Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî Dîvânı

ÖZET

Bu çalışmanın konusu 18.yüzyıl şairlerinden Arpaemînizâde Sâmî’nin hayatı, sanatı, eserleri ve Dîvân’ının tenkitli metninden oluşmaktadır.
Edebiyatımızda en aza indiği belirtilen bir dönemde İran edebiyatı etkisinde kalarak şiirler yazmış olan Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî, klasik Türk edebiyatında etkileri 17. yüzyılda görülmeye başlayan “Sebk-i Hindî”nin temsilcilerindendir. Nedîm tarzı şiire rağbet etmemiştir.Dîvân’ında İran şairlerinden Örfî-i Şîrâzî, Şevket-i Buhârî ve Sâ’ib-i Tebrîzî; Türk şairlerinden Nef’î, Nâ’ilî-i Kadîm ve Nâbî etkisiyle yazdığı şiirler yer almaktadır.
Sâmî Dîvânı H.1253/M.18372te Mısır’da basılmıştır.Sanatçının kendi kaleminden çıkma bir nüshası mevcuttur. Tenkitli metin bu nüshalardan altısının karşılaştırılmasıyla hazırlanmıştır.
18.yüzyıl klasik Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî’nin Dîvân’ı bu çalışmayla araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

İçindekiler
İthaf
Özgeçmiş
Özet
Abstract
Ön Söz
Kısaltmalar
Giriş
1. Bölüm: Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî’nin Hayatı, Sanatı ve Eserleri
Hayatı
Sanatı
Eserleri
2. Bölüm: Metin
Sonuç
Kaynakça

 
 
Künye Bilgileri

Arpaeminizâde Sâmî Dîvânı
Fatma Sabiha Kutlar
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
440 Sayfa
Yayın Tarihi: 10/2004
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9752704638

Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın