Bitki Sistematiği

İçindekiler

Önsöz

1. Ünite
Sınıflandırma, İsimlendirme ve Herbaryum Teknikleri
Giriş
Temel Kavramlar
İsimlendirme
Familya ve Üzerindeki Birimlerin İsimlendirilmesi
Cins ve Cinse Bağlı Alt Birimlerde İsimlendirme
Tür ve Türe Bağlı Alt Birimlerde İsimlendirme
Latince İsmin Yazarı
Tip
Öncelik, Aktarma ve Ayırma
Bitkilerin Tayini
Tayin Anahtarları
SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ
Yapay Sistemler
Mekanik Sistemler
Doğal Sistemler
Filogenetik Sistemler
Çağdaş Sistemler
S ınıflandırma Sistemlerinin Dayandığı Görüşler
HERBARYUM TEKNİKLERİ
Bitki Toplamak İçin Gerekli Malzemeler
Tohumlu Bitkilerin Herbaryumu
Bitkileri Toplama ve Kurutma Yöntemleri
Kurutulan Örneklerin Yapıştırılması ve Etiketleme
Bitki Örneklerinin Korunması
Bazı Özel Grupların Herbaryumu
Eğreltilerin Herbaryumu
Alglerin Herbaryumu
Karayosunlarının Herbaryumu
Mantarların Herbaryumu
Likenlerin Herbaryumu
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

2. Ünite
Algler
GİRİŞ
ALGLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Morfolojik Yapılarına Göre Algler
Alglerde Üreme ve Yaşam Döngüleri
Alglerin Yaşama Alanları ve Beslenme Şekilleri
ALGLERİN SINIFLANDIRILMASI
ÇEŞİTLİ ALG BÖLÜMLERİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
Cyanobacteria (Cyanophyta, Mavi Yeşil Algler)
Cyanobacteria’nın Yaşam Alanları
Cyanobacteria’nın Morfolojik Özellikleri
Cyanobacteria’nın Fizyolojik Özellikleri
Cyanobacteria’da Üreme
Euglenophyta (Öglenoidler)
Pyrrophyta (Dinoşagellatae, Dinoşagellatlar)
Bacillariophyta (Diatomae)
Chrysophyta (Altın Rengi Algler)
Phaeophyta (Kahverengi Algler)
Phaeophyta Bölümünün S ınıflandırılması
Rhodophyta (Kırmızı Algler)
Chlorophyta (Yeşil Algler)
Chlorophyta (Yeşil Algler)’nın Genel Özellikleri
Chlorophyta (Yeşil Algler)’nın S ınıflandırılması
Clasiss Chlorophyceae
Classis Conjugatophyceae
Classis Charophyceae
Özet
Kendimizi Sınayalım
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Kendimiz Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Okuma Parçası

3. Ünite
Bryophyta,Lycopodiophyta, Pteridophyta
GİRİŞ
DIVISIO BRYOPHYTA (KARAYOSUNLARI)
Bryophyta Bölümünün Genel Özellikleri
Bryofitlerin S ınıflandırılması
Classis Anthocerotopsida
Anthoceroropsida’da Gametofit
Anthocerotopsida’da Sporofit
Anthocerotopsida’nın
S ınıflandırılması
Classis Marchantiopsida
Marchantiopsida’nın Hayat Devresi
Marchantiopsida’da Gametofit
Marchantiopsida’da Sporofit
Marchantiopsida’nın S ınıflandırılması
Bryopsida’da Hayat Devresi
Bryopsida’da Gametofit
Bryopsida’da Sporofit
Classis Bryopsida’nın S ınıflandırılması
Subclassis Bryidae
DIVISIO LYCOPODIOPHYTA (KİBRİT OTLARI)
DIVISIO PTERIDOPHYTA (EĞRELTİLER)
Pteridophyta’nın Hayat Devresi
Pteridophyta’nın S ınıflandırılması
Classis Psilotopsida
Classis Equisetopsida
Classis Marattiopsida
Classis Polypodiopsida
Ordo Osmundales
Ordo Salviniales
Ordo Polypodiales
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

4. Ünite
Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler), Gymnospermae (Açık Tohumlular)
GİRİŞ
SPERMATOPHYTA (TOHUMLU BİTKİLER)’NIN ÖZELLİKLERİ
GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLULAR)
Gymnospermlerin Genel Özellikleri
GYMNOSPERMAE’NİN SINIFLANDIRILMASI
CLASSIS 1 CYCADOPSIDA (CYCADOPHYTA)
Ordo 1 Pteridospermales (Pteridospermophyta)
Ordo 2 Cycadales
Ordo 3 Bennettitales (Cycadeoidophyta)
CLASSIS 2 CONIFEROPSIDA (PINOPHYTA, CONIFEROPHYTA)
Ordo 1 Cordaitales
Ordo 2 Ginkgoales (Ginkgophyta)
Ordo 3 Coniferales (Pinales, Coniferae)
Familia Pinaceae (Çamgiller)
Familia Taxodiaceae
Familia Cupressaceae (Servigiller)
Familia Araucariaceae (Maymunağacıgiller)
Familia Cephalotaxaceae
Familia Podocarpaceae
Familia Taxaceae (Porsukgiller)
CLASSIS 3 GNETOPSIDA (GNETOPHYTA)
Ordo 1 Ephedrales
Familia Ephedraceae (Denizüzümügiller)
Ordo 2 Welwitschiales
Familia Welwitschiaceae
Ordo 3 Gnetales
Familia Gnetaceae
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

