Analitik Kimya Laboratuvar Föyü 2. Kantitatif Analiz

Analitik Kimya Laboratuvar Föyü 2. Kantitatif Analiz
E-kitap okumak için tıklayın

 
 
 
İçindekiler
 
* Terazi
* Terazinin Kullanımında Uyulması Gerekli Kurallar
* Elektrikli Terazinin Kısımları
* Sorular ve Problemler
* Cam Malzeme Bilgisi
* Volumetrik Analizler
* Nötralizasyon Titrasyonları
* 0.1 N HCI Çözeltisinin Hazırlanması
* 0.1 N HCI Çözeltisinin Ayarlanması
* 0.1 N NaOH Çözeltisinin Hazırlanması
* 0.1 N NaOH Çözeltisinin Ayarlanması
* Primer Standartlar
* Borik Asit Tayini
* Glikokol Tayini
* Asetik Asit Tayini
* Kalsiyum Karbonat % Saflık Tayini
* HCI + Borik Asit Karışımının Analizi
* Aspirin Miktar Tayini
* Tartarik Asit Tayini
* Fosforik Asit’in Titrasyonu
* Sodyum Karbonat + Sodyum Bikarbonat Karışımının Analizi
* Kjeldahl Yöntemi ile Organik Maddelerde Azot Tayini
* Sorular
* Örnek Problemler
* Kompleksometri
* EDTA Titrasyonları
* EDTA Titrasyonlarında İndikatörler
* EDTA Titrasyonları
* M EDTA Çözeltisinin Hazırlanması
* Kalsiyum + Magnezyum Karışımının EDTA ile Titrasyonu
* EDTA Çözeltisinin Molaritesinin Ayarı
* Kalsiyum’un Tayini
* Kalsiyum + Magnezyum’un Toplam Tayini
* Su Sertliğinde Kullanılan Diğer Tanımlar
* Suyun Sertliğinin Tayini
* Siyanoarjantimetri
* Yöntemin Uygulanması
* Atjantimetri
* Mohr Yöntemi ile Klorür Tayini
* Charpentier – Volhard Yöntemi ile Klorür Tayini
* Oksidoredüksiyon Titrasyonları
* Permanganimetri
* N KMnO4 Çözeltisinin Hazırlanması
* N KMnO4 Çözeltisinin Ayarlanması
* AS203 Miktar Tayini
* Oksijenli Su Tayini
* Musluk Suyunda Ca2+ Tayini
* FeSO4 Tayini
* FeCl3 Tayini
* Ferro ve Ferri Tuzları Karışımı Tayini
* İyotla Yapılan Titrasyonlar
* İyodimteri ve İyodometri
* İyot Çözeltisinin Hazırlanması
* İyot Çözeltisinin Normalitesinin Tayini
* Sodyum Tiyosülfat Çözeltisinin Hazırlanması
* Sodyum Tiyosülfat Çözeltisinin Ayarı
* Sülfit Tayini
* Novaljin % Saflık Tayini
* Kuprimetri
* Bertrand Yöntemi Glukoz Miktar Tayini
* BP 1993’deki Glukoz Monohidrat Tayin Yöntemi
* Susuz Ortamda Titrasyon
* Çözücülerin Özellikleri
* Susuz Ortamdaki Asit – Baz Dengesi
* Asit – Baz Güçlerinin Ölçülmesi
* Bazların Tayini
* Asitlerin Tayini
* CH3COOH İçerisinde HClO4 Hazırlanması
* Gravimetri
* Kullanılan Malzemeler
* Gravimetrik Tayinlerdeki İşlemler
* SO42- Tayini
* PO43- Tayini
* Ni2+ Tayini
* Elektroanalitik Yöntemler
* Potansiyometri
* HC’in Normalitesinin Tayini
* Cam Elektror Kullanarak Asit ve Bazların Karışımlarının Titrasyon Eğrilerinin Çizilmesi
* Fe (NH4)2(SO4)2 Çözeltisinin K2Cr2O7 Çözeltisi ile Titrasyonu
* Voltametri – Polarografi
* Amperometrik Titrasyon
* Kondüktometri
* Aletler ve Ölçme
* HCl’in NaOH ile Kondüktometrik Titrasyonu
* Spektroskopik Yöntemler
* Spektrofotometri
* Miktar Tayinlerinde Spektofotometrinin Kullanılışı
* Efedrin hcL’nin Miktar Tayini
* Karışımların Spektrofotometrik Analizi
* K2Cr2O7 + KMnO4 Karışımının Analizi
* Türev Spektrofotometri
* Kolorimetri
* Kolorimetrik Fe3+ Tayini
* Türbidimetri ve Nefelometri
* Ayırma Teknikleri
* Kromatografi
* Kağıt Kromatografisi
* İnce Tabaka Kromatografisi
* Kolon Kromatografisi
* Basınçlı Sıvı Kromatografisi
* Gaz Kromatografisi
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Analitik Kimya Laboratuvar Föyü 2. Kantitatif Analiz
Hazırlayanlar: Prof.Dr. Feyyaz Onur, Prof.Dr. İnci Biryol, Doç.Dr. Cem Yücesoy, Doç.Dr. Nevin Erk, Doç.Dr. A.Sibel Özkan, Dr. Saadet Dermiş, Dr. Erdal Dinç, Ar.Gör. Bengi Uslu, Ar.Gör. Niyazi Yılmaz
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, Kimya, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 1999
200 Sayfa
ISBN: 9754824762
 
 
 
Analitik Kimya Laboratuvar Föyü 2. Kantitatif Analiz
E-kitap okumak için tıklayın