Bizimkiler: Müslümanlık

E-kitap okumak için tıklayın

Halife Ömer’in kızı ve Peygamberin eşlerinden Hafsa ölene kadar birinci Kuran’ı sandığında saklamıştı. Hafsa ölünce, Mervan ibn Hakem, bu ilk Kuran’ı alarak yaktırdı. Bu yaktırma işini neden yaptığını, Mervan şöyle açıklamıştır. “ Bunu yaptım çünkü Onda yazılı olanlar, resmi Kuran’a yazılıp, geçirilmiş ve korunmuştur. Korktum ki aradan uzun zaman geçtiğinde kuşkucu kimseler bu (resmi) Kuran hakkında şüpheye düşerler.“
Günümüze kadar ilk Müslümanlardan pek çok eşya gelmiş olmasına rağmen (Peygamberin sakalı, elbisesi vs), vahiylerin ilk yazıldığı derilerin, taşların, kemiklerin, tahtaların ve ilk derlenen Kuran’ın (Zeyd’in derlemesi), diğer Kuran derlemelerinin (Übeyy ibn Ka’b’ın derlemesi, Abdullah ibn Abbas’ın derlemesi, Muhammed’in eşlerinden biri olan Ayşe’nin derlemesi, Ali’nin derlemesi) günümüze kadar ulaşamamış olması garipsenecek bir durumdur.

6. Kitap Hakkında

M.S. 500 ile M.S. 700 tarihleri arasında dünyada olup bitenler anlatılmaktadır. Bu dönemde ortaya Müslümanlık çıktığından ağırlık Müslümanlık’a verilmiştir.
Batı Roma dağılınca, Fransa’da Marovenj krallığı kurulmuş ve Batı Avrupa’da merkezi bir otoritenin boşluğu doldurulmaya çalışmıştı. Doğu Roma İmparatorluğunun başına da Justinyen İmparator seçilmişti. Justinyen, az daha, Roma İmparatorluğunun eski topraklarının tümünü eline geçiriyordu ki bu gerçekleşemedi. Ancak Doğu İmparatorluğunun Batı Avrupa topraklarını eline geçirmesi, Batının sömürülmesi sonucunu getirdi. Bu da Batı ile Doğuyu tamamen birbirinden kopardı. Bundan sonra bu kopuş kiliselere de intikal ederek, gittikçe derinleşecektir. Batıda pek çok felaket üst üste ve birlikte meydana geliyordu. Bu durum, Batı Avrupa’da kentlerin boşalması ve kırsal alanda yeni sosyal ve siyasi yapının kurulması yolunu açıyordu.
Bu sırada Asya’da Türkler Göktürk konfederasyonunu kurup, İpek Yolu denetimini ellerine geçirdiler. Yıllarca Çin ile boğaz boğaza gelindi. Sonunda, Türklerin miras yapısının (devlet ailenin ortak mülküydü, aile fertlerinin hepsinin iktidar hakkı vardı) büyük yardımı ile Göktürkler etkisizleştiler. Bu arada Göktürklerin önünden kaçan Avarlar da Avrupa’nın içlerine kadar ilerlemişlerdi. Bu hareketlenme Bulgar devletinin kuruluşuna doğru giden yolu açtı.
Doğu Batı ayrımı ortaya Katolik Papa’sını çıkarıyordu. Papa ortaya çıktıkça, ayrılığı körüklüyordu. Mücadele iktidar mücadelesiydi.
Bu sırada Arabistan’da, Arap Bedevi kabileleri arasında, Mekke özel bir önem kazanmıştı. Mekke’den ilk Arap peygamberi Muhammed bin Abdullah çıktı. Peygamber’e vahiyler inmeye, ilk Müslüman cemaati oluşmaya başlamıştı. Mekke’nin yönetici zenginleri, Müslümanlığı varlıkları için bir tehdit olarak algılayınca, Müslümanlar Yesib’e göçtüler.
