Bizimkiler: Milliyetçilik

E-kitap okumak için tıklayın

Bu kitapta Girit’in adım adım kaybedilişinin öyküsü verilmiştir. Giritli Rumların enosis çığlıklarına çetelerin katliamları, İngiliz ve Fransızların Girit Açılımı dayatmaları eşlik ediyordu. Bu açılıma göre: “Osmanlı Askeri harekâtı hemen durduracaktı. Silah bırakacak isyancılar için genel af çıkarılacaktı. Ada halkı iki yıl vergiden muaf olacaktı. Padişahın atayacağı valinin biri Türk, diğeri Rum iki yardımcısı olacaktı. Her kurumda Müslümanlara eşit sayıda Hıristiyan olacaktı. Adada Türkçe yanında Rumca da resmi dil oluyordu…”
Osmanlı Donanması Kırım Savaşı sırasında yetersiz kaldığından donanmanın yenilenmesine özel önem verildi. Donanma yeniden dünyanın üçüncü büyük donanması haline geldi.
Sultan Abdülaziz Avrupa’da seyahate çıktı. Bu Osmanlı Padişahlarının ilk Avrupa yolculuğuydu Osmanlı imparatorluğunda yabancı şirketler birbiri ardına kuruluyordu Avrupalı kapitalistler tabii ki para peşindeydiler. Osmanlı devletinin menfaati ve ihtiyacı onların umurunda değildi. Osmanlı imparatorluğu dev bir pastaydı ve hiçbir devletin onu tek başına yiyip, bitirmesine izin verilemezdi. Ortaya nüfuz bölgeleri çıkıyordu. Irak, Mısır ve Arabistan İngiltere’ye, Suriye ve Tunus Fransa’ya, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu Ruslara, Balkanlar Rusya ve Avusturya’ya vb..
1855’de ilk kurulan telgraf hattı hızla artmıştı. 15 yıl içinde, Osmanlı, 36.075 Km telgraf hattına sahipti. Telgraf hatlarının uzunluğu açısından dünyada beşinciydi Bilindiği gibi bu telgraf hatlarının varlığı Kurtuluş Savaşımızda çok yararlı olmuştur. İstanbul’da Karaköy Beyoğlu arasındaki metro (Tünel) yapıldı.
Bütün engelleme ve güçlüklere rağmen, 17 Kasım 1869’da Süveyş Kanalı trafiğe açıldı. Londra Bombay yolculuğu 3 aydan 18 güne inmiş ve navlun bedeli dörtte üç azalmıştı.
24 Nisan’da Rusya Osmanlıya savaş ilan ederek, Rumeli ve Kafkaslarda harekata başladı. 1877 Osmanlı Rus savaşı büyüklerimizin 93 savaşı dedikleri savaştır. 93 harbinde 3 Ocak’ta Sofya’ya Rus ordusu girdi. 20 Ocak’ta Edirne Ruslarındı.Rus kuvvetleri Çatalca üzerinden İstanbul’a yaklaşmaya başladı. 31 Ocak’ta Osmanlılar mütareke istediler ve yapıldı. 14 Şubat’ta İngiliz donanması İstanbul önlerine geldi. 3 Mart 1878’de Ayastefanos (Yeşilköy) anlaşması imzalandı. Ayastefanos anlaşmasıyla Rumeli’nde Osmanlı hakimiyeti bitmişti.
1850,de ortalama tren hızı 28 Km/h iken 1880’de İngiltere’de 74, ABD’de 59 Km/h’e çıkmıştı. 1890’da 100 Km/h hızı aşacaktı.
Avrupa fayda ve zararlarıyla dünyaya dağılıyordu. Gittiği her yeri de kendi çıkarına ne uygun şekillendiriyordu. Avrupa’nın dünya talanı pek çok medeniyet ve kültürün de yok olmasına yol açacaktı. Avrupa vahşetini hayvanlara da yaymıştı. Dünyadaki hayvan türleri de talandan nasiplerini aldılar. Balinalar, kürklü hayvanlar, filler ve daha pek çok hayvan türü acımasız bir açgözlülükle kitleler halinde katledildi. Bu öyle bir katliamdı ki türler kayboluyor veya kaybolmanın eşiğine geliyordu… Beyaz adam ormanlara da el atmıştı. ABD Finlandiya, Kanada büyük orman ürünü üreticileri oldular.
XIX. yüzyılda sanayinin gelişmesi ile insanlar şehirlere doluştu. Bu şehirler varoşları ile tam sefalet yuvalarıydı. İnanması güç ama yatacak yerler Avrupanın bir çok yerinde vardiyalı olarak kullanılıyordu. Bazı yerlerde durum, daha da ağır olduğundan, oralarda işçiler fabrikalardaki ranzalarda yatar kalkar olmuşlardı. Bu kadar tıkış tıkış bir yaşamda, çalışanlar odalarında oturamayınca hayatı dışarıda aradılar. İngiltere de Pub, diğer yerler de Kafe (Cafe) kültürü oluştu.

28. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:
Girit’te İsyan, 1866
Mısır Valisi Hıdiv oluyor, 1866
Prusya Alman Birliğine Doğru, 1866
Meksika’da Fransa Mağlup, 1866
1866’da Osmanlı
1866’nın Diğer Olayları
Çin’de Yakup Bey İsyanı, 1866
Riemann
Abdülaziz’in Avrupa Gezisi, 1867
Osmanlıda Çalkantılar, Düzenlemeler, Sürgünler, 1867
Kapital, 1867
Alman Toplumunda Yeni Gelişmeler, 1867
Kanada
İspanya, 1868
1868’in diğer olayları
Baudelaire
Faraday
Osmanlıda Modern Eğitim, 1868
1868 Osmanlıda Diğer Bazı gelişmeler
1868’in Diğer Gelişmeleri
Amerika Transkontinantal Demiryolu, 1869
Osmanlı İmparatorluğu Milliyetçilikle Dertli, 1869
Süveş Kanalının Açılması, 1869
1869’un Bazı Gelişmeleri
Hector Berlioz
Lamartine
Osmanlı Devlet yapılanmasında yenileşme, 1870
ABD’de Demiryolları Göçü Hareketlendiriyor, 1870
Fransa-Prusya Savaşı, 1870
1870’de Diğer Gelişmeler
Dickens
Alexandre Dumas (baba)
Osmanlı Aydınları reform peşinde, 1871
Osmanlı’da Yazı Sorunu
Alman Ulusal Birliği, 1871
Savaşlar Kapitalistlerin işine yarar, 1871
Londra Anlaşması
1871 Paris Komünü
Osmanlı Yakup Beye Yardıma Çalışıyor
Osmanlı Eğitimi Gelişiyor, 1871
Londra Anlaşması
1871 Paris Komünü
Osmanlı Yakup Beye Yardıma Çalışıyor
Osmanlı Eğitimi Gelişiyor, 1871
Osmanlı Dış Ticareti
Yeni Osmanlı Hareketi
Osmanlı Dış Siyasetinde Değişme, 1871
1871’in Diğer Bazı Gelişmeleri
Bizonların sonu, 1872
Genç Osmanlılar Mücadeleye Devam Ediyor, 1872
Avrupa’da Coğrafya Yaygınlaşıyor, 1872
1872’in Diğer Olayları
Mısır Hıdivliği
Adam Sedgwick
Avrupalılar Tropik ve Subtropik Bitkileri Dünya’ya yayıyor, 1874
1874’de Bazı gelişmeler
İflas, 1875
1875 Bazı Gelişmeleri
Avrupa’da Genel Durum
Avrupa’da Politik Rejimler
Avrupa’da Üretim
Avrupa’da Ticaret
Altın Gümüş Savaşı
Japonya’da Samuray Geleneğinin Bitişi, 1876
Bulgar İsyanı, 1876
Osmanlı İmparatorluğunda Sultan Abdülaziz Tahtan İndiriliyor, 1876
Mithat Paşa
Yerli Kıyımı
1876’nın Bazı Olayları
Medeni Kanunlar
1877, Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi)
1877’nin Diğer Gelişmeleri
Mecelle
Ahmet Cevdet Paşa
Ayastefanos Anlaşması
Girit, Osmanlının Kanayan Yarası, 1878
Batıda ilerlemeye devam
Mekaniğin Zaferi
1879 Osmanlı
Aydınlanma
Henry George
Bilim ve Din
1880
Yeni Amerikalılar, 1880
Doğaya Saldırı
Batı Kentleri Hızla Büyüyor
Kimyanın Hükümdarlığı

Künye Bilgileri

Bizimkiler: Milliyetçilik (Anadolu Merkezli Dünya Tarihi 28. Kitap MS 1865 – MS 1880)
Evin Esmen Kısakürek, Arda Kısakürek
Anadolu Merkezli Dünya Tarihi
Türü: Tarih, Dünya Tarihi, İdeolojiler, Genel Kültür, E-kitap Oku, E-kitap indir

 

E-kitap okumak için tıklayın