Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku

Kitabın çok kısa sürede tükenmesi ve aralıklarla ceza ve bilişim mevzuatında değişiklik yapılması kitabın güncellenerek yeni basıya hazırlanmasını zorunlu kıldı. Bu bağlamda önce 6.2.2014 tarihli ve 6518 sayılı Yasa, sonrasında 26.2.2014 tarihli ve 6527 sayılı Yasa ile 5651 sayılı Yasanın çeşitli maddelerinde değişiklikler yapılmış, özellikle 5651 sayılı Yasanın 9. maddesi tamamen değiştirilmiş ve 9/A maddesi eklenmiştir. Sonrasında 10.9.2014 tarih ve 6552 sayılı Yasa ile internet özgürlükleri aleyhine değişiklikler yapılmıştır. Nitekim 6552 sayılı Yasa ile 5651 sayılı Yasa’da yapılan ve tepki alan bazı değişiklikler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bunların yanı sıra, 21.2.2014 6526 sayılı Yasanın 11. Maddesiyle CMK’nın 134. Maddesinde bir ekleme ve bir değişiklik yapılmıştır. Öte yandan, yasa koyucu 6526 sayılı Yasanın maddesiyle CMK’nın 134. Maddesinin 4. Fıkrasında yapmış olduğu değişiklik ile ihtiyarı durumu kaldırmış ve arama ve el koymada elde edilen kopyanın şüpheli veya müdafine verilmesi bir zorunluluk olarak düzenlenmiştir. Ayrıca uzun zamandır onaylanması gerektiğini belirttiğimiz, 10.11.2010 tarihinde ülkemiz tarafından imzalanmış olan Avrupa Siber Suç Sözleşmesi, 22.4.2014 tarih ve 6533 sayılı “Sanal Ortamda İşlenen Suç Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile onaylanarak uygun bulunmuş, 2.5.2014 tarihli ve 28988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla Avrupa Siber Suç Sözleşmesi iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir. Bu bağlamda 21.10.2014 tarihine kadar olan tüm gelişme ve değişiklikler kitaba aktarılmış ve önceki basılarda olduğu gibi, bu basıda da ulaşılabilen tüm yeni tarihli Yargıtay kararlarına yer verilmiş olup, güncel çalışmalar ve gelişmeler eklenerek değerlendirilmiştir.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Bilişim Alanında Suçlar
  • Bilişim Sistemleriyle İşlenen Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçları
  • Kişisel Verilere Karşı Suçlar
  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları
  • Elektronik İmza Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler
  • Bilişim Suçlarına İlişkin Ceza Muhakemesi Hukuku Koruma Tedbirleri
  • Adli Bilişim ve Delil Elde Etme Yöntemleri
  • Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’nin Düzenlemeleri
  • İnternet İletişim Hukuku ve Düşünce Özgürlüğü

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Türü: Bilişim Hukuku
975 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3081 3