İlk önceleri Yesib Yahudileri ile Müslümanlığın arası çok iyiydi. Nerede ise Müslümanlık ile Yahudilik arasında fark yoktu. Ama sonra, zengin-fakir ve iktidar çelişkisi gittikçe derinleşti. Kuvvetlenen Müslümanlık, Yahudiler ile olan tüm bağlarını koparıp, onları önce Medine’den sonra Arap Yarımadasından attı.
Muhammed Peygamber ölünce bir yandan iktidar mücadelesi başlamış, bir yandan da Araplar Arap Yarımadası dışına çıkarak, çok büyük bir hızla yayılmışlardı. Amaç Müslümanlığı yaymak adı altında talan yapıp, zenginlikleri sömürmekti.
Dört halife dönemi bir yandan zenginleşme dönemi iken diğer bir yandan da Müslüman dininin hukuki ve yönetimsel eksiklerini tamamlama, teşkilatlanma dönemiydi. Burada ortaya pek çok çelişki çıktı. Bu çelişkilerin en önemlileri Sünni Şii çelişkisiydi.
Araplardan en büyük darbeyi Sasaniler ve Doğu Roma yemişti. Sasaniler yok oldular. Doğu Roma, Mısır ve Orta Doğuyu kaybetti. Ama zor da olsa Arapları durdurmanın yolunu buldu. Bu sırada bir toparlanma da Batı Avrupa’da Fransa’da gerçekleşiyordu.

A
Abaza, Abbas, Abbasiler, Abd Allah b. Saba, Abdullah, Abdullah bin Büreyde, Abdullah bin Hanzala, Abdullah bin Mesut, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Sad, Abdullah bin Ziyad, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ubayy, Abdullah ibn Züyebr, Abdurrahman bin Avf, Abdurrahman bin Mülcem, Abdül Mutalip, Abdülmalik, Adis , aforoz, Afrika, Agapetus I., Ahzab suresi, Ak büyü, Ak Hunlar, Akabe, Akatzir, Akatzirler, Akdağ, Akdeniz, Akkerman, Akkerman, Aksum , Alamanlar, Alanlar, Alaric, Ali, Aliyyül-Kari, Allah , Almanlar, Altay, al-Vahidi , Amanos, Amerika, Amid, Ammianus, Ammonios, Ammonios Sakkas, Amr bin As, Amr bin el-As, Amr ibn Kalthum, Amuderya, ana, Anadolu, Anankast, Anastasios, Anastasius, Anastasius, Anatolikon, anayasa, Andaluzya, Angiller, Anglosakson, Ankara, Ankara, Anlo, Ansar , Antakya, Antar, Anthemius, antik, Antlar, Antlar, Anuşirvan, Anuşirvan, Apiaria, Apo, Apsimor, arabik, Arabistan, Aral, Arami, Arami, Arap, Arapça, Aras, Ariadne, Arim, Aristo, aristokrasi, Arius, Ariusçu, Arkeolopolis, Armeniakon, Arnavut, Aryen, ascetizm, Ashabu’s-Suffe, A-shih-te Yüan-chen, Asların, Asparuh, Asuka, Asukadera, Asya, Aşina, ataman, Atina Okulu, Attila, Augusta, Augustus, Austrasia, av, Avar, Avarlar, ,Avrupa, Avs, Ay Takvimi, ayan, Ayasofya, ayazma, ayet, Ayguçi, ayı, Ayşe, Aytunç Altındal, Azerbaycan, Aziz Martin,
B
