Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları (5. Cilt)

E-Kitap okumak için tıklayın

Başbakanlarımız Ve Genel Kurul Konuşmaları
TBMM Hükümetleri Dönemi (24 Nisan 1920-28.10.1923)
Cilt: 1 İcra Vekilleri Heyeti Reisleri
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak
Hüseyin Rauf Orbay
Ali Fethi Okyar
Cumhuriyet Hükümetleri Dönemi (30.10.1923-……)
Cilt: 2 BAŞBAKANLAR
1- Mustafa İsmet İNÖNÜ
2- Ali Fethi OKYAR
Cilt: 3
3- Mahmut Celal BAYAR
4- Refik SAYDAM
5- Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU
6- Mehmet Recep PEKER
7- Hasan Hüsnü SAKA
8- Mehmet Şemsettin GÜNALTAY
Cilt: 4
9- Adnan MENDERES
Cilt: 5
10- Cemal GÜRSEL
11- Suat Hayri ÜRGÜPLÜ
12- Süleyman Sami DEMİREL (1. Kısım)
Cilt: 6
12- Süleyman Sami DEMİREL (2. Kısım)
Cilt: 7
13- İsmail Nihat ERİM
14- Ferit MELEN
15- Mehmet Naim TALU
16- Mustafa Bülent ECEVİT
17- Mahmut Sadi IRMAK
Cilt: 8
18- Saim Bülend ULUSU
19- Halil Turgut ÖZAL
20- Yıldırım AKBULUT
Cilt: 9
21- Ahmet Mesut YILMAZ
22- Tansu ÇİLLER
23- Necmettin ERBAKAN
24- Abdullah GÜL
25- Recep Tayyip ERDOĞAN

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
ÖNSÖZ

CEMAL GÜRSEL
BİYOGRAFİ
I. GÜRSEL HÜKÜMETİ DÖNEMİ
24 Haziran 1960 Millî Birlik Komitesi Toplantısını Açış Konuşması
11 Temmuz 1960 Pazartesi Gürsel Hükümetinin Programını Sunuş Konuşması

II. GÜRSEL HÜKÜMETİ DÖNEMİ
6 Ocak 1961 Cuma Devlet Başkanı ve Başbakan Cemal Gürsel’in Kurucu Meclisi Açış Konuşmasının Metni (Fahri Özdilek tarafından okunmuştur)
10 Mart 1961 Cuma Devlet Başkanı ve Başbakan Orgeneral Cemal Gürsel’in, Kurucu Meclisin Devam Eden Çalışmaları Hakkında Takdir İfade Eden ve Memleket İçi Siyasî Cereyanlar Dolayısıyla İhtilâlin Anlamını Açıklayan Konuşması
9 Mayıs 1961 Salı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu Münasebetiyle
27 Mayıs 1961 Cumartesi Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel’in, Anayasanın Kurucu Meclisçe Kabulü Münasebetiyle Söylevi
25 Ekim 1961 Çarşamba Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi ve Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel’in Açış Söylevi
25 Ekim 1961 Çarşamba Millî Birlik Komitesi ve Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel’in Toplantı Yılını Açış Konuşması

SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ
BİYOGRAFİ
ÜRGÜPLÜ HÜKÜMETİ DÖNEMİ
26 Şubat 1965 Cuma Ürgüplü Hükümeti Programını Millet Meclisine Sunuş Konuşması
26 Şubat 1965 Cuma Ürgüplü Hükümeti Programını Cumhuriyet Senatosuna Sunuş Konuşması
02 Mart 1965 Salı 29. Cumhuriyet Hükümetinin (Ürgüplü Hükümeti) Programının Millet Meclisinde Yapılan Görüşmeleri Sırasında Yaptığı Konuşma
03 Mart1965 Çarşamba 29. Cumhuriyet Hükümetinin (Ürgüplü Hükümeti) Programının Cumhuriyet Senatosunda Yapılan Görüşmeleri Sırasında Yaptıkları Konuşma
04 Mart 1965 Perşembe 29. Cumhuriyet Hükümetinin (Ürgüplü Hükümeti) Güven Oylaması ve Teşekkür konuşması
12 Mart 1965 Cuma 11 Mart 1965 Tarihinde Ereğli Kömür Havzasının Bâzı Ocaklarında Çalışan İşçilerden Bir Kısmının Liyakat Zamlarının Dağılış Şekli Yüzünden Ocağa Girmekten Kaçındıklarına ve Ocağa Girmek İsteyenleri de Önlediklerine ve Bugün Yürüyüşe Geçen İşçiler Yüzünden Kargaşalıklar Çıktığına ve 2 İşçinin Öldüğüne, Olayın Büyümesi İhtimallerini Ortadan Kaldırmak Düşüncesiyle Yerine Yeter Kuvvet Gönderilmesine Dair Demeci
12 Mart 1965 Cuma Başbakan Suad Hayri Ürgüplü’nün, Ereğli Kömür İşletmesinin Bâzı Ocaklarında İşçilerden Bir Kısmının Liyakat Zamlarının Dağılışı Şekline İtiraz Mahiyetinde Vâkı Ocaklara Girmeme ve Girmek İstiyenlere Mâni Olma Hareketlerinden Doğan Hâdiseler Hakkındaki Konuşması
23 Mart 1965 Salı Kıbrıs Hâdiselerinin Son İnkişafları, Bu Husustaki Müzakerelerin Mahiyeti ve Hükümetin Yönettiği Politika Hakkında Cumhuriyet Senatosuna Bilgi Vermek Üzere Gizli Oturum Yapılmasına Dair Konuşması
1 Nisan 1965 Perşembe Etnos Gazetesi Muhabiriyle Dışişleri Bakanlığının Bir Yetkilisi Yanında Konuşma Yaptığı ve Hükümet Programında Kıbrıs Politikasının Gayet Açık Olarak İfade Edildiği Konularında Demeci
7 Nisan 1965 Çarşamba Başbakan Suad Hayri Ürgüplü’nün; Millet Meclisinde TRT Kurumunda Meclis Araştırması Yapılması Hakkındaki Görüşmelerle İlgili Olarak Millî Birlik Grubu Adına Tabii Üye Vehbi Ersü’nün Gündem Dışı Konuşmasına Dair
20 Nisan 1965 Salı İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Gökay’ın, Yurt Dışındaki İşçilerimizle Hükümetin Yakından İlgilenmesi Lüzumuna Dair Demecine Cevabı
29 Nisan 1965 Perşembe Müfrit Bâzı Ermeni Teşekküllerinin Türkiye Aleyhine Açtıkları Kampanya Hakkında Üyelerden Sadi Koçaş’ın Gösterdiği Hassasiyeti Takdirle Karşıladığı, Bu Hareketin Hükümetçe Bilindiğine ve Zamanında Gerekli Tedbirler Alındığına Dair
6 Mayıs 1965 Perşembe Başbakanlık 1965 Mali Yılı Bütçesi Münasebetiyle
13 Mayıs 1965 Perşembe 1965 Mali Yılı Bütçe Kanununun Tümü Üzerinde
19 Mayıs 1965 Çarşamba 1965 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu İle 1965 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu İle Başbakanlık Bütçesi Münasebetiyle
29 Mayıs 1965 Cumartesi 1965 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu İle 1965 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporunun Tümünün Kabulü Münasebetiyle
6 Temmuz 1965 Salı Başbakan Suad Hayri Ürgüplü’nün, Tabiî Üye Suphi Karaman’a Cevaben, Kanunlara Aykırı Hareket Edenler Hakkında Zabıta Kuvvetleri ve Adliyenin Derhal Harekete Geçtiğini Beyanla Anayasa ve Rejimin Teminat Altında Bulunduğuna Dair Demeci
8 Temmuz 1965 Perşembe Devlet Memurları Kanunu Münasebetiyle
16 Temmuz 1965 Cuma Genel Seçimlerin Yaklaşmış Olması Dolayısıyla Toplantıya Son Verilmesini ve Yeni Millet Meclisinin; 10 Ekim 1965 Günü Yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerinin Sonuçları Hakkında Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyolarından Yapılacak Olan Nihai Bildiri Tarihinden 3 Gün Sonra Saat 15.00’de Toplanılmasına Dair Parti Grup Temsilcilerinin Önergesi Münasebetiyle

