Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi

İçindekiler
 
Açış Konuşması
Sait Kılıç
(İTO Yönetim Kurulu Üyesi)
Oturum Başkanı
Hakan Toker
(Asist Gümrük Müşavirliği)
Kadir Uzan
(Şube Müdürü, Tarım İl Müdürlüğü Zirai Karantina Müdürlüğü)
Rıza Akkoyun
(İnspektör, Tarım İl Müdürlüğü Zirai Karantina Müdürlüğü)
Soru-Cevap 1
Besim Hakan Sözen
(Genel Müdür Yardımcısı Hemtaş Ahşap Palet Sanayi A.Ş.)
Soru- Cevap 2
Feridun Cemal İnan
(Gümrük Müdürü, İstanbul Gümrül ve Muhafaza Başmüdürlüğü)
 
 
Önsöz
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) alt kuruluşu olan Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) Sekreterliği, üyelerinin katılımıyla 2002 yılında Roma’da, uluslararası ticarette kullanılan masif ağaçtan yapılmış ambalaj ve paletlerle ilgili yeni bir standart (ISPM 15 International Standards for Phytosanitary Measures 15) belirlemiştir.
ISPM 15 standardına uygun palet kullanılmadığı veya ISPM 15 standardına uygun palet üretiminde ısıl işlem ya da fümigasyon için istenen koşulların tam anlamıyla sağlanmaması durumunda, sevkiyat ithalatçi ülkeler tarafından kabul edilmemekte ve hatta bazı durumlarda paletler taşıdıkları ürünler ile birlikte karantinaya alınıp imha edilmektedir.
İthalat ve ihracatçılarımızı yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili olarak bugünlerde ISPM 15 normuna uyma zorunluluğundan kaynaklanan sorunların kolay çözülememesinden dolayı tedirgin olunmakta ve çeşitli çözüm arayışı içine girilmektedir.
Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinde önemi gün geçtikçe artan ve tarım ve gıda ihracatçılarını yakından ilgilendiren ISPM 15 standardının uygulamasının eşiğinde düzenlenen “Bitki Sağlığı Önemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik” konulu seminerin hazırlanmasında görev alan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Araştırma Raportörü Hakan Arca’ya teşekkür ederim.
Dr.Cengiz Ersun
Genel Sekreter

 
 
 
Künye Bilgileri
 
Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi
Hazırlayan: Hakan Arca
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi
Yayın Tarihi: 2006
72 Sayfa
ISBN: 9944601039
 
 
 
E-kitap okumak için tıklayın