Babil, Badgis, Baga, Bağdadi, Bahira, Bahram, Bahram-i Çupin, Bajuvarlar, Balkan, Baltık, Bamian, Bandun, baraj, barış, Basarabya, Basileos, Basileus, Bask, Basra, Başkurtlar, Bat-ayan, Batı Liang, Batı Wei, Batum, Bavyera, Bayan, Bayan Kağan, Baykent, Bedevi, Bedr, Belçika, Belencer, Belgrat, Belh, Belhi, Belisarios, Belt, benat’ullah, Benedictinler, Benedikten, Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Beni Nadr, Beni-el-Haris bin Hazrec, Benoit, Beraat, Berberi, Bermek, Beyrut, Bezmer, Bilge, Bitalianos, Bizans, Boğdan, Bohemya, Brahmanlar, Breton, Bretonlar, Budist, Budizm, Bugut, Buhara, Buhar-hudat Bidun, Buhari, Bukayn, Bulgar, Bumin, Burgonya, Busşi, Busta-Gallarum, Buzas, Büyük Bulgar, Büyük Bulgarya,
C
Caesar, cariye, Cassin, Cebrail, Cebu Hakan, Cebuks Han, cemaat, Cemel, Ceyhun, Ch’i, Chao, Ch’en, Chi, Ch’i, Childeric, Ch’in, Choalit, Chou, Choular, Clovis, Codex, Codex İustinianos, Coka, Constantinopolis, Constantinopolis kilisesi, Cude bin Eşas, Cuhfe, Cundişapur, Ç’ang-an, Çau-vu, Çekler, Çenla, Çi, Çimkent, Çin, Çinli, Çinliler, Çiva, çor, Çorlu, çöl, Ç’u, Ç’u-lo, Ç’u-mi, Çu-yü, Ç’u-yü,
D
Dalmaçya, Dara, Dar-ül-Harb, Dar-ül-İslam, Daryal, decretum, Defli, Derbent, ders, destan, determinizm, deve, devlet, Dımaşk, Diable, Diabolos, Dicle, Digeste, Dihkan, din, Dionysos, Diyarbakır, Diyar-ı Bekir, Diyar-ı Rebia, Dobruca, Doğan Avcıoğlu, Doğu, Doğu Anadolu, Doğu Roma, Doğu Wei, Dokuz Oğuz, drahoma, Dua, Duha Suresi, Dulo, dux, Dük,
E
e’s-Sahih, earl, ebedi, Ebu Bekir, Ebu Cafer üt-Taberi, Ebu Cehil, Ebu Musa el Eşari, Ebu Süfyan, Ebu Talib, Ebu Ubeyde, Ebu Zerr el-Gifari, Ebu-Eyyubu’l-Ensari, Ecnadin, Edesalı İbas, Efes, Eflak, Eflatunculuk, egemen, egzarhos, ehl-i Kitap, Ehlibeyt, eksarh, eksarkhos, El- Hutayah, El-Ahnaf, el-Alim, Elbe, el-Harezmî, El-Harit ibn Hillizah, el-Hira, El-Khansa, El-Muhyi, Emevi, Emine, emperyal, Endonezya, Engizisyon, en-Nur, Ensar, Ensest, Ereğli, Eristav S. Bornukisdze, Ermeni, Ermenistan, Erzurum, Eshab, esir, Eski Mısır, Esma, Essex, eşcinseller, Etiyopya, Euclides, Eudoksia, Evrensel, Evs,
F
Faiz, fatalistlere, Fatih Sultan Mehmet, Fatma, fay, Fazl, federe, Fenike, Fergana, ferman, Fezara, fıkıh, Ficar Savaşı, fidye, fildişi, Filistin, Fin-Ugorlar, Firavun, Firdevsi, Firuz , Flamanca, Flavius, France, Francorum, Frank, Franklar, Fransa, Fresk, fuar, Fujiwara, Funan, Furgana, Fustat,
G
