ocağının bir parçasıydı. Talimli askerlik esası kabul edildi. İstanbul’da sürekli görev yapan 51 yeniçeri ortasından her biri 150 adam, Eşkinci sınıfına verecekti. Bunlar eğitilecek, yetişince de diğer yeniçerileri eğiteceklerdi.
Şeyhülislam Tahir Efendi, yeni ocağın kurulması ile ilgili ünlü fetvasını vermişti. Ağalar ve erat Sultan’ın en güvendiği adamlardan seçildi. Herhangi bir yeniçeri ayaklanması halinde alınacak tedbirler planlandı.
11 Haziran’da eğitime merasim yapılarak başlandı
Yeniçeriler bu ocak kuvvetlenirse kabağın başlarında patlayacağını biliyordu. 14 Haziran’da, Mısırlı bir eğitmenin bir askeri dövmesini bahane ederek isyan ettiler. Kazanları son defa olarak meydana çıkarılıyordu.
Ancak II. Mahmut hazırlıklıydı. Halk yeniçerilerin yanında değildi. Sultan Mahmut Sancakı Şerif’i At Meydanına dikti. Vatanını seven gelsin diye halka çağrıda bulunuldu. Şeyhülislam Tahir Efendi, medrese talebelerinin 3.000 ile birlikte sancağın altına geldi. Halk sancak altında toplandı. Kadınlar bile, alışık olunmayan bir şekilde, sokağa döküldü.
Yeniçeri ocağı dışındaki tüm ocaklar padişaha sadakatlerini bildirdiler. Top bataryaları Yeniçeri kışlası önüne götürüldü. Topçu Yüzbaşı Karacehennem İbrahim Ağa, yeniçeri kışlasını topa tutmaya başladı. Yeniçerilerin müsaadesi alınmadan ilk defa kışladan içeri girildi.
15 Haziran’da devlete bağlı kuvvetler yeniçerileri perişan ettiler. İşte bundan sonra katliam başladı.
Osmanlı İmparatorluğunda, resmi tarih bu çok kanlı olaya Vakayı Hayriye dedi. Vakayı Hayriye denen şey aslında bir katliamdı.

25. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:
Friedrich Schiller
Tanrı nerede
William Blake
Napolyon’un Orduları
Osmanlı-Rus Savaşı
Ayanlar
1806’nın Bazı Gelişmeleri
Resim
İngiliz Donanması İstanbul’da
Yeniliğe Karşı Kazan Kaldırma
III. Selim
IV. Mustafa Osmanlı Tahtında
Alemdar Mustafa Paşa ve Ayanlar
II. Mahmut’un Tahta Çıkışı
1807’nin Bazı gelişmeleri
Schleiermacher
Napolyon Avrupa’ya Hakim
Fransa Rejiminin Benzerleri Kuruluyor
Senedi İttifak
Alemdar olayı
Rusya Fransa Yakınlaşması
1808’in Bazı Gelişmeleri
Napolyon Durmuyor
Franz Joseph Haydn
Napolyon Avrupa’sı
Osmanlı
1810’un Bazı Gelişmeleri
İngiltere’de Bir Dönem Kapanıyor
Halkın Özgürlüğü Ne Demek
Mısır Memluklarının Sonu
Prusya’da Reformlar
Avrupa’daki İlk Laik Ülkede Kilise
1811’in Bazı Gelişmeleri
Napolyon’un Rusya Seferi
Osmanlı Rus Savaşında Bükreş Anlaşması
Zaman Fransa Aleyhine Çalışıyor
1812’nin Diğer Bazı Olayları
Avrupa’da Son Gelişmeler
1813’de Bazı gelişmeler
Napolyon’dan sonra Fransa’nın elinde var Sıfır
Amerikan Ulusal Bilinci
Latin Amerika Aydınlanıyor
1814’ün Bazı Gelişmeleri
Fitch
Waterloo
Yeni Osmanlı Sarayı Dolmabahçe
Viyana Kongresi
Napolyon Sonrası Avrupa
1815’in Bazı Gelişmeleri
Hegel
Tutuculuk
Avrupa’da Tarım
Avrupa’da Sanayi
Avrupa’da Ticaret ve Kredi
Avrupa’da Bilim, Edebiyat, Sanat
Genel Olarak Fransız Ekonomisi
Mısır’da Batı Tarzı Eğitim
Amerika’daki Gelişmeler
1816’ın Bazı Gelişmeleri
Erie Kanalı
Osmanlılar, Ruslar ve Avusturyalılar
1817’in Bazı Gelişmeleri
Eterya
1818’in Bazı Gelişmeleri
Buharlı, Yelkenli Gemiler
1819’un Bazı Gelişmeleri
James Watt
Rus Çarı I. Nikola
1820’nin önemli Olayları
Avrupa’da Bilimin İlerleyişi
Evrime Doğru
Avrupa Toplumu Değişiyor
Deniz Aşırı İmparatorluklar
Avrupa’da 1815 yapılanmasına Muhalefet
Tepedelenli İsyanı
Yunan İsyanı
Yunan İsyanına İlk Tepkiler
Latin Amerika Bağımsızlaşıyor
1821’de Bazı Gelişmeler
Katliam
1822’nin Diğer Olayları
İran-Türk Barışı
Amerika Amerikalılarındır
Liberalizm-Burjuvalar ve Bağımsızlık
1824’de Bazı Gelişmeler
Mısır Kuvvetleri Mora’da
1824’de Bazı Gelişmeler
Byron
Yunan İsyanı Bastırılırken Batıda Telaş
1825’de Bazı Gelişmeler
Balkanlarda İsyan Ortamı
Saint Simon
Antonio Salieri
Yeniçeriliğin kaldırılması ve katliam
Sırbistan Hareketleniyor
1826’nın Bazı Olayları
Carl Maria von Weber
Navarin Deniz Savaşı
Cezayir ile Fransa Arası İyice Açılıyor
1827’nin Bazı Olayları
Beethoven
Adile Sultan
Laplace
Osmanlı Rus Savaşı
1828’in Bazı Gelişmeleri
Fes
Schubert
Francisco Goya
Edirne Anlaşması
Ayanlık Bitiyor
1829’un Bazı Gelişmeleri
Avrupa’da Bilimde Bazı Gelişmeler
II. Mahmut

Künye Bilgileri

Bizimkiler: Napolyon (Anadolu Merkezli Dünya Tarihi 25. Kitap MS 1805 – MS 1829)
Evin Esmen Kısakürek, Arda Kısakürek
Anadolu Merkezli Dünya Tarihi
Türü: Tarih, Dünya Tarihi, Genel Kültür, E-kitap Oku, E-kitap indir

 

E-kitap okumak için tıklayın