Anadolu Folklorunda Ölüm

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Ölüm Öncesi
A. Ölümü Düşündüren Ön Belirtiler
1. Hayvanlarla ilgili olanlar
2. Ev, ev eşyası, araç-gereç ve yiyecekle ilgili olanlar
3. Astronomik, kozmik ve meteorolojik olaylarla ilgili olanlar
4. Düşle ilgili olanlar
5. Hastadaki psikolojik ve fizyolojik değişikliklerle ilgili olanlar
6. Tabut, kazma, kürek, kazan ve cesetle ilgili olanlar
B. Kaçınmalar
İkinci Bölüm
Ölüm Sırası
A. Ölüm Olayının Duyurulması
B. Ölümden Hemen Sonra Yapılan İşler
C. Ölünün Gömülmeye Hazırlanışı
1. Yıkanma
2. Kefenleme
3. Cenaze Namazı
4. Tabut, Tabutu Süsleme, Tabutlu ve Tabutsuz Gömme
5. Cenazenin Taşınması, mezara konuluşu ve telkin
6. Devir ve Iskat
D. Ruhla ilgili Tasarımlar
Üçüncü Bölüm
Ölüm Sonrası
A. Mezarlıklar, Mezar Taşlarına Yazılanlar, Süsler, Semboller, Ölüyle Gömülen Öteberi
1. Ölenin kimliğini, cinsini, yazgısını belirtme
2. Mezar taşlarına yapılan resimler ve meslek işaretleri
3. Ölünün eşyasıyla gömülmesi, mezar üzerine araç-gereç, yiyecek-içecek vb. bırakma ve mezar üzerinde ateş yakma
B. Ölenin Geride Bıraktığı Giyim ve Eşyasıyla İlgili İşlemler
C. Ölünün Belli Günleri
D. Yas
1. Yas Süresi ve bu süreyi belirleyen etkenler
2. Yas Süresinde uyulması gereken kaçınmalar
3. Yas Giyimi ve Yas Belirtisi
4. Yas Kaldırma
5. Yas alma ve yoklama
E. Ölü Yemeği
F. Başsağlığı dileme ve Avutucu Sözler
G. Ölümle ilgili Atasözler, Deyimler, İlençler, Destanlar, Ağıtlar

Künye Bilgileri

Anadolu Folklorunda Ölüm
Doç. Dr. Sedat Veyis Örnek
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Kültür, Folklor, Halk Kültürü
Yayın Tarihi: 1971
149 Sayfa

Anadolu Folklorunda Ölüm
E-kitap okumak için tıklayın