Avrupa Ekonomik Topluluğu Ticaret ve Sanayi Odaları Daimi Konferansının 19 uncu Toplantısı

İçindekiler
 
1- Daimî Konferans ve Toplantı hakkında genel bilgi
1- Daimî Konferans’ın gayesi
2- Katılan memleketler
3- Toplantı tarihleri
4- Konferans’ın idaresi
5- Delegelerin sayısı
6- Daimî Konferans’ın çalışma şekli
7- Şimdiye kadar yapılan toplantılar
8- Konferans’ın incelemiş olduğu konular
9- 19 uncu Genel Kurul’a katılanlar
10- 19 uncu Genel Kurul çalışmaları
11- Genel Kurul’a getirilen raporlar
12- Raporların ihtiva ettiği konular

a) Ortak Pazar memleketlerinde teşebbüslerin temerküzü meselesi
b) Transit işlerinin düzenlenmesi
c) Gümrük tarife nomanklatür’lerinin yeknasaklaştırılması
d) Kara ve su yolu ile yapılacak ulaştırmaya uygulanacak tarife sistemi
e) Mal menşelerinin tarifi
f) Anonim Şirketlere ait hükümlerin Koordinasyonu
g) İhtira beratları meselesi
h) Yunanistan’ın iktisadî topluluğa katılması dolayısiyle alınan karar
i) AET ile Deniz aşırı Afrika memleketleri ve Madagaskar arazisi arasındaki ortaklık hakkında Dakar Ticaret Odası Başkanının raporu
j) Meslekî Eğitim hakkında Daimî Konferansın tavsiyeleri
k) Kennedy Round müzakereleri hakkında Fransa Delegasyonunun görüşü

2- Odalar Birliği Delegasyonu’nun görüşü
1- Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun son durumu
2- Türkiye’nin AET ile münasebeti
3- Daimî Konferansla münasebetlerimizin tanzimi
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Ticaret ve Sanayi Odaları Daimi Konferansının 19 uncu Toplantısı
Sempozyum Bildirisi
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi, Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 1966
106 Sayfa
 
 
 
E-kitap okumak için tıklayın