SÜLEYMAN DEMİREL
BİYOGRAFİ
I. DEMİREL HÜKÜMETİ DÖNEMİ
3 Kasım 1965 Çarşamba 30. Cumhuriyet Hükümeti (I. Demirel Hükümeti) Programının Millet Meclisine Sunuş Konuşması
3 Kasım 1965 Çarşamba 30. Cumhuriyet Hükümeti (I. Demirel Hükümeti) Programının Cumhuriyet Senatosuna Sunuş Konuşması
5 Kasım 1965 Cuma 30. Cumhuriyet Hükümeti (I. Demirel Hükümeti) Programının Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Yapılan Görüşmeleri Sırasında Yaptığı Konuşma
8 Kasım 1965 Pazartesi 30. Cumhuriyet Hükümeti (I. Demirel Hükümeti) Programının Millet Meclisi Genel Kurulunda Yapılan Görüşmeleri Sırasında Yaptığı Konuşma
9 Kasım 1965 Salı 30. Cumhuriyet Hükümeti (I. Demirel Hükümeti) Programının Güven Oylaması ve Oylama Sonunda Yaptığı Teşekkür Konuşması
1 Şubat 1966 Salı Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in Sıhhi Durumuna ve Amerika’da Bir Müddet Tedavisine Doktorlarca Lüzum Görüldüğüne Dair
2 Şubat 1966 Çarşamba Devlet Planlama Teşkilatı 1966 Yılı Bütçesi Nedeniyle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Yaptıkları Konuşma
16 Şubat 1966 Salı 1966 Yılı Devlet Planlama Teşkilatı 1966 Yılı Bütçe Görüşmeleri Nedeniyle
27 Şubat 1966 Pazar 1966 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısını Millet Meclisine sunuş Konuşması
28 Şubat 1966 Pazartesi 1966 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmelerinin sonunda yaptıkları teşekkür konuşması
25 Mart 1966 Cuma Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in Amerika’dan Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesine Getirilmesi Nedeniyle Yaptıkları Konuşma
13 Temmuz 1966 Çarşamba ABD -Türkiye İlişkileri Konusunda I. Demirel Hükümeti Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önerge Nedeniyle
2 Şubat 1967 Perşembe Başbakanlık 1967 Yılı Bütçesi Nedeniyle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Yaptıkları Konuşma
2 Şubat 1967 Perşembe Devlet Planlama Teşkilatı 1967 Yılı Bütçesi Nedeniyle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Yaptıkları
9 Şubat 1967 Perşembe Anayasaya Karşı Tutum ve Davranışları İddiasıyle I. Demirel Hükümeti Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önerge Nedeniyle
16 Şubat 1967 Perşembe Başbakanlık, 1967 Mali Yılı Bütçesi Görüşmeleri Nedeniyle
16 Şubat 1967 Perşembe Devlet Planlama Teşkilatı 1967 Yılı Bütçesi Nedeniyle
27 Şubat 1967 Pazartesi 1967 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısını Millet Meclisine Sunuşu Nedeniyle
28 Şubat 1967 Salı 1967 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Görüşmelerinin Tamamlanmasından Sonra Yaptığı Teşekkür Konuşması
16 Haziran 1967 Cuma İkinci Beş Yıllık (1968-1972) Kalkınma Planı Nedeniyle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Yaptıkları Konuşma
30 Haziran 1967 Cuma İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının (1968-1972) Millet Meclisinde Yapılan Görüşmeler Nedeniyle
3 Temmuz 1967 Pazartesi İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının (1968-1972) Millet Meclisinde Yapılan Görüşmelerin Tamamlanması Nedeniyle
