Ankara Üniversitesi’nde Çevre Konusunda Kim Kimdir?

Ankara Üniversitesi’nde Çevre Konusunda Kim Kimdir?
E-Kitap okumak için tıklayın

Önsöz

Dünya nüfusu her geçen gün artmaktadır. 2008 yılında 6.8 milyar olan dünya nüfusunun 2012’de 7 milyar, 2050’de ise 9 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Sonsuz gibi görünen ancak sınırlı olduğu bilinen doğal kaynakların kullanımı ve tüketimi de bu nüfus artışına paralel olarak artış göstermektedir. Bunun yanında gelişen bilim ve teknolojinin getirdiği yeni olanaklar yaşamımızı kolaylaştırmakta, insanlığa daha konforlu bir yaşam biçimi sunmaktadır. Ancak bütün bunların bir bedeli olmalıdır. ve bu bedel ödenmeye başlanmıştır. Genel olarak çevre kirliliği ya da çevre bozulması olarak adlandırılan olumsuzluklar, yerel, bölgesel hatta ülkesel sınırları aşmış, artık küresel boyutlara ulaşmıştır. Başta küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği olmak üzere diğer olumsuzluklar küresel ekosistemi tehdit eder hale gelmiştir. Bu bakımdan çevrenin korunması, mevcut sorunlara çözüm bulunması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda tüm insanlığa görev düşmektedir ancak bilim insanlarının çabaları ve bilimsel çalışmalar daha fazla önem taşımaktadır.
Çevre konusu Ankara Üniversitesi’nin önceliklerinden olup, fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezlerinde bu konuda bilimsel çalışma yapan çok sayıda öğretim elemanı ve uzman bulunmaktadır. Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak üniversitemizde çevre konusunda çalışan öğretim elemanlarına ait bir veri tabanı oluşturmak ve bunu hem üniversite içinde paylaşmak hem de Ankara Üniversitesi dışında konuyla ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amacıyla bu yayın hazırlanmıştır.
Üniversitenin tüm birimlerine gönderilen formlar ilgili öğretim üyesi ve yardımcıları tarafından doldurularak merkezimize iletilmiştir. Geri dönen formlardaki bilgiler düzenlenerek kitap haline getirilmiştir. Bu bilgiler gelecekte güncellenecektir.
Bilgileri titizlikle düzenleyerek kitabın oluşmasında büyük emeği geçen Dr. Işıl ÇAKCI’ya teşekkür ederim. Yararlı olması dileği ile.
 Doç. Dr. Mehmet Somuncu
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
26 Haziran 2009, Ankara

 
 