5. Ünite
Angiospermae (Kapalı Tohumlu Bitkiler) Magnoliopsida I: Magnoliidae
GİRİŞ
ANGIOSPERMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Angiospermlerde Vejetatif Organlar
Angiospermlerde Üreme Organları
ANGIOSPERMAE (KAPALI TOHUMLU BİTKİLER)’NİN SINIFLANDIRILMASI
CLASSIS MAGNOLIOPSIDA ( DICOTYLEDONES, DICOTYLEDONEAE)
Magnoliopsida Sınıfının Özellikleri
SUBCLASSIS I MAGNOLIIDAE
Ordo Magnoliales
Familia Magnoliaceae (Manolyagiller)
Ordo Laurales
Familia Lauraceae (Defnegiller)
Ordo Piperales
Familia Piperaceae (Karabibergiller)
Ordo Aristolochiales
Familia Aristolochiaceae (Lohusaotugiller)
Ordo Nymphaeales
Familia Nymphaeaceae (Nilüfergiller)
Ordo Ranunculales
Familia Ranunculaceae (Düğünçiçeğigiller)
Familia Berberidaceae (Hanımtuzluğugiller)
Ordo Papaverales
Familia Papaveraceae (Gelincikgiller)
Familia Fumariaceae (Şahteregiller)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

6. Ünite
Magnoliopsida II: Hamamelidae, Caryophyllidae, Dilleniidae
GİRİŞ
SUBCLASSIS II HAMAMELIDAE
Ordo Hamamelidales
Familia Platanaceae (Çınargiller)
Familia Hamamelidaceae (Güvercinağacıgiller)
Ordo Urticales
Familia Ulmaceae (Karaağaçgiller)
Familia Cannabaceae (Kenevirgiller)
Familia Moraceae (Dutgiller)
Familia Urticaceae (Isırgangiller)
Ordo Juglandales
Familia Juglandaceae (Cevizgiller)
Ordo Fagales
Familia Fagaceae (Kayıngiller)
Familia Betulaceae (Huşaağacıgiller)
Ordo Casuarinales
Familia Casuarinaceae (Demirağacıgiller)
SUBCLASSIS III CARYOPHYLLIDAE
Ordo Caryophyllales
Familia Cactaceae (Kaktüsgiller)
Familia Chenopodiaceae (Kazayağıgiller)
Familia Amaranthaceae (Tilkikuyruğugiller)
Familia Portulacaceae (Semizotugiller)
Familia Caryophyllaceae (KaranŞlgiller)
Ordo Polygonales
Familia Polygonaceae (Karabuğdaygiller, Çobandeğneğigiller)
Ordo Plumbaginales
Familia Plumbaginaceae (Dişotugiller)
SUBCLASSIS IV DILLENIIDAE
Ordo Dilleniales
Familia Paeoniaceae (Şakayıkgiller)
Ordo Theales
Familia Theaceae (Camelliaceae, Çaygiller)
Familia Clusiaceae (Guttiferae, Binbirdelikotugiller)
Ordo Malvales
Familia Tiliaceae (Ihlamurgiller)
Familia Sterculiaceae (Kakaogiller)
Familia Malvaceae (Ebegümecigiller)
Ordo Nepenthales (Böcek Kapanlar)
Familia Nepenthaceae (Suibriğigiller)
Familia Droseraceae (Sinekkapangiller)
Ordo Violales
Familia Cistaceae (Ladengiller)
Familia Violaceae (Menekşegiller)
Familia Tamaricaceae (Ilgıngiller)
Familia Cucurbitaceae (Kabakgiller)
Familia Begoniaceae (Begonyagiller)
Ordo Salicales
Familia Salicaceae (Söğütgiller)
Ordo Capparales
Familia Capparaceae (Kebereotugiller)
Familia Brassicaceae (Cruciferae, Hardalgiller)
Familia Resedaceae (Muhabbetçiçeğigiller)
Ordo Ericales
Familia Ericaceae (Fundagiller)
Ordo Primulales
Familia Primulaceae (Çuhaçiçeğigiller)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

