Antalya’da Hekimler: Statü ve Sınıf Konumu Açısından Değerlendirme

Sunuş
İçindekiler
A- Önsöz
B- Giriş
C- Araştırmada Kullanılan Teknik
D- Analizlerde Sınıf Neden Tercih Edildi ve Nasıl Belirlendi? Ya Da Yöntem
D.I. Neden Sınıf?
D.II. Hekimlerin Ebeveynleri için Geliştirilen Sınıf Haritası
D.III. Hekimler için Geliştirilen Sınıf Haritası
E- Bulgular
E.I. Mesleki Statüye Göre Bulgular
E.I.1. Hekimlerin Sosyodemografik Özellikleri
E.I.2. Hekimlerin Mesleki Özellikleri
E.I.3. Hekimlerin Çalışma Şekilleri
E.I.4. Hekimlerin Gelir Durumları
E.I.5. Hekimlerin Eğitim Durumları
E.I.6. Hekimlerin Eşlerine İlişkin Bilgiler
E.I.7. Hekimler Tatillerini Nasıl Değerlendiriyor?
E.I.8. Hekimlerin Ebeveynlerine İlişkin Bilgiler
E.I.9. Hekimlerin Mesleki Doyum Durumu
E.I.10. Hekimlerin Mesleki Doyumsuzluk Nedenleri
E.I.11. Hekimler Hekimliğin Toplumsal Statüsünün Azalmasını Neye Bağlıyor ?
E.I.12. Hekimlerin Sağlık Durumu
E.I.13. Hekimlere Göre Türkiye Sağlık Ortamının Sorunları
E.I.14. Hekimlere Göre Sağlık Politikalarının Oluşturulmasında Etkin Olması Gereken Kurumlar
E.I.15. Hekimlerin Toplumsal, Siyasal Özellikleri
6 Antalya’da Hekimler
E.I.16. Hekimlere Göre Türkiye’nin En Önemli İlk Beş Sorunu
E.I.17. Hekimlerin Çeşitli Konulardaki Değerleri
E.I.18. Hekimlere Göre Tabip Odasının En Önemli Görev Alanları
E.II. Sınıf Konumuna Göre Bulgular
E.II.1. Hekimlerin Gelirleriyle İlişkili Özellikleri
E.II.2. Hekimlerin Eşlerine İlişkin Bilgiler
E.II.3. Hekimlerin Tatil Seçenekleri
E.II.4. Hekimlerin Ebeveynlerine İlişkin Bilgiler
E.II.5. Hekimlerin Mesleki Doyumları
E.II.6. Hekimlerin Siyasi Tercihleri
E.II.7. Hekimlerin Çeşitli Konulardaki Değerleri
Sonuçlar
Kaynaklar

Künye Bilgileri

Antalya’da Hekimler: Statü ve Sınıf Konumu Açısından Değerlendirme
Dr. İlker Belek
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, E-kitap
Yayın Tarihi: Nisan 2003
83 Sayfa
ISBN: 975-6984-49-X

 

E-Kitap okumak için tıklayın