Gadiru Humm, Galeienus, Galiçya, Galiye, Galya, Galya-Roma, Ganj, Gassaniler, Gatafan, Gazne, Gazve, Gelimer, gerekircilik, Germen, Gibbon, Gizli Tarih, Gizli tarikat, Gnostik, Gobi, göç, göçebe, göçebeler, Göksel, Göktanrı, Göktürk, Göktürkler, gramerci, Gregorios, Gregorios I., Gregorius, Gregorius I., Grigor Mamikonyan, Gurkser, Gürcan,
H
Haccac, hadis, Hadmut, Hadrianus, Hafsa, hairesis, Halaç, Halid ibni Zeyd, Halife, Halime, hallaç, Hami, Hamza , han, Han Kurt, Hanifilik, Hanifilik, Hanzala , haraç, Haram, harem, Harezmî, Harici, Hariseoğlu Usame, Harit, Harizm, harmoni, Harran, Harsavardhana, Harsha, Harşa, Harun, Harura, Hasan, Hasan b. Sabit, Hasan İbn Sabit, Haş-i Kevkeb, Haşimi, Haşimiler, Hatice, hatim, Hayber, Hazar, Hazaras, Hazrec, Hazreç, Heart, Heftalit, Heftalitler, Helenistik, hendek savaşı, Herakleios, Herakleon, Herakleos, Herat, heresie, Hermes Trimegistos, Herstalli Pepin, Heterodoks, Hıristiyan, Hırvatlar, Hicaz, Hilderich, Hillizah, Hilva, himaye, Himyarit, Hind, Hindistan, Hinduizm, Hindukuş, Hint, Hint-Avrupa, Hiong-nu, Hippokrates, Hira, Hişam oğlu Haris oğlu Abdurrahman, Hiuan-sang, Hocente, Ho-lu, Homoseksüel, Hopei, Horasan, Horasan, Hoten, Huang Huai, hukuk, Hun, Hunlar, Huri, hurma plantasyonu, Hurr bin Yezit, Hutayah, Huzeyfe ibnu’l-Yeman, Huzeymetu’l-Ensari, hüküm, hükümdar, hükümet, Hülefa-i Raşidin, Hürmüz IV., Hüseyin, Hüseyin bin Nümeyr, Hüsrev I., Hüsrev-i Parviz,
I
Irak, Isık, Isperik, ibadet, ibn, İbn İshak, ibn Mesud, İbn Ümmü Mektum, İbni Hişam, İbni , Selül, İbrahim, İbraniler, İ-çing, idam, idari, iddia, ideoloji, İdol, İkta, İl Kağan, İlahiyat, İle-de-France, İ-li Kağan, İlk Chao, İlk Ch’in, İlk Liang, İlk Yen, İllyria, İmam, İmamiye, iman, İmparator, İmparatoriçe, İmru-al-Keys, İngiltere, İnka, İnstitutiones, İnstitutiones, İoannes, İoannes Malalas, İoannes Philoponos, İpek, ipekböceği, ipekli, İran, İranlı, İrnek, İsa, İsauria, İsaurialılar, İshak, İsidoros, İsis, İskenderiye, İskitler, İskoç, İskoç misyonerler, İskot, İslam, İsmail, İsmail el-Buhari, İspanyol, İsra, İstanbul, İstemi, isyan, İşbara, işgal, İtalya, ittifak, İustinianos, İustinianos II. Rhinotmetos, İustinos, İustinos II., İustinus, İustinus,
J
Jadzgerd, Japon, Japonya, Jinagupta, Johannes, Johannes I., Juan, Juanlar, Julian, Jumna, Jushichijo, Justin, Justinian, Justinianus, Justinos, Justinus, Justinyanus, Justinyen, Jüstinyen, Jütler,
K
