Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları (3. Cilt)

Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları (3. Cilt)
E-Kitap okumak için tıklayın

Başbakanlarımız Ve Genel Kurul Konuşmaları
TBMM Hükümetleri Dönemi (24 Nisan 1920-28.10.1923)
Cilt: 1 İcra Vekilleri Heyeti Reisleri
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak
Hüseyin Rauf Orbay
Ali Fethi Okyar
Cumhuriyet Hükümetleri Dönemi (30.10.1923-……)
Cilt: 2 BAŞBAKANLAR
1- Mustafa İsmet İNÖNÜ
2- Ali Fethi OKYAR
Cilt: 3
3- Mahmut Celal BAYAR
4- Refik SAYDAM
5- Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU
6- Mehmet Recep PEKER
7- Hasan Hüsnü SAKA
8- Mehmet Şemsettin GÜNALTAY
Cilt: 4
9- Adnan MENDERES
Cilt: 5
10- Cemal GÜRSEL
11- Suat Hayri ÜRGÜPLÜ
12- Süleyman Sami DEMİREL (1. Kısım)
Cilt: 6
12- Süleyman Sami DEMİREL (2. Kısım)
Cilt: 7
13- İsmail Nihat ERİM
14- Ferit MELEN
15- Mehmet Naim TALU
16- Mustafa Bülent ECEVİT
17- Mahmut Sadi IRMAK
Cilt: 8
18- Saim Bülend ULUSU
19- Halil Turgut ÖZAL
20- Yıldırım AKBULUT
Cilt: 9
21- Ahmet Mesut YILMAZ
22- Tansu ÇİLLER
23- Necmettin ERBAKAN
24- Abdullah GÜL
25- Recep Tayyip ERDOĞAN

DİZİN
A
ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) 426
ADNAN MENDERES (Kütahya) (Kütahya) 301, 302, 305, 306
AHMET OĞUZ (Eskişehir) 430
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) 367, 369, 377, 422
AHMET VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 310, 324, 409, 410
ALİ ÇORUH (Çoruh) 350
ALİ MUZAFFER GÖKER (Konya) 169
ALİ RANA TARHAN (İstanbul) 126, 166, 188
B
BAŞKAN 7, 22, 33, 34, 36, 51, 53, 61, 63, 67, 68, 69, 70,
73, 76, 77, 80, 81, 86, 87, 95, 98, 101, 103, 108, 198, 199, 200, 201, 212, 213, 214, 216, 223, 224, 226,
228, 235, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 258, 270, 275, 276, 278, 280, 297, 305, 306, 309, 310, 311, 323,
325, 331, 342, 345, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 357, 359, 367, 369, 370, 371, 378, 379, 381, 383, 386,
393, 395, 396, 398, 404, 406, 409, 410, 412, 413, 414, 429, 430, 432
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) 169
BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) 167
C
CELÂL BAYAR (İstanbul) 270, 282, 286
CELÂL BAYAR (İzmir) 7, 22, 33, 34, 36, 37, 40, 45, 51, 53
CEMİL BİLSEL (Samsun) 193
CİHAD BABAN (İstanbul) 259
D
Dr AKİF ARKAN (Çankırı) 352, 353
Dr AZİZ KÖKSAL (İçel) 410
Dr MAZHAR GERMEN (Aydın) 252
Dr OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) 168
Dr REFİK SAYDAM (İstanbul) 61, 64, 67, 69, 70, 73, 76, 80, 81,
87, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 114, 115, 119, 121,
122, 123, 124, 126, 127, 128
Dr SADİ KONUK (Bursa) 127
Dr SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) 352
E
EKREM ORAN (İzmir) 429, 430
EMİN SAZAK (Eskişehir) 166, 167, 171
EMİN SOYSAL (Maraş) 378
EYÜP DURUKAN (Hatay) 183
F
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) 383, 429
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 252
FUAT KÖPRÜLÜ (İstanbul) 250, 270
H
HALİL MENTEŞE (İzmir) 171, 176
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İstanbul) 250
HASAN POLATKAN (Eskişehir) 325, 339, 342, 344
HASAN SAKA (Trabzon) 297, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 309,
310, 311, 312, 323, 324, 325, 326, 331, 332, 342, 344, 345, 348, 350, 351, 352, 353, 357, 359, 364, 369,
370, 371, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386
HİKMET BAYUR (Manisa) 211, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223
İ
İBRAHİM ARVAS (Van) 351, 430
İSMET EKER (Çorum) 174, 175
K
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) 409
M
MEHMET CEMİL BARLAS (Gazianteb) 224
MUAMMER ALAKANT (Manisa) 418
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) 88, 191
MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) 189
N
NACİ TINAZ (Bursa) 121
NİHAT ERDEM (Kırşehir) 364
O
OSMAN NURİ KÖNİ (İstanbul) 410, 411, 429, 430
R
RASİH KAPLAN (Antalya) 80, 94, 99, 100, 114
RASİH KAPLAN (Maraş) 192, 197
RECEP PEKER (İstanbul) 235, 251, 253, 255, 258, 262, 267, 268,
269, 270, 274, 276, 279, 280, 282, 287
REFİK İNCE (Manisa) 88, 98
REFİK KORALTAN (İçel) 175, 194, 303
REİS 105, 109, 119, 122, 127, 135, 142, 143, 159, 165,
166, 170, 177, 180, 182, 183, 184, 196, 197
REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) 378
S
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) 99
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) 351
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) 195, 221, 223, 250, 301
Ş
ŞEFİK TUGAY (Malatya) 250
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Başbakan) 393, 396, 397, 398, 399, 400,
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 418, 419, 422, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 432
ŞİNASİ DEVRİN (Zonguldak) 171
ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) 135, 142, 143, 159, 170, 171, 173, 175, 177, 178,
179, 180, 183, 184, 185, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227
T
TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) 348
V
VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) 323
Z
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) 101

Künye Bilgileri

Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları (3. Cilt)
Cumhuriyet Hükümetleri Dönemi, Mahmut Celal BAYAR, Refik SAYDAM, Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU, Mehmet Recep PEKER, Hasan Hüsnü SAKA, Mehmet Şemsettin GÜNALTAY
Hazırlayanlar: Dr. İrfan NEZİROĞLU, TBMM Genel Sekreteri, Dr. Tuncer YILMAZ, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Bşk. Yrd., Gülşah ERDEM EFE
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları
Türü: Siyasi Tarih, Parlamenter Sistem, Siyaset, Türkiye Tarihi, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2014
437 Sayfa
ISBN: 978-605-4700-70-7 (Tk)
ISBN: 978-605-4700-73-8 (3.c)

 

Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları (3. Cilt)
E-Kitap okumak için tıklayın