7. Ünite
Magnoliopsida III: Rosidae
GİRİŞ
SUBCLASSIS ROSIDAE’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ
SUBCLASSIS ROSIDAE’NİN SINIFLANDIRILMASI
Ordo Rosales
Familia Crassulaceae (Damkoruğugiller)
Familia Rosaceae (Gülgiller)
Ordo Fabales
Familia Mimosaceae (Küstümotugiller)
Familia Caesalpiniaceae
Familia Fabaceae (Leguminosae, baklagiller)
Ordo Proteales
Familia Elaeagnaceae (İğdegiller)
Ordo Myrtales
Familia Myrtaceae (Mersingiller)
Familia Punicaceae (Nargiller)
Ordo Rhizophorales
Familia Rhizophoraceae
Ordo Cornales
Familia Cornaceae (Kızılcıkgiller)
Ordo Euphorbiales
Familia Euphorbiaceae (Sütleğengiller)
Ordo Rhamnales
Familia Vitaceae (Asmagiller)
Ordo Linales
Familia Linaceae (Ketengiller)
Ordo Sapindales
Familia Hippocastanaceae (Atkestanesigiller)
Familia Aceraceae (Akçaağaçgiller)
Familia Anacardiaceae
Familia Rutaceae (Turunçgiller)
Familia Zygophylla
Ordo Geraniales
Familia Geraniaceae (Turnagagasıgiller)
Ordo Apiales
Familia Araliaceae (Duvarsarmaşığıgiller)
Familia Apiaceae (Umbelliferae, maydonozgiller)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

8. Ünite
Magnoliopsida IV: Asteridae
GİRİŞ
SUBCLASSIS ASTERIDAE’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ
SUBCLASSIS ASTERIDAE’NİN SINIFLANDIRILMASI
Ordo Gentianales
Familia Apocynaceae (Zakkumgiller)
Familia Asclepiadaceae
Ordo Solanales
Familia Solanaceae (Patlıcangiller)
Familia Convolvulaceae (Sarmaşıkgiller)
Familia Cuscutaceae (Cinsaçıgiller)
Ordo Lamiales
Familia Boraginaceae (Hodangiller)
Familia Verbenaceae (Mineçiçeğigiller)
Familia Lamiaceae (Labiatae, Ballıbabagiller)
Ordo Plantaginales
Familia Plantaginaceae (Sinirliotugiller)
Ordo Scrophulariales
Familia Oleaceae (Zeytingiller)
Familia Scrophulariaceae
Familia Orobanchaceae (Canavarotugiller)
Familia Pedaliaceae (Susamgiller)
Familia Bignoniaceae
Ordo Campanulales
Familia Campanulaceae (Çançiçeğigiller)
Ordo Rubiales
Familia Rubiaceae (Kökboyasıgiller)
Ordo Asterales
Familia Asteraceae (Compositae, Papatyagiller)
Özet
Kendimiz Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

9. Ünite
Liliopsida I: Alismatidae, Arecidae, Commelinidae
GİRİŞ
CLASSIS LILIOPSIDA (TEK ÇENEKLİLER)
SUBCLASSIS I ALISMATIDAE
Ordo Alismatales
Familia Butomaceae (Hasırsazıgiller)
Familia Alismataceae (Susinirotugiller)
Ordo Hydrocharitales
Familia Hydrocharitaceae (Kurbağazehirigiller)
Ordo Najadales
Familia Juncaginaceae
Familia Najadaceae (Superisigiller)
Familia Potamogetonaceae
Familia Ruppiaceae
Familia Zannichelliaceae
Familia Zosteraceae (Denizçimigiller)
Familia Cymodoceaceae
Familia Posidoniaceae
SUBCLASSIS II ARECIDAE
Ordo Arecales
Familia: Arecaceae (Palmiyegiller)
Ordo Pandanales
Familia Pandanaceae
Ordo Arales
Familia Acoraceae (Azakeğerigiller)
Familia Araceae (Yılanyastığıgiller)
Familia Lemnaceae (Su mercimeğigiller)
SUBCLASSIS III COMMELINIDAE
Ordo Commelinales
Familia Commelinaceae
Ordo Juncales
Familia Juncaceae (Hasırotugiller)
Ordo Cyperales
Familya Cyperaceae (Papirüsgiller)
Familia Poaceae (Gramineae, Buğdaygiller)
Ordo: Typhales
Familia: Sparganiaceae (Kozakamışıgiller)
Familia Typhaceae (Sukamışıgiller)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Başvurulabilecek Kaynaklar

10. Ünite
Liliopsida 1: Zingiberidae, Liliidae
GİRİŞ
SUBCLASSIS IV ZINGIBERIDAE
Ordo Bromeliales
Familia Bromeliaceae
Ordo Zingiberales
Familia Strelitziaceae (Cennetkuşugiller)
Familia Musaceae (Muzgiller)
Familia Zingiberaceae (ZenceŞlgiller)
Familia Cannaceae
SUBCLASSIS V LILIIDAE
Ordo Liliales
Familia Liliaceae (Zambakgiller)
Familia Iridaceae (Süsengiller)
Familia Agavaceae
Familia Smilacaceae (Sparnagiller)
Familia Dioscoreaceae (Tatlıpatatesgiller)
Ordo Orchidales
Familia Orchidaceae (Salepgiller)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Sözlük
Dizin

Künye Bilgileri

Bitki Sistematiği
Anadolu Üniversitesi
Türü: Bilim, Fen Bilimleri, Biyoloji, Eğitim, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
236 Sayfa

 

Bitki Sistematiği
E-kitap okumak için tıklayın