14 Temmuz 1967 Cuma Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Tasarısı Nedeniyle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Yaptıkları Konuşma
24 Temmuz 1967 Pazartesi 22 Temmuz 1967’de Adapazarı’nda Meydana Gelen Deprem Nedeniyle
10 Şubat 1968 Cumartesi 1968 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı Görüşmelerinin Tamamlanması Nedeniyle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Yaptıkları Teşekkür Konuşması
20 Şubat 1968 Salı İçişleri Bakanlığı 1968 Yılı Bütçesi Nedeniyle
28 Şubat 1968 Çarşamba 1968 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Millet Meclisindeki Görüşmelerinin Başlaması Nedeniyle
29 Şubat 1968 Perşembe 1968 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Millet Meclisindeki Görüşmelerinin Tamamlanması Nedeniyle
1 Mart 1968 Cuma TBMM Üyelerinin Seçimlerinde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Tasarısı Nedeniyle
19 Haziran 1968 Çarşamba Yüksek Öğrenim Gençliği Hareketleri, Millî Eğitim Sorunları, Gençlik ve Üniversite Öğrenimi Meseleleri Hakkında Genel Görüşme Açılmasına Dair Önergeler Nedeniyle
24 Haziran 1968 Pazartesi Yüksek Öğrenim Gençliği Hareketleri, Millî Eğitim Sorunları, Gençlik ve Üniversite Öğrenimi Meseleleri Hakkında Genel Görüşme Açılmasına Dair Önergeler Nedeniyle
26 Haziran 1968 Çarşamba Yüksek Öğrenim Gençliği Hareketleri, Millî Eğitim Sorunları, Gençlik ve Üniversite Öğrenimi Meseleleri Hakkında Genel Görüşme Açılmasına Dair Önergeler Nedeniyle
10 Ekim 1968 Perşembe Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen’in Meksika Tipi Tohumluk Buğdaylara İlişkin Demecine Cevabı
10 Aralık 1968 Salı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler’de Kabulünün 20. Yıldönümü Nedeniyle Millet Meclisinde Yaptığı Konuşma
10 Aralık 1968 Salı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler’de Kabulünün 20. Yıldönümü Nedeniyle Cumhuriyet Senatosunda Yaptığı Konuşma
24 Ocak 1969 Cuma Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun Teklifi Nedeniyle
28 Ocak 1969 Salı 1969 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Nedeniyle Cumhuriyet Senatosunda Yaptıkları Konuşma
12 Şubat 1969 Çarşamba 1969 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Millet Meclisine Sunuş Konuşması
13 Şubat 1969 Perşembe 1969 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Tümü Üzerinde Sürmekte Olan Görüşmelerdeki Bazı Hususları Cevaplandırmak Üzere Yaptıkları Konuşma
17 Şubat 1969 Pazartesi İçişleri Bakanlığı 1969 Mali Yılı Bütçesi Nedeniyle
25 Şubat 1969 Salı 1969 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Millet Meclisindeki Görüşmelerinin Tamamlanması Nedeniyle Yaptıkları Konuşma
6 Mayıs 1969 Salı Yargıtay Başkanının Cenaze Töreninde Meydana Gelen İrtica Olayının Sorumlusu Olduğu İddiasıyla I. Demirel Hükümeti Hakkında Gensoru Açılması İlişkin Önerge Nedeniyle
14 Mayıs 1969 Çarşamba Anayasanın 68. Maddesinin Değiştirilmesine ve Geçici 11. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi Nedeniyle

