Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları (7. Cilt)

E-Kitap okumak için tıklayın

Başbakanlarımız Ve Genel Kurul Konuşmaları
TBMM Hükümetleri Dönemi (24 Nisan 1920-28.10.1923)
Cilt: 1 İcra Vekilleri Heyeti Reisleri
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak
Hüseyin Rauf Orbay
Ali Fethi Okyar
Cumhuriyet Hükümetleri Dönemi (30.10.1923-……)
Cilt: 2 BAŞBAKANLAR
1- Mustafa İsmet İNÖNÜ
2- Ali Fethi OKYAR
Cilt: 3
3- Mahmut Celal BAYAR
4- Refik SAYDAM
5- Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU
6- Mehmet Recep PEKER
7- Hasan Hüsnü SAKA
8- Mehmet Şemsettin GÜNALTAY
Cilt: 4
9- Adnan MENDERES
Cilt: 5
10- Cemal GÜRSEL
11- Suat Hayri ÜRGÜPLÜ
12- Süleyman Sami DEMİREL (1. Kısım)
Cilt: 6
12- Süleyman Sami DEMİREL (2. Kısım)
Cilt: 7
13- İsmail Nihat ERİM
14- Ferit MELEN
15- Mehmet Naim TALU
16- Mustafa Bülent ECEVİT
17- Mahmut Sadi IRMAK
Cilt: 8
18- Saim Bülend ULUSU
19- Halil Turgut ÖZAL
20- Yıldırım AKBULUT
Cilt: 9
21- Ahmet Mesut YILMAZ
22- Tansu ÇİLLER
23- Necmettin ERBAKAN
24- Abdullah GÜL
25- Recep Tayyip ERDOĞAN

