Bayramiye Tarikatı Menakıbı: Hacı Bayram Veli ve Halifeleri

Hacı Bayram Veli ve Bayramiye Tarikatı Hakkında İlk Kez Yayınlanan Bir Kaynak Eser…
Menakıpnameler sadece veliler, dervişler ve onların bağlı bulunduğu tarikat hakkında bilgi ver-mekle kalmaz; aynı zamanda dönemin insanlarının algısı, değerleri, yaşam şartları ve kültürü gibi pek çok konuda da önemli bilgiler ihtiva eder.
Bu çalışmaya konu olan menakıpname, daha önce dikkat çekmemiş ve hakkında herhangi bir neşir yapılmamıştır. Bununla birlikte Bayramiye tarikatı başta olmak üzere, ilgili çalışma saha-larına yeni isim ve verilerle katkı sağlayacak orijinal bir kaynak eser niteliğindedir.
Eserde Hacı Bayram Veli ve halifeleri; Akşemseddin, Şeyh İbrahim, Şeyh Kasım Efendi, Şeyh İsa Efendi, Şeyh Hüsam Efendi, Şeyh Bahri Efendi, Şeyh Ali Efendi, Fâtıma-i Menemeniyye’nin menkıbeleri yer almaktadır.
Menakıpnamede kadın bir şeyhe yer verilmesi ve onun diğer bir kadın veli Rabia-i Adeviyye ile mukayese edilip üstünlüğünün ortaya koyulmaya çalışılması ilgi çekicidir.

KÜNYE BİLGİLERİ

Bayramiye Tarikatı Menakıbı: Hacı Bayram Veli ve Halifeleri
Hazırlayan: Zehra Hamarat
Dergâh Yayınları
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Türü: İslam, Mezhep ve Tarikatlar, Tasavvuf
234 Sayfa
16,5×23,5 cm
ISBN: 978-975-995-558-8