Kabaç, Kabe, Kâbe, kabile, kabul, Kadı, Kadıköy, Kadıköy Konsili, Kadın, Kadisiye, Kafkasya, Kağan, kahin, Kâhin, Kalaç, Kalaçlar, Kalhedon, Kalkhis, Kallinikos, Kalthum, kan, Kananj, Kantura, kanun, Kao, Kao-küler, Kao-tsung, Kapgan, Kapıdağ, Kara büyü, Karabalgasun, karabudunu, Karadeniz, Karakurum, karargâhın, Karinü, Karluk, Kartaca, kaside, Kaş, Kaşgar, Kaşkarlı, Katai, Katolik, Kavad, Kavat, Kavrak, Kaynâ-kubja, Kayrevan, Kays, Kayseri, Kayseri, Kazak, Kehf suresi, Kelt, Keltler, Kenpo, Kenpo Jushichijo, Kerç, Kereyit, Kerson, kervan, keşiş, Keys, Khansa, Khmer, Khronogrophia, kımız, Kıpti, Kırgız, Kırgızlar, Kırım, kırsal, kıtlık, Kibele, Kibyraioton, Kie-li , Kilikya, kilise, Ki-min, kimlik, Kindah , K’in-man, Ki-pi, Kitabı Mukaddes , Kitap, Kitay, Kitaylar, , kiu, klasik, Ko, K’o, koalisyon, Kobrados, Kofun, Koka, Koleng, Ko-lo, K’o-lo, koloni, komisyon, komutan, konfederatif, Konfüşçyus, konjonktür, konsili, Konstans II., Konstantina, Konstantinopolis, Konstantinos III., Konstantinos IV., Konstantinos Pogonatos, konsül, konsüllük, kont, kontrol, konuk sever , Konya, Kore, K’o-sa, Kotoku, Kotoku Tenno, Kotrağ, Kovrak, kozalar, köle, köylü, Köylü, köylüler, Krakatoa, kral, Kraliçe, Kşatriyalar, Ktesiphon, Kuba, Kubad I., kubbe, Kuça, Kudüs, Kun, Kunduz, Kuran, Kureyş , Kurikan, Kurt, Kurtbaş, Kusam, Kutluğ, Kutrigur, Kutrigurlar, kutsal, Kutsal Haç, Kuvvet,, Kuzey, Kültegin, Kül-tegin, kültür, Kyrrhoslu Theodoretos,
L
Labid, Lahmiler, Laik, Langobardlar, Lat, Latin, Latince, Laz, Lazika, Lazlar, Leontios, Li hih-min, Li Şi-min, Li Yüan, Liang, Lihyan, Loire, Lombard, Lombardlar, Lombartlar, Londra , Lübnan, lüks,
M
Ma’at, Macar, Macaristan, Magrip, Mahzum, Makedonya, Makedonyalı, Makedonyalılar, Malalas, Malatya, Malik bin Eşter, maliye, Manas, Manat, Maniakh, Maniciler, Manş , Mardai, Mardin, Marmara, Marovenj, Mart, Martin, Martina, Martinus I., Marzavi, Maslama, Massif Central, Mauricios, Maurikios, Maviler, Maximos Homologetes, Mazdek , Mazdekçilik, mecazi, meclisi, Mecüc, meczup, Medain, Medine, Mekke, Mekkeliler, memur kenli toprak lordu, Merdailer, Merkit, Merovenj, Merv, Mervan , Mervan bin Hakem, Mesih, Mesisli Thedoros, meteor, metropole, Metz, Meuse, Mevlâ, mevlası , Mezopotamya, Mısır, Mı-şi , Milet, Miletli İsidoros, mimar, minimum, Miraç , miras, Mirkatü’l Mefatih, misafirperverlik, Mistah b. Esase, misyoner, misyonerler, Mi-şi, Mithra, mitoloji, Mitroviça, Mo-ch’o, Mo-ç’o, modas, modern, Moğollar, monarşi, Monofizism, Monofizit, Monofizitlik, Mont-Cassin, mozaik, Muallagat, Muaviye , Muaviye II , mucize, mucize yapıcılar, mucizeler, Mugan, Muhacirun , muhafız, Muhakkimum, muhalefet, Muhammed, Muhammed l-Buhari, Muhammet İbn Mervan, muhbir, Mu-kan, murcia , Murgab, Musa, Musa bin İmran,