İSİM DİZİNİ

Koray Açıcı, Mühendislik Fakültesi
Nevin Akpınar, Ziraat Fakültesi
Sami Aksoy, Hukuk Fakültesi
Güzin Gülsev Aldaş Uyar, Mühendislik Fakültesi
Nesrin Algan, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Sevinç Arcak, Ziraat Fakültesi
Münevver Arısoy, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mükerrem Arslan, Ziraat Fakültesi
Neşet Arslan, Ziraat Fakültesi
Orhan Atakol, Fen Fakültesi
Sibel Atasagun Yiğit, Fen Fakültesi
Yener Ataseven, Ziraat Fakültesi
A.Tayfun Atay, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Velittin Balcı, Beden Eğitimi ve Spor YO.
Mehmet Emin Barış, Ziraat Fakültesi
Emine Baydan, Veteriner Fakültesi
Emine Bayraktar, Mühendislik Fakültesi
Şerife Bayram, Ziraat Fakültesi
Rıdvan Berber, Mühendislik Fakültesi
Ali Yavuz Bilgesü, Mühendislik Fakültesi
Gazi Erkan Bostancı, Mühendislik Fakültesi
Işıl Çakcı, Çevre Sorunları AUM.
Belgin Çakmak, Ziraat Fakültesi
Mustafa Çanga, Ziraat Fakültesi
Hayran Çelem, Ziraat Fakültesi
Mehmet Çelik, Mühendislik Fakültesi
Ercüment Çolak, Fen Fakültesi
Feza Sencer Çörtoğlu, AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü
Ayşe Nilsun Demir, Ziraat Fakültesi
Erdem Denk, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uğur Doğan, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
F. Sara Dolar, Ziraat Fakültesi
Gönül Dönmez, Fen Fakültesi
Sedat Dönmez, Mühendislik Fakültesi
A. Ergin Duygu, Fen Fakültesi
Ahmet Konuralp Eliçin, Ziraat Fakültesi
Mevlüt Emekçi, Ziraat Fakültesi
Gülcan Eraktan, Ziraat Fakültesi
Esin Erdoğan Eraydın, Ziraat Fakültesi
Elmas Erdoğan, Ziraat Fakültesi
Mustafa Ergin, Mühendislik Fakültesi
İ. Murat Erol, Mühendislik Fakültesi
Günay Erpul, Ziraat Fakültesi
Filiz Ertunç, Ziraat Fakültesi
Ahmet Güray Ferizli, Ziraat Fakültesi
Ulvi Reha Fidancı, Veteriner Fakültesi
Fatmagül Geven, Fen Fakültesi
Hayriye Yeter Göksu, Mühendislik Fakültesi
Bilal Gürbüz, Ziraat Fakültesi
Afife Güvenç, Mühendislik Fakültesi
İrfan Kandemir, Fen Fakültesi
Ayten Karaca, Ziraat Fakültesi
İlhan Karaçal, Ziraat Fakültesi
Nilgül Karadeniz, Ziraat Fakültesi
Ali Karaduman, Mühendislik Fakültesi
Aziz Karakaya, Ziraat Fakültesi
Yakup Zekai Katırcıoğlu, Ziraat Fakültesi
Gültekin Kavuşan, Mühendislik Fakültesi
Kamil Kayabalı, Mühendislik Fakültesi
Nizamettin Kazancı, Mühendislik Fakültesi
Hayrettin Kendir, Ziraat Fakültesi
Emre Keskin, Ziraat Fakültesi
Osman Ketenoğlu, Fen Fakültesi
Recep Kılıç, Mühendislik Fakültesi
Latif Kurt, Fen Fakültesi
Ekrem Kurum, Ziraat Fakültesi
Ülkü Mehmetoğlu, Mühendislik Fakültesi
Yalçın Memlük, Ziraat Fakültesi
Aykut Mısırlıgil, Diş Hekimliği Fakültesi
Dicle Oğuz, Ziraat Fakültesi
Sonay Ok Sözüdoğru, Ziraat Fakültesi
Metin Olgun, Ziraat Fakültesi
Emine Olhan, Ziraat Fakültesi
A. Murat Özgen, Ziraat Fakültesi
Gülay Özkan, Mühendislik Fakültesi
Yasemin Özkan, Sağlık Bilimleri
Ahmet Öztürk, Ziraat Fakültesi
S. Hasan Öztürk, Ziraat Fakültesi
Halim Perçin, Ziraat Fakültesi
N. Münevver Pınar, Fen Fakültesi
Serap Pulatsü, Ziraat Fakültesi
Abdurrahman Saygılı, Hukuk Fakültesi
Ali Sınağ, Fen Fakültesi
Mehmet Somuncu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Tülin Söylemezoğlu, Adli Tıp Enstitüsü
Yahya Suyadal, Mühendislik Fakültesi
Şükran Şahin, Ziraat Fakültesi
Bilge Kağan Şakacı, Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Emir Hüseyin Şimşek, Mühendislik Fakültesi
İlkden Talay, Ziraat Fakültesi
Harun Tanrıvermiş, Ziraat Fakültesi
Süleyman Tosun, Mühendislik Fakültesi
Oğuz Can Turgay, Ziraat Fakültesi
Koray Ulamış, Mühendislik Fakültesi
Hakan Ulukan, Ziraat Fakültesi
Aysel Uslu, Ziraat Fakültesi
Selma Ülgentürk, Ziraat Fakültesi
Hasan Ünder, Eğitim Bilimleri Fakültesi
İlhami Ünver, Ziraat Fakültesi
Emine Yağmur, Mühendislik Fakültesi
Murat Ertuğrul Yazgan, Ziraat Fakültesi
Yusuf Ersoy Yıldırım, Ziraat Fakültesi
Atila Yıldız, Fen Fakültesi
Gültekin Yıldız, Veteriner Fakültesi
Mustafa Yıldız, Ziraat Fakültesi
Mutlu Yılmaz, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Oğuz Yılmaz, Ziraat Fakültesi
Suna Yılmaz, Sağlık Hizmetleri MYO.
Nuri Yiğit, Fen Fakültesi
Aynur Yongalık, Hukuk Fakültesi
Engin Yurtseven, Ziraat Fakültesi
Zehra Zeybek, Mühendislik Fakültesi