DİZİN
A
ABDÜLBARİ AKDOĞAN (Ağrı) 413
AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) 674, 676
AHMET BULDANLI (Muğla) 598
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) 272, 310
AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) 49
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 236, 240
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu Üyesi) 51
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) 215, 220
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) 678
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) 681
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) 388, 452
A SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) 259
ATA BODUR (Ordu Milletvekili) 490
AZMİ YAVUZALP (Niğde) 458
B
BAŞBAKAN FERİT MELEN 153, 171, 175, 176, 187, 203
BAŞBAKAN NİHAT ERİM 7, 12, 18, 19, 20, 30, 31, 35, 37, 40, 42, 47, 49, 50,
51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 71, 82, 93, 98, 107, 108,
110, 111, 112, 114, 115, 121, 127, 131, 133, 134, 135, 136, 141, 144, 145
BAŞKAN 12, 17, 35, 55, 56, 97, 111, 135, 136, 144, 145, 153, 169,
170, 171, 176, 186, 187, 202, 203, 205, 207, 208, 213, 220, 223, 224, 227, 228, 230, 231,
232, 233, 236, 239, 242, 244, 245, 252, 258, 259, 262, 263, 267, 268, 271, 272, 275, 282,
286, 291, 297, 298, 299, 301, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 383, 412, 418, 419, 429, 430,
439, 441, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 463, 464, 484, 487, 491, 492, 493, 495,
536, 537, 538, 550, 551, 582, 583, 584, 596, 597, 598, 601, 602, 607, 608, 612, 616, 620,
621, 623, 651, 652, 657, 670, 671, 674, 675, 676, 677, 678, 680, 681, 682, 683, 685, 687,
689, 693, 697, 698, 699, 708, 709, 718, 719, 720, 724, 743, 752, 757, 762, 766, 775, 776,
779, 783, 784, 795, 799, 800, 802, 803, 804, 808, 815, 816, 818, 845, 864, 876, 882, 883,
884, 891, 892, 893
BÜLENT ECEVİT (İstanbul) 703, 709, 718,
719, 720, 721, 725, 729, 744, 753, 754, 756, 757, 758, 763, 764, 765, 766,
767, 775, 776, 777, 780, 784, 785, 796, 797, 800, 801, 802, 803, 805, 808, 809, 816, 817
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) 272, 308, 363, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 394, 396, 397, 398, 399, 406, 413, 417, 418, 419, 426, 430, 431, 439, 440, 441, 450,
451, 452, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 464, 485, 487, 490, 492, 493, 499, 525, 528, 536,
538, 551, 555, 582, 583, 584, 585, 587, 597, 598, 601, 602, 605, 606, 608, 612, 616, 620,
621, 624, 625, 626, 628, 636, 643, 652, 656, 657, 660, 661, 667, 671, 672, 674, 675, 676,
677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 692, 693, 698, 699
896 Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları
C
CAHİT ANGIN (Çorum) 265, 270, 275
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) 49
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) 268, 271, 274
ÇETİN YILMAZ (İçel) 244, 258, 310
CEVAT ÖNDER (Erzurum) 134, 136, 302
D
DAVUT AKSU (Kars) 399
DENİZ BAYKAL (Antalya) 884
E
EKREM ÖZDEN (İstanbul) 242
F
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) 230, 231
FARUK SÜKAN (Konya) 297
FERİT MELEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) 205, 207, 208, 210, 213, 215,
220, 223, 224, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 244, 245,
246, 252, 256, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 281, 282,
286, 288, 289, 291, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) 457, 458, 459
FETHİ ÇELİKBAŞ 876
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) 626, 636
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) 55, 56, 297
FUAT TÜRKOĞLU (Van) 62
G
GALİP ÇETİN (Uşak) 686
GÜNGÖR HUN (Sakarya) 683, 687
GÜRHAN TİTREK (Çankırı) 237, 585
H
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) 297
HASAN CERİT (Adana) 386, 528
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) 459
HASAN TOSYALI (Kastamonu) 273, 289
HAYRİ ÖNER (Adana) 582
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) 537
Cilt 7 Dizin 897
HİLMİ BİÇER (Sinop) 52, 280
HÜDAİ ORAL (Denizli) 306, 307, 308, 309
H UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) 766
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) 252
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) 220, 223
İ
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) 399
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) 456
İHSAN ATAÖV (Antalya) 62, 274, 598
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 418, 419
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) 135, 136
İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) 881
İLYAS ARSLAN (Yozgat) 809
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 385, 439, 456
İSMET ATALAY (Kars) 683
İSMET SEZGİN (Aydın) 439, 451, 657
K
KADİR ÇETİN (İçel) 300
KÂMRAN İNAN (Bitlis) 426
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) 60
KEMAL CEVHER (Trabzon) 682
L
LÛTFİ BİLGEN (İçel) 231
M
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) 803
MEHMET AYTUĞ (Elazığ) 299
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) 802, 803, 809
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) 656, 657
MEHMET IRMAK (Çorum) 684
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) 301
MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) 309
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 267, 307, 309
MEHMET VARIŞLI (Konya) 237
898 Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları
METİN TÜZÜN (İstanbul) 439
MEVLÜT ÖNAL (Hatay) 677
M KUBİLAY İMER (Konya) 686
M NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) 136
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) 643
MURAT BAYRAK (Çanakkale) 385, 386, 387, 441
MUSA UZUNKAYA (Samsun) 802
MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) 450
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) 298
MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) 659
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) 272, 306, 310, 683
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) 298, 302
N
NAHİT ALTAN (Çanakkale) 240
NAHİT MENTEŞE (Aydın) 397, 682
NAİM TALU (Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi) 325, 333,
341, 347, 348, 350, 351, 354
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) 587
NEVZAT ERCAN (Sakarya) 766, 775
N İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 298
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) 764, 775
NURETTİN KARSU (Erzincan) 681
NURİ BAYAR (Sakarya) 55, 692
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) 667
O
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) 601
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) 240, 417, 585
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) 808
ORHAN BİRGİT (Ankara) 270, 272, 306, 307, 310
ORHAN DENGİZ (Uşak) 301
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) 215, 220, 226
ORHAN VURAL (Ordu) 259, 260
O ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 236
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) 288
Cilt 7 Dizin 899
R
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) 49, 111, 135
REFET RENDECİ (Samsun) 240
S
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) 809
SABRİ KESKİN (Kastamonu) 175, 439, 451
SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) 60, 625, 683, 685
SADİ IRMAK 825, 845, 853, 862, 863, 864, 867, 868, 870,
876, 877, 878, 880, 881, 882, 883, 884, 886, 888, 891, 892, 893
SAFFET URAL (Bursa) 237
SALİH TANYERİ (Gaziantep) 228, 236
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) 240, 242, 870
SAMİ TURAN (Kayseri) 227, 237
SELAHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) 675, 682
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) 492
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) 628, 661, 677
SIRRI ATALAY (Kars) 227, 242, 419
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) 135, 136
SÜLEYMAN DEMİREL (Isparta) 396, 439
SÜLEYMAN SABRİ ÖZİNAL (Edirne) 528
T
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) 884
TEOMAN RIZA GÜNERİ (Konya) 765, 803
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) 892, 893
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) 460
TURGUT ARTAÇ (Kars) 258
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 394, 398, 399
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) 258, 259, 260, 261, 299, 302
V
VAHİT BOZATLI (Sivas) 456
VEFA TANIR (Konya) 268
VELİ BAKIRLI (Manisa) 275
Y
YAHYA ÇEVİK (Bitlis) 766
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) 306, 307, 308, 309, 458
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) 493
YÜKSEL MENDERES (Aydın) 64
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) 258
Z
ZEKİ ÜNAL (Karaman) 754

Künye Bilgileri

Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları (7. Cilt)
Cumhuriyet Hükümetleri Dönemi, İsmail Nihat ERİM, Ferit MELEN, Mehmet Naim TALU, Mustafa Bülent ECEVİT, Prof. Dr. Mahmut Sadi IRMAK
Hazırlayanlar: Dr. İrfan NEZİROĞLU, TBMM Genel Sekreteri, Dr. Tuncer YILMAZ, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Bşk. Yrd., Gülşah ERDEM EFE
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları
Türü: Siyasi Tarih, Parlamenter Sistem, Siyaset, Türkiye Tarihi, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2014
900 Sayfa
ISBN: 978-605-4700-70-7 (Tk)
ISBN: 978-605-4700-77-6 (7.c)

 

E-Kitap okumak için tıklayın