Musa el- Eş’ari, Musaf, Musul, mutlakıyet, Müftü, müjdeci, mükellef, mülki, mülkiyet, mülkü, mürüvvet, Müslim bin Akl, Müslim bin Ukbet’il-Meri, Müslim ibn el-Haccac el-uşeyri, Müslüman, müstahkem, Müştalik , müşterek, mütecanis, müttefik, Mystere,
N
Nabigah, Nabigah el-Tubyani, Naissus, Naka no Oe, Nakatomi no Kamatari, namaz, Napoli, Narses, Nasturi, asturilik, Nayman, Nehavent, Nesef, Nesefi, Nesturilik, Neustria, Nevbahar, Neyzek , han, Nihon, Nika, Ni-li, Ning-hia, Ninova, Niş, Nişapur, Nizip, Nordik, Norfolk, Novella, Novgord Slovenler, Nursia , Nusaybin, Nu-şi-pi, nüfus, nüfuz, Nüveyri, Nyssa,
O
Obsikion, Ogur, Ogurlar, oğlancılık, Oğuz, Okaz, On kabile Türkleri, Onogur, Onok, Opsikion, ordu, Orhon, Orhun yazıtları, Orleans, Ormuzd, Orta Asya, Ortadoğu, Ortodoks, Ortodoksluk, oruç, Osman, Osmanlı, Ostrogot, Ostrogotlar, Oxus, oymak, Ökümenik, Ömer, Ömer bin el-Hattap, Ömer bin Sad, Öngüt, Özbekistan,
P
Paekche, Pamir, pan, panayır, Pandectes, panteonu, Papa, Papalık, Papaz, para, Paris, Parviz, patrik, peçe, Peçenek, P’ei Chü, Pekin, Pencap, Pentateuch, perhiz, Pers, Persler, Petrus, Petrus Sabbatius, Pey Cü, peygamber, Philoponos, Phokas, Pierre, Pirene, Pireneler, piskopos, piskoposlar, Pliska, po, politika, prens, Prokopios, Prokopius, protesto, protokol, psikolojik, Ptolemaios, Pu, Pu-çen, Pu-li, put,
Q
Quenturic, Quinisext,
R
Rab, Rafızîlik Rahi, rahip, rahipler, Rahman ,Rajastan ,Rakka ’yı, rasgelecilik, Raşidin , Ravenna, Rebeze, Recaredo, reform, Regnum, Regnum Francorum, Ren, Reş Galusa, Rheims, Rhein, Rhetor, Rhinotmetos, ritüel, Rodos, Roma, Roma kilisesi, Roma sulhu, Roma asaları, Romalı, Romanos, Rouen, ruhban, Rukiye, Rukiyye, Rum ateşi, Rustak, Rusya, rütbe,
S
Sa’d ibnu’l-As, Saba, Sabar, Sabarlar, Sabbatius, Sabit b. Kutba, Sad, Sad bin As, Sad , in Ebu Vakkas, Sad bin Ubade, Sadom- Gomore, sadomiteleri, Sahih-i Buhari, Sahvan b. , uttal , Saideoğulları, Saint, Saint Augustinus, Saint Benoit, Saint Eloi, Saint Pierre, Saint Ruen, Saint Suplice, Saint-Deniz, Sait ü Sait bin Osman, Sakalar, Sakkas, Sakson, Saksonlar, Salien , Salih, Salique , Samo, San Vitale Kilisesi, sanat, Saptimanie, Saragur, saray, Sardunya, Sasani, Sasaniler, Sebeiye , secde, Sefer, Selm, Selm bin Ziyad, Selman-ı Farisi , Semender, Semerkant, Senato, senatoryal, senatoryal