Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Birikimimiz: 2000-2004 Türkiye Fotoğrafı

İçindekiler

Önsöz
Giriş
Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin Özellikleri
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Yapısal Özellikleri
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Özellikleri
Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
Türkiye’deki İllerin Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Bakımından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma
Amaç
Yöntem
Bulgular
Tartışma Ve Sonuç
Kaynaklar

Künye Bilgileri

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Birikimimiz: 2000-2004 Türkiye Fotoğrafı
Zeliha Öcek, Ata Soyer
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2007
56 Sayfa
ISBN: 978-975-6984-98-7

 

E-Kitap okumak için tıklayın