Anonim Şirketlerde Kar Payının Tespiti ve Dağıtılması

Anonim şirketlerin kuruluş amacı, kâr elde etmek ve dağıtmaktır. Pay sahiplerinin esas gayesi de elde edilen kârdan en yüksek oranda faydalanmaktır. Her ne kadar anonim şirketin amacı kâr elde etme ve dağıtma olsa da, genel kurula ve yönetim kuruluna hâkim olan büyük pay sahipleri, elde edilen kârın şirket bünyesinde tutulmasını, yani kâr payı olarak dağıtılmamasını çeşitli nedenlerle isteyebilirler. Bu durumda küçük pay sahipleri ile aralarında bir çıkar çatışması meydana gelebilir.

Anonim şirketlerde, kâr payının

tespiti ve dağıtılması çeşitli menfaat grupları arasındaki hassas dengenin sağlanabilmesini temin bakımından önem arz eder. Özellikle de şirketten en önemli beklentisi kâr payı olan küçük yatırımcı açısından

bu husus daha kritiktir. Çünkü pay sahibini anonim şirkete bağlayan en önemli unsur, kâr payıdır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kâr payına ilişkin getirilen birçok yeniliğe ve tartışmalı hususa yer vermiş olduğumuz, “Anonim Şirketlerde Kâr Payının Tespiti ve Dağıtılması” adlı çalışmamız, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanunlar gereğince yürürlükte bulunan Yönetmelik ve Tebliğ’ler çerçevesinde ele alınmış olup, değinilen hususların daha iyi anlaşılmasını temin amacıyla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine de yer yer değinilmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Anonim Şirketlerde Kar Payı Kavramı, Hukuki Niteliği ve Benzer Kavramlardan Farkları
  • Kar Payının Dağıtılma Şartları ve Dağıtım İşlemleri
  • Anonim Ortaklıkta Kar Payını Kısıtlayan Unsurlar ile Haksız ve Kötüniyetli Kar Dağıtımından Doğan Sorumluluk

KÜNYE BİLGİLERİ

Anonim Şirketlerde Kar Payının Tespiti ve Dağıtılması
Salih Canözü
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/3
Türü: Şirketler Hukuku
1.Hamur 170 Sayfa
1.cilt 16×24 cm
ISBN: 9789750232473