Biyoteknoloji, Biyogüvenlik ve Sosyo-Ekonomik Yaklaşımlar

Biyoteknoloji, Biyogüvenlik ve Sosyo-Ekonomik Yaklaşımlar
E-kitap okumak için tıklayın

Program
 
15 Kasım 2007
Açılış Konuşması:
Cengiz Sancak
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Açılış Konuşmaları:
Mustafa Akçelik
Genetik Mühendisliği ve Yaşamımızdaki Yeri
Hayriye Erbaş
Düşünsel Kutuplaşmalar Ekseninde Biyoteknoloji ve Türkiye
Hüseyin Avni Öktem
Yeni Nesil Transgenik Bitkiler
Oturum Başkanı: Sebahattin Özcan
Ruud A. de Maagd, The Netherlands

The use of Bacillus thuringiensis crystal proteins for insect control
Samir Izetov Naimov, Bulgaria
Hybrid delta-endotoxins for Colorado potato beetle control
Farshad Owji, USA
Genetically Modified Organism, Regulations and Practice in the
United States
Resepsiyon
Nejat Akar, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü
Nusret Aras, Ankara Üniversitesi Rektörü
Alp Can, Multivizyon gösterisi : Mavinin Rengi (The Colors of Blue)
Oturum Başkanı: Gülcan Eraktan
Hakan Yardımcı

Transgenik Hayvan Biyoteknolojisi
Aykut Namık Çoban
Embriyonun Hukuki Statüsü
Ozan Ergül
Türkiye için Bir Biyogüvenlik Yasası Neden Gerekli?
Birgül Yıldırım
Bıldırcın Yemlerinde Transgenik Mısır Kullanılmasının Bazı Performans Kriterlerine Etkileri
Oturum Başkanı: Selahattin Eraktan
Vehbi Eser
Tarım Bakanlığı’nın Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Politikaları
Serkan Soykan
Ülkemiz ve AB Mevzuatlarında Biyogüvenlik
Taner Akar
Yerli Makarnalık Buğdaylarda Genetik Çeşitlilik
Oturum Başkanı: Emine Olhan
Oğuz Özdemir
Gen Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Açısından GDO’ların Sosyo Ekonomik Etkileri
E. Gülşah Özcanalp
Biyogüvenlik ve Yasal Düzenlemeler: Türkiye Örneği
Gülsevim Evsel
Üreme Biyoteknolojisinde Kullanılan Genetik Analiz Testlerine Bakış: İki Farklı Semt Karşılaştırması
Oturum Başkanı: Hayriye Erbaş
Mustafa Kemal Coşkun
Biyoteknolojiye Farklı Yaklaşımlar: Türkiye ve ABD’deki Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştırılması
Aynur Demir
Endüstriyel Atık Sulardan Krom-6 Giderinin Fayda Maliyet Analizi
Oturum Başkanı: Özlen Özgen
Fatma Aksoy
Tüketicilerin Genetik Olarak Değiştirilmiş Gıdalara İlişkin Bilgi ve Görüşleri: Adana Örneği
Seçil Barışsal Akman
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Biyoteknolojik Uygulama ve Ürünlere Yönelik Tüketici Politikaları
Ayşe Sezen Taş
Tüketicilerin Biyoteknolojide Kullanılan Organizmanın Tipine Yönelik Tutumları ile Etik Sorumlulukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Kapanış konuşması
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Biyoteknoloji, Biyogüvenlik ve Sosyo-Ekonomik Yaklaşımlar
Cengiz Sancak
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Bilim, Fen Bilimleri, Ekonomi
Yayın Tarihi: 2007
236 Sayfa
 
 
 
Biyoteknoloji, Biyogüvenlik ve Sosyo-Ekonomik Yaklaşımlar
E-kitap okumak için tıklayın