sınıf, serf, Sergio, Sergius I., Servet, Sevr, Sevr mağarasında, Seyhun, Seyitlerin , Seylan, Shang, Shiba Tatto, Shih-pi, Shotoku, Shotoku Taishi, Sıffın savaşı, Sırp, Sicilya, Sien, Siirt, sikke, sila, Silvan, Simbat Bagratuni, Sina, sinod, Sir Tarduşlar, Sirakuza, Siriderya, Sirminium, Sirmium, Skandinav, skolastik, Slav, Slavca, Slavlar, Sloven, Slovenler, Slovenler, Sofronios, Soga, Soğd, Soğdıyan, Soissons, Sonraki Chou, soyut, sömürmek, sömürü, söz, sözcü, sözlü, statü, step, stokastik, Strategikon, strategos, stratejik, su, subay, suç, Suffe, Suffolk, Sui, Suiko, Suiler, sulama, sulh, Sunglar, Surdalar, sure, Suriye, Sussex, sutra, sutralar, sülale, sünnet, Sünni, Süryani, Süveyş, Şad, Şah, Şahbanu, şahit, şair, Şaka, Şaman, Şamanizm, Şamir, Şansi, Şarap, Şato, Şehname, Şeriat, Şeyh, Şeytan, şeytan ayetleri, Şii, Şi-koei, Şinto, Şintoizm, Şi-pi, şirk, Şö-ol, Şumnu, Şura,
T
T’a, taahhüt, Tabari, Taberistan, Tacekistan, taç, tahıl, tahkimat, taht, Taht mistizmi, Tai, T’ai, sung, Taichi, Taif, Taika, T’ai-tsung, Taiyüan, Talas, Talha, Talha bin Ubeydullah, T’a-lo- ien, Tamim, T’ang, Tanhu, Tanrı, Tanrı dağları, Tanrıça, Tao, tapınak, T’a-po, Taraz, Tardu, Tarduşlar, Tarfah, tarım, tarih, tarihçi, Tarihi, Tarkan, Tasuna, Taşkent, Taym, Tebük, Tegin, tema, Tengri, teou, terör, Thedosius II., thema, Theoderich, Theodora, Theodore, Theodoric, Theophilus, Thuringenler, Ti, Tiberios, Tiberios II., Tiberius, Tibetli, Tibetliler, ticaret, Ting-ling, Tirmiz, Tisa, Ti-teou, Titicaca, Tiwanaku, To, To-ba, Tohar, Toharistan, Tokmak, tokuş, Toledo, To-lu, T’ong, Tonyukuk, Tori Busşi, Toskana, Totila, Tournai, Tours, Tourxanth, Töles, Tölesler, tören, Trabzon, Trakya, Tralesli, Tralesli Anthemius, Trebonianos, Trullo, Tsi -T’si, Tu, T’u, Tubyani, tuğ, Tuğşad, Tu-kiu, Tu-kue, Tu-küe, Tu-li, Tuna, Tuna, garları, Turfan, tutuk, tüccar, tüccarlar, Türk, Türk Şad, Türkçe, Türkistan, Türkler, Türkmenistan, Türük, Türükler, Typos,
U
Uar, Ubade oğlu Sait, Ubeydullah, Udra -Udyana, Uhud, Ukaz, Ukbe bin Nafi, Ukrayna, Ulah, ulu, ulusal, Um Ruman, Umayya, unagan, Urfa, Usame, Utbe, Utigur, Uygur, Uzza, Übeyy ibn Ka’b, Ümmü Gülsüm, Üniversite, üretim,
V
vaaz, vaftiz, vaha, vahiy, vahşi, Vaisyalar, vala, Valentinos, Vandal, Vandallar, Varaka Bin Nevfel, veba, Veda haccı, Veda, besini, Velid, Velit bin Ukbe, vergi, Ves, Vigilius, Vikingler, Vilhelm Ludvig Peter, virtus, Visolar, Vitale, Vizigot, Vizigotlar, Volga, volkan, volkanik, Vouille, Vouille, Wei, wen, Wen Ti, Wermouth, Weser, Wessex, Wu,