II. DEMİREL HÜKÜMETİ DÖNEMİ
7 Kasım 1969 Cuma 31. Cumhuriyet Hükümetinin (II. Demirel Hükümeti) Programını Millet Meclisine Sunuş Konuşması
7 Kasım 1969 Cuma 31. Cumhuriyet Hükümetinin (II. Demirel Hükümeti) Programını Cumhuriyet Senatosuna Sunuş Konuşması
10 Kasım 1969 Pazartesi 31. Cumhuriyet Hükümetinin (II. Demirel Hükümeti) Programının Millet Meclisindeki Görüşmeleri Dolayısı ile Yaptıkları Konuşma
12 Kasım 1969 Çarşamba 31. Cumhuriyet Hükümetinin (II. Demirel Hükümeti) Güven Oylaması Görüşmeleri ve Sonucu Dolayısı ile Yaptıkları Teşekkür Konuşması
17 Aralık 1969 Çarşamba Boykotlar, Öğrenci Hareketleri ve Demokratik Rejim Aleyhindeki Aşırı Akımlarla İlgili Yaptıkları Konuşma
6 Şubat 1970 Cuma 1970 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Nedeniyle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Yaptıkları Konuşma

DİZİN
A
ABDÜLBARİ AKDOĞAN (Ağrı) 413
ABDÜLKERİM BAYAZIT (Ağrı) 819, 820
AHMET BİLGİN (Edirne) 513
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) 854, 857
AHMET ŞENER (Trabzon) 698, 701, 708, 754, 759
AHMET ÜSTÜN (Ankara) 184, 185, 691
ALİ İHSAN GÖĞÜŞ (Gaziantep) 750
ALİ KARCI (Adana) 315, 625
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) 85, 86
ALPASLAN TÜRKEŞ (Ankara) 738
AMİL ARTUS 8
ATA BODUR (Ordu) 702
B
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) 849
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Isparta) 103, 134, 134, 135, 150, 154, 156, 157,
158, 167, 184, 185, 186,188, 191, 192, 195, 202, 203, 210, 211, 212, 218, 220, 225, 226,
227, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 249, 253, 254, 256, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 278,
284, 286, 291, 292, 292, 294, 296, 298, 299, 301, 304, 304, 305, 306, 307, 307, 308, 311,
314, 315, 318, 321, 322, 323, 323, 324, 325, 331, 336, 339, 342, 350, 351, 355, 356, 359,
360, 361, 362, 363, 364, 364, 371, 372, 374, 375, 400, 405, 407, 411, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 418, 419, 422, 423, 425, 426, 428, 442, 447, 452, 453, 454, 457, 458, 467, 472,
473, 474, 478, 479, 484, 485, 490, 495, 496, 497, 499, 505, 507, 508, 511, 513, 514, 516,
528, 529, 531, 533, 536, 537, 537, 541, 548, 552, 553, 554, 557, 564, 565, 567, 569, 570,
574, 584, 585, 588, 595, 597, 599, 600, 605, 606, 609, 611, 612, 614, 617, 622, 622, 623,
624, 625, 626, 626, 628, 629, 633, 634, 637, 638, 639, 641, 642, 643, 644, 645, 648, 648,
649, 650, 655, 660, 660, 665, 667, 671, 671, 674, 676, 676, 678, 680, 681, 683, 684, 687,
691, 692, 693, 696, 696, 698, 699, 699, 700, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 707, 708,
709, 710, 715, 719, 721, 722, 728, 729, 731, 732, 736, 738, 741, 742, 743, 744, 745, 749,
749, 750, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 766, 771, 771, 808, 809, 809, 810, 817,
819, 820, 821, 825, 827, 837, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 850, 851, 853, 854, 855, 856,
857, 858, 861, 864, 865, 865, 871, 876, 877, 878, 879, 883, 885, 886, 887, 890, 891, 891
BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) 624, 625
BEKİR TÜNAY (Adana) 732
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) 857
BÜLENT ECEVİT (Ankara) 701
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) 442, 537, 637, 639, 643, 671, 673, 704, 743, 756
C
CELÂL KARGILI (İçel) 843
CEMAL GÜRSEL 7, 8, 21, 23, 24, 25, 26
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) 857
CİHAD BABAN (Çanakkale) 567,756
COŞKUN KIRCA (İstanbul) 184, 185, 186, 227, 336
ÇETİN ALTAN (İstanbul) 156, 256, 258, 260, 294, 296, 298, 299, 307, 308, 314, 624, 625
D
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) 597, 637
E
EKREM ALİCAN (Sakarya) 714, 719, 736, 741
EMİN PAKSÜT (Ankara) 645, 696, 729, 738
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) 890
EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) 810, 820, 827
F
FAHRİ ÖZDİLEK 19
FERDA GÜLEY (Ordu) 552
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) 722
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) 490, 497
FUAT AVCI (Denizli) 701
G
GIYASETTİN DUMAN (Sivas) 322
H
HALİL GORAL (Aydın) 871, 876, 885, 886, 890
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) 86
HASAN LATİF SARIYÜCE (Çorum) 360, 708
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) 323, 508, 588
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) 701, 702
