Anayasa Değişiklik Yöntemleri Venedik Komisyonu Raporu ve Ülke İncelemeleri

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Takdim
İçindekiler
I. KISIM
Anayasa Değişiklikleri Hakkında Venedik Komisyonu Raporu
I. Giriş
II. Başlangıç Müzakereleri
III. Ulusal Anayasaları Değiştiren Mevcut Anayasa Hükümlerine Genel Bakış
A. Anayasa Değişikliği Teşebbüsü
B. Parlamento Usul Kuralları
C. Referandum
D. Anayasa Değişiklikleri Hakkında Özel Sınırlamalar
E. Topyekûn Değişiklik ve Yeni Bir Anayasanın Kabulü
F. Anayasa Mahkemesinin Rolü
IV. Anayasa Değişikliği Konusunda Genel Gözlemler
V. Anayasal Taahhüdün Amacı
VI. Anayasal Bağlayıcılığın Mekanizmaları
VII. Katılık ve Esneklik Arasında Bir Dengeye Ulaşma
A. Anayasal İstikrar Arayışı
B. Şekli/Usulüne Uygun ve Maddi/Usulüne Uygun Olmayan Anayasa Değişikliği
1. Yargısal Yorum
2. Anayasal Gelenek ve Anlaşmalar
3. Anayasal Kültür
C. Ulusal Anayasanın Kaynağı ve Karakteristiği
1. Kaynaklar
2. Anayasaların Yaşı
3. Ayrıntı Seviyesi
4. Yargısallık
D. Anayasal Hükümlerin Farklı Kategorilerinde Değişiklik
1. Devletin Yapısına İlişkin Hükümlerde Yapılacak Değişiklikler
2. Temel Haklara Yönelik Değişiklikler
i. Ulusal ve Avrupa Temel Hakları Arasındaki Etkileşim
ii. Temel Hakların Gelişiminde Yargının Rolü
3. “Egemenlik” ve Uluslar arası İşbirliğine İlişkin Hükümlerde Değişiklik Yapılması
E. Parlamento ve Referandumlar
F. Anayasa Mahkemesinin Müdahilliği
G. Demokratik Gelişim İçindeki Ülkeler İçin Özgün Değiştirme Usulleri mi Benimsenmelidir?
H. Anayasa Değişiklik Sürecinin Şeffaflığı ve Demokratik Meşruluğu
VIII. Değiştirilemeyen Hüküm ve Esaslar
A. Değiştirilemezlik Hususunda Genel Yargılar
B. Değiştirilemezliğin Yargısal Denetimi
IX. Anayasa Değişiklikleri Üzerine Son Değerlendirmeler
II. KISIM
Bazı Ülkelerde Anayasa Değişikliğine İlişkin Düzenlemeler
I. Bazı Ülkelerde Anayasa Değişikliğine İlişkin Düzenlemeler
Dizin

DİZİN
A
ABD, 10, 13, 37, 43, 51, 70, 76, 85
AİHM, 38, 46, 54, 55, 56, 58, 59
AİHS, 38, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Almanya, 16, 20, 24, 33, 50, 53, 61, 71,
76, 77, 85
Anayasa Mahkemesi, 19, 22, 37, 38, 51,
55, 58, 61, 63, 66, 67, 72, 76, 77, 78
Anayasal anlaşma, 39
Anayasal İstikrar, 8, 34, 35
Anayasal kültür, 40
Anayasallık, 4
Arnavutluk, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 63
Avrupa, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18,
23, 24, 25, 26, 32, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 70, 71, 72,
74, 75, 77, 78, 79
Avrupa Birliği, 14, 38, 46
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 38
Avrupa Konseyi, 3, 6, 8, 11, 14, 38, 57
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, 14,
57
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, 38, 58
Azerbaycan, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 48, 49,
64, 65, 66, 71
Azerbeycan, 48
B
Belçika, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 38, 51, 87
Beyaz Rusya, 48, 55, 63, 64
Birleşmiş Milletler, 46, 54
Bulgaristan,, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 76
Ç
Çek Cumhuriyeti, 16, 20, 25, 71, 87
Çift meclisli sistem, 16
D
Danimarka, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 35,
73, 88
Değiştirilemezlik, 20, 69, 71, 72, 75
E
Ermenistan, 12, 13, 14, 18, 19, 36, 48, 63,
69
Esneklik, 35
Estonya, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 89
F
Federal sistem, 31, 32, 44
Finlandiya, 15, 17, 38, 51, 90
Fransa, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 61, 65,
71, 76, 90
G
Güney Afrika, 21, 50
H
Hırvatistan, 12, 13, 15, 36
Hollanda, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 34,
42, 43, 51, 91
İ
İspanya, 9, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 91
İsveç, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 33, 40, 43, 92
İsviçre, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 53, 65,
93
İtalya, 15, 16, 18, 19, 20, 56, 71, 94
K
Karadağ, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 36, 42, 65, 72
Katılık, 35, 36
Kıbrıs, 12, 13, 16, 20
Kırgızistan, 13, 19, 21, 22, 48, 64, 66
Kore, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 49
TBMM Araştırma Merkezi
L
Litvanya, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 94
Lizbon Anlaşması, 46
M
Makedonya, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 26
Moldova, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 36, 48, 64, 66, 67
Müdahil seçim, 62
N
NATO, 60
Nitelikli çoğunluk, 31, 32, 33
Norveç, 10, 12, 15, 16, 17, 24, 42, 52, 70,
76, 95
P
Parlamenter sistem, 48
Portekiz, 12, 16, 20, 21, 72, 76, 96
R
Rasch ve Congleton, 8, 34
Referandum, 18, 19, 31, 62, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98
Roma Statüsü, 60
Romanya, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 25,
33, 71, 97
Rusya, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
25, 48, 55, 63, 64
S
Slovakya, 15, 16, 22
Slovenya, 13, 16, 18, 19, 20, 25, 62
T
Tek meclisli sistem, 15
Türkiye, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 70, 71,
77, 78, 97
U
Ukrayna, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22,
36, 48, 63, 64, 66, 69, 72, 98
V
Venedik Komisyonu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 23, 25, 26, 33, 36, 38, 48, 49, 52,
56, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 73, 79
Y
Yargısal Denetim, 71, 75, 76
Yargısal yorum, 37, 38, 40
Yargısallık, 43

Künye Bilgileri

Anayasa Değişiklik Yöntemleri Venedik Komisyonu Raporu ve Ülke İncelemeleri
Hazırlayanlar: Ercan DURDULAR, Özcan ALTAY, Kasım ERDEM, Beyhan KAPTIKAÇTI, Hakan PALABIYIK, Hudai ŞENCAN, Nezahat YUCA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları
Türü: Anayasa Hukuku, Avrupa Birliği, Demokrasi, Siyasal Sistemler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Temmuz 2010
100 Sayfa
ISBN: 978-975-8805-07-5

 

E-Kitap okumak için tıklayın