Aşı Pazarı Can Pazarı “Aşı Üretiminin Perde Arkası”

İçindekiler

Sunuş
Önsöz
Tarihten Öğrenecek çok Şey Var
Dünya’da Aşı Gelişimindeki Kilometre Taşları
Osmanlı Döneminde İlk Çiçek Aşısı Uygulaması
Pasteur Devrimi
Osmanlı Dönemi tıp Kurumları
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Aşı Üretimi
Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Aşı Üretimi
Bağışıklama
Bağışıklama Yaşam Kurtarır
Dünya’da Eşitsizlikler
Türkiye’de Eşitsizlikler
Bin Yılın Kalkınma Hedefleri
Aşıya Erişim
Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Çalışmaları
Aşı Pazarı – Can Pazarı
Patent Hakkı Çocukları Öldürüyor
Aşı Üretimini Pazar Dinamikleri Belirliyor
Gelişmiş Ülkeler Aşı Araştırmalarının Gündemini Belirliyor
GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) nedir?
Sonuç
Özet
Kaynaklar

Künye Bilgileri

Aşı Pazarı Can Pazarı “Aşı Üretiminin Perde Arkası”
Feride Saçaklıoğlu, Aslı Davas, Banu Döner, Raika Durusoy, Işıl Ergin, Nermin Erol, Hür Hassoy
Türk Tabipleri Birliği Yayınları
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, E-kitap
Yayın Tarihi: Mart 2003

 
E-Kitap okumak için tıklayın