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) 149, 877, 878
HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) 284
HÜDAİ ORAL (Denizli) 423, 585, 755
HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) 851, 853, 854
İ
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) 356, 606, 612
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 258, 361, 687, 708, 754
İ ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 700
İHSAN ATAÖV (Antalya) 674
İHSAN KABADAYI (Konya) 507
İLHAN AÇIKALIN (Denizli) 849, 850
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) 414
İSMET KAPISIZ (Konya) 678, 699
K
KASIM GÜLEK (Adana) 359
KASIM ÖNADIM (Bursa) 625
KEMAL DEMİR (Bolu) 552
KEMAL SARIİBRAHiMOĞLU (Adana) 86
KEMAL SATIR (Elazığ) 472, 705
KENAN ESENGİN (Zonguldak) 311
L
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) 624, 701
LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) 850, 855
LEBİT YURDOĞLU (İzmir) 585, 597, 614, 676
LÜTFİ EVLİYAOĞLU (Malatya) 701
M
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) 623, 624
MEHMET ERSOY (Kütahya) 623
MEHMET YÜCELER (Kayseri) 257, 422
MESUT OZANSÜ (Balıkesir) 415, 416
MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) 756
MUAMMER ERTEN (Manisa) 188, 233, 342
MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) 554, 629, 704, 721
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi) 842, 861
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 350, 351, 648
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) 318
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) 405, 584, 637, 638, 642
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) 683, 702, 744
MUSTAFA UYAR (İzmir) 184, 185
MUZAFFER KARAN (Denizli) 700, 701, 752, 756, 757
N
NAZMİ OĞUZ (Mardin) 702
NECATİ GÜVEN (Erzurum) 323, 324
NERMİN NEFTÇİ (Muş) 355, 532, 536, 553
NEVZAT GÜNGÖR (Ağrı) 702
NİHAT DİLER (Erzurum) 318
NİHAT ERİM (Kocaeli) 258, 259, 419, 425, 452, 457, 458, 467, 552, 567, 600,
605, 609, 611, 628, 629, 633, 634, 637, 642, 644, 645, 647, 648, 649, 704, 742, 753, 754
NÜVİT YETKİN (Malatya) 490
O
ORHAN BİRGİT (Ankara) 810, 817
ORHAN BİRGİT (İstanbul) 339, 355, 447, 453
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) 249, 684, 692, 693, 698, 699, 702
OSMAN ZEKİ YÜKSEL (Antalya) 722
R
RIZA IŞITAN (Samsun) 496, 499, 876
RIZA KUAS (Ankara) 291, 292
RUHİ SOYER (Niğde) 185, 191, 195, 641, 642, 745
S
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) 413, 418
SAFFET URAL (Bursa) 883
SALİM HAZERDAĞLI (Elazığ) 495, 876, 878, 887
SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) 256
SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) 698, 699
SELAHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nevşehir) 331, 411, 528, 541, 681,853
SEYFİ SADİ PENCAP (Muğla) 411, 412, 425, 511, 531, 703, 704
SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) 362, 363
SIRRI ATALAY (Kars) 887
SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ 65
(Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi) 37, 49, 57, 67, 68, 69, 70, 71,
73, 74, 78, 81, 86, 87, 88, 90, 92, 93
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 844, 857
ŞABAN ERİK (Malatya) 721
ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) 709, 710
T
TALÂT ORHON (İzmir) 856
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) 305, 306, 363
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 155, 191, 192, 203, 258, 259, 513, 691, 728, 729, 731
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) 825, 845, 851, 857, 860, 861, 864
TÜRKAN SEÇKİN (Edirne) 537
Y
YAŞAR AKAL (Samsun) 680
YUNUS KOÇAK (Konya) 292, 304, 364, 595
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) 363, 364, 371, 372, 625
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) 820
Z
ZİYA TERMEN (Çanakkale) 153

Künye Bilgileri

Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları (5. Cilt)
Cumhuriyet Hükümetleri Dönemi, Cemal GÜRSEL, Suat Hayri ÜRGÜPLÜ, Süleyman DEMİREL
Hazırlayanlar: Dr. İrfan NEZİROĞLU, TBMM Genel Sekreteri, Dr. Tuncer YILMAZ, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Bşk. Yrd., Gülşah ERDEM EFE
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları
Türü: Siyasi Tarih, Parlamenter Sistem, Siyaset, Türkiye Tarihi, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2014
897 Sayfa
ISBN: 978-605-4700-70-7 (Tk)
ISBN: 978-605-4700-75-2 (5.c)

 

E-Kitap okumak için tıklayın