KONU DİZİNİ

Adli toksikoloji
Aeropalinoloji
Agronomik adaptasyon
Ağır metal
Akarsu peyzajları
Alkali toprkalar
Alternatif enerji kaynakları
Alternatif yemler
Anaerobik parçalanma
Analitik kimya
Atıksu arıtımı
Atıksu giderme
Avrupa Birliği ortak tarım politikası
Avrupa Birliği çevre politikası
Ayırma işlemleri
Baca gazı analizleri
Baca gazı arıtım prosesleri
Bitki biyoteknolojisi
Bitki coğrafyası
Bitki çeşitliliği
Bitki doku kültürü
Bitki ekolojisi
Bitki fungal hastalıkları
Bitki genetik mühendisliği
Bitki hastalıkları
Bitki ıslahı
Bitki sistematiği
Bitki sosyolojisi
Bitkilendirme teknikleri
Bitkisel gen kaynakları
Bitkisel tasarım
Bilgisayar uygulamaları
Biyoinorganik kimya
Biyokorozyon
Biyolojik iyileştirme
Biyomonitoring
Biyoremediasyon
Biyoteknoloji
Böcekler

Coccoidea taksonomisi
Coğrafi bilgi sistemleri

Çayır mera ekolojisi
Çayır-mera bitki türleri
Çevre biyolojisi
Çevre düzenleme
Çevre ekonomisi
Çevre etiği
Çevre felsefesi
Çevre jeolojisi
Çevre hukuku
Çevre kirliliği
Çevre koruma
Çevre mikrobiyolojisi
Çevre politikaları
Çevre psikolojisi
Çevre radyasyonu ölçümleri
Çevre toksikolojisi
Çevre ve sosyal adalet
Çevre yönetimi
Çevresel etki değerlendirmesi
Çevresel güvenlik
Çevresel hidrojeoloji
Çevresel kalite ve göstergeleri
Çim bitkileri
Çölleşme

Dağlık alanlar
Dayanıklılık ıslahı
Dendroloji
Denizcilik
Deniz jeofiziği
Deniz kirliliği
Depolanmış ürün zararlıları
Deprem
Doğa koruma
Doğa koruma politikaları
Doğa sporları
Doğal kaynak kullanımı
Drenaj

Ekoloji
Ekolojik adalet
Ekolojik tarım
Ekosistem yönetimi
Endemik türler
Endüstriyel hammaddeler
Enerji kaynakları
Enerji sektörü
Enerji teknolojisi
Entomoloji
Enzim teknolojisi
Enzimatik tepkimeler
Erozyon
Evrim
Evsel atık yönetimi

Farmakodinami
Filogenetik
Florozis
Flüvyal jeomorfoloji
Fotokatalitik oksidasyon

Gen bankaları
Genetik
Genetik erozyon
Göl ve göletlerin yönetimi
Gömülü sistem tasarımı
Görüntü işleme
Gübre yönetimi
Gürültü

