Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çokaum)

İçindekiler

Sunuş
Birinci Bölüm
1. Kuruluş
2. Amaçlar
3. Uluslararası Üyelikler
4. İlişki Kurulan Yabancı Kuruluşlar
5. İlişki Kurulan Yerli Kuruluşlar
6. Katılınan Uluslararası Toplantılar
7. Bilimsel Araştırmalar
8. Bilimsel Toplantılar
9. Bilimsel Kongreler
10. Yayınlar
11. Kütüphane
12. Görev Yapan Kişiler
13. Kongrelere Katılan Kişiler
14. Türkiye’de çocuk Kültürü Yayınları
İkinci Bölüm
1. Establishment
2. Purposes
3. International membership
4. International Organizations Contacted
5. National Organizations Contacted
6. International Meetings Participated
7. Researches
8. Meetings
9. National Congresses
10. Publications
11. Library

Sunuş
Elinizdeki Kitapçık Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (ÇOKAUM) tanıtmak üzere hazırlandı. Ama önce “çocuk kültürü” kavramından kısaca söz etmekte yarar var. Çocukluğun kültürel bir yaratı olduğunu, rönesansın ve aydınlanma çağının yeni yaşam ve düşünce koşullarında ortaya çıkararak birtakım değişimlerle bugüne ulaştığını biliyoruz. Çocuklar da, çocukluk da durmadan değişiyor. Bu değişimin içeriğini, yönünü soruşturmak günümüzün yaygın araştırma konularından biridir. Çocukluktaki köklü değişimler bugünkü bilimsel yayınlarda “korunmuş”, “kurumsallaşmış”, “kapatılmış” ya da “çalınmış”, “kaybolmuş”, “acele ettirilmiş”, “yetişkinleştirilmiş” çocukluk olarak kavramlaştırılmaktadır. Çocukluk o kadar hızla değişmektedir ki, neredeyse bütün bilim dalları (psikoloji, sosyoloji, antropoloji, tıp, hukuk, eğitim ve diğerleri) konuyla ilgilenme gereğini duymakta, dahası disiplinlerarası çalışma zorunluluğu doğmaktadır. Bu açıdan bakıldığında çocuk kültürü kavramının birçok anlamı olduğu, hatta birden fazla çocuk kültürü olduğu ortaya çıkmaktadır. Çocuk kültürünün ögelerini ve türlerini birbiriyle bağlantılı bir bütün olarak görmek gerekmektedir. Biz ÇOKAUM olarak çocuk kültürü kavramını çocuğun yaşadığı her şey olarak görme eğilimindeyiz. Dolayısıyla çocuğun bütün yaşantılarını olabildiğince katılımcı bir yaklaşımla ele alma gereğini duyuyoruz; bunu da disiplinlerarası bir yaklaşımla yapmaya çalışıyoruz.
ÇOKAUM, kuruluş yönetmeliğinin 1994’te yayımlanmasından (Resmi Gazete, sayı 22095) bu yana sürekli çalışmakta ve üretmektedir: Kongreler, konferanslar, atölye çalışmaları, araştırmalar, yayınlar, yurtiçi ve yurtdışı ilişkiler, vb. Bütün bu etkinliklere birçok disiplinliden çok sayıda insanın katıldığını söylemeye gerek yok (kongrelere şimdiye kadar yaklaşık 20 üniversiteden yaklaşık 100 öğretim üyesinin bildiriyle katıldığını belirtmek yeter). Ama bu etkinliklerin pek çok kişinin desteğiyle gerçekleştirildiğini söylemek gerekli. Başta ÇOKAUM’un genel kurul, yönetim kurulu ve danışma kurulu üyeleri bütün etkinliklere destek oldular. Ankara Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcıları, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanları, Basımevi Müdürü desteklerini esirgemediler. ÇOKAUM’un müdür yardımcıları, sekreterleri de her çalışmaya canla başla katıldılar. Adlarını tek tek belirtemediğimiz bu kişiler ve katkıları hakkındaki bilgileri bu kitapçıkta ve diğer yayınlarımızda bulabilirsiniz. Hepsine teşekkür borçluyuz.
ÇOKAUM çocukluktaki bütün yaşantıları ve değişimleri araştırmayı ve kavramayı, bir çocukluk felsefesi oluşturmayı amaçlamaktadır. Bütün çalışmalarımızın bizi bu hedefe götürmesini diliyoruz.

Prof.Dr.Bekir Onur
Ankara, Mayıs 2000

Ankara University Center for Research on Child Culture,
CRCC,

Künye Bilgileri

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çokaum)
Haz.Bekir Onur, Haz.Figen Çok
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Bilim, Kültür
Yayın Tarihi: 2000
56 Sayfa

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çokaum)
E-Kitap okumak için tıklayın