Y
Yabgu, Yabgu Kağan, Yabgu Türkleri, Yağlakar, yağma, Yahudi, Yahudilerle, Yahudilik, Yakub, Yamato, Yang Ti, Yangtze, Yarkent, Yarrow, Yecüc, Yedi Muallagat, Ye-hu, Yemen, Yen, Yermuk, Yesib, Yesrib, Yesrip, Yezdicerd III, Yezdigirt, Yezit, York, York, Yugoslavya, Yunan, Yunanca, Yunanistan, Yü, Yüe-çi, Yüksek tekerlekli arabalılar, Yü-en,
Z
Zahra, , Zamarkos, zanaat, Zekât, Zenon, Zerdüşt, Zeyd, Zeyd bin Harise, Zeyd ibn Sabit, Zeydiye, Zeynelabidin, zımmi, Ziebel, zikir, Zodyak, Zuhair, Zübeyr , Zühre, Zülkarneyn,

6. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:

Marovenj
İustinus
Volkanik Kış
Justinyen
Roma Batıyı istiyor
Doğu Roma’da Sosyal Gelişmeler
Roma Sasani Savaşları
Doğu Batı çıkar Farklılaşması
Roma Kenti Boşalıyor
Bedeviler
Hıristiyan Arabistan’da
Mürüvvet
Mekke
Göktürkler
Mu-Kan (Mogan) Kağan
İpek Tiçareti
Batı Göktürk elçileri Doğu Roma’da
Avarlar Macaristan’da
Şehin Şah
Hazar
Sui Hanedanı
Avarlar techizatlanıyor
Çin’e Bağımlılık
Paralı Ordunun Parası Kesilmez
Doğu ve Batı Avrupa
Protokol
Herakleios
Dağılan Avrupa’nın İlacı
Papa
Kaynaşma
Benedictus
Şeytanla İşbirliği
Türklerin Adetleri
Türklerin Yazısı
Gökte Bir Güneş
T’ang Hanedanı
Doğu Roma’nın Karşı Saldırısı
Muhammeed peygamber
Kuran
İlk Müslümanlar
Kureyş’in Tepkisi
Mekke’den kaçış
Hicret
Bedr
Yahudilerle anlaşmazlık
Uhud ve Hendek
Hayber
Constantinopolis Alınamaz
Türüklerde kargaşa ve dağılma
Veda
Peygamberin ölümü ve Defni
İslama ait notlar
Peygambetin ölümünden hemen sonra
İlk Halife Seçimi
Ebubekir Dönemi
Halife ömer
Hindistan
Kudüs Müslümanların
Doğu Roma’nın Dönüm Noktası
Galya’da Feodalitenin temelleri
İran Müslümanların
Zengin Arap
Halife Osman
Osman’ın Ölümü
Batı Türkmenistan
İslam Ordusu Horasan’da
Çin Ordusunda Türkler
Halife Ali
Ali’nin Ölümü ve Ayrışma
Emeviler
Doğu Roma İmparatoru Sirakuza’da
İngiliz Kilisesi
Kadere Hükmetmek
Şeriat
Bulgarlar
Monofisitler tekrar Mahkum ediliyor
Kültürün kaybı
Kerbela
Emevilerin Kabesi Çıkarlarıdır
Türk Budun Canlanıyor
İlk Resmi Kuran Yakılıyor
Kabe Bombalanıyor
Franklar Toparlanıyor
Banker Mabetler
Mavali
Müslüman Olmak yasak

Künye Bilgileri

Bizimkiler 6. Kitap: Müslümanlık (Anadolu Merkezli Dünya Tarihi MS 500 – MS 700)
Evin Esmen Kısakürek, Arda Kısakürek
Anadolu Merkezli Dünya Tarihi
Türü: Tarih, Dünya Tarihi, Genel Kültür, E-kitap Oku, E-kitap indir

 

E-kitap okumak için tıklayın