Habitat sınıflandırma
Havza yönetimi
Hayvan Besleme
Hayvan Sistematiği
Hidrobiyoloji
İklim
İklim değişikliği
İklim etiği
İklim planlaması
İklime bağlı değişimlerin tarihlendirilmesi
İnsan davranışı ve çevre
İstilacı türler
İyi tarım uygulamaları

Jeoteknik
Karst jeomorfolojisi
Karstik oluşumlar
Kaya mekaniği
Kaya patlatma teknikleri
Kent ekolojisi
Kentsel açık ve yeşil alanlar
Kentsel çevre yenileme
Kentsel tasarım
Kentsel yeşillendirme
Kırsal kalkınma
Kıyı peyzajları
Koordinasyon kimyası
Korunan alanlar
Kömür jeolojisi
Kömür teknolojisi
Kuaterner ortam koşulları
Kuraklık
Kükürtdioksit giderimi
Kültürel çevre
Küresel ısınma

Limnoloji

Mikrodalga enerjisi uygulamaları
Mimari tasarım
Mineral madde
Mineraller
Moleküler sistematik
Mühendislik jeolojisi

Noktasal kaynaklı olmayan kirlilik

Optimizasyon
Organik atıklar
Organik gübreler
Organik madde
Organik tarım

Parçacık teknolojisi
Patlayıcı maddeler
Petrol kirliliği
Peyzaj algısı
Peyzaj ekolojisi
Peyzaj konstrüksiyonu
Peyzaj mühendisliği
Peyzaj onarımı
Peyzaj planlama
Peyzaj tasarımı
Plankton ekolojisi
Plastik atıkların kimyasal geri kazanımı
Populasyon genetiği
Proses sistem mühendisliği
Radyasyon ölçümleri
Rekreasyonel planlama
Restorasyon

Sediment
Ses ötesi dalgalar
Sıcak ve mineralli su kaynakları
Sıvı yakıt analizleri
Soğanlı yumrulu bitkiler
Su ve çevre analizleri
Su kalitesi
Su kaynakları yönetimi
Su kirliliği
Su ürünleri yetiştiriciliği
Sulak alanlar
Sulama suyu kalitesi
Sürdürülebilir kalkınma
Sürdürülebilirlik göstergeleri

Şev stabilizasyonu

Tahıllar ve baklagiller
Taksonomi
Tarım-çevre ilişkisi
Tarımsal yapılar
Tarım politikası
Tarımsal kirlilikte kontrol ve arıtma yöntemleri
Tarımsal biyoteknoloji
Tarımsal çevre politikaları
Tarımsal gelişme politikası
Tarihi çevreler
Tarla bitkileri
Tarla tarımı
Termik santraller
Tıbbi ve aromatik bitkiler
Toksinler
Toplu konutlarda çevre düzenleme
Toplumsal çevre hareketleri
Toprak biyolojisi
Toprak biyoteknolojisi
Toprak kirliliği
Toprak mikrobiyolojisi
Toprak ve su kaynakları
Toprakta pestisit adsorpsiyonu
Turizm coğrafyası
Turizm ve rekreasyon planlama
Tuzlu topraklar
Tuzluluk
Tüketim ve çevre

Uluslararası akarsular hukuku
Uluslararası çevre hukuku
Uluslararası tarımsal ilişkiler
Uçucu organik bileşikler

Vadi ve akarsu peyzajları
VLSI
Yaban hayatı ekolojisi
Yakıtlar
Yapay zeka
Yaşlılar için çevre
Yaylacılık
Yem Teknolojisi
Yenilenebilir enerji kaynakları
Yer örtücü bitkiler
Yeraltı suyu kirliliği
Yüzey suyu-yeraltı suyu ilişkisi

Zemin mekaniği

 
Künye Bilgileri
 
Ankara Üniversitesi’nde Çevre Konusunda Kim Kimdir ?
Doç.Dr. Mehmet Somuncu
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Çevre, Bilim
Yayın Tarihi: 2009
226 Sayfa
ISBN: 9789754828399
 
 
Ankara Üniversitesi’nde Çevre Konusunda Kim Kimdir?
E-Kitap okumak için tıklayın