Aile Eğitim Rehberi – Zihinsel Engelli Çocuklar

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Bölüm 1. Çok Özel Bir Durum: Zihinsel Engellilik
(Gizem Yıldız)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Giriş
• Zihin Engeli Nedir? Zihin Engelli Birey Kimdir?
• Zihin Engelli Bireylerin Sınıflandırılması
• Yaygınlık
• Zihin Engelinin Nedenleri
• Etiketleme
• Zihin Engelini Nasıl Önleyebiliriz?
• Pratik Öneriler
• Kaynakça

Bölüm 2. Zihinsel Engelli Çocukların Özellikleri
(Sunagül Sani BOZKURT)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Giriş
• Zihin Engelli Çocukların Bilişsel Özellikleri
• Zihin Engelli Çocukların Sosyal Ve Duygusal Özellikleri
• Zihin Engelli Çocukların Dil Ve Konuşma Özellikleri
• Zihin Engelli Çocukların Davranışsal Özellikleri
• Zihin Engelli Çocukların Fiziksel Ve Sağlık Özellikleri
• Zihin Engelli Çocuğa Sahip Ailelere İlişkin Pratik Öneriler
• Kaynakça

Bölüm 3. Özel Eğitim
(Çimen ACAR)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Giriş
• Temel Kavramlar
• Dünyada ve Türkiye’de Özel Eğitim
• Yasal Düzenlemeler
• Eğitim Ortamları
• Personel
• İşbirliği
• Programlar
• Kaynakça

Bölüm 4. Tanılama, Değerlendirme ve Yönlendirme
(Özlem Dalgın Eyyip)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Giriş
• Tanılama Nedir?
• Tanılamada Nelere Dikkat Edilmelidir?
• Tıbbi Tanılama
• Eğitsel Değerlendirme/Tanılama
• Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
• Rehberlik Araştırma Merkezindeki Aşamalar
• Yönlendirme ve Yerleştirme
• Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları
• Pratik Öneriler
• Kaynakça

Bölüm 5. Eğitsel Düzenlemeler ve Eğitim Öğretim Yaklaşımları
(Gözde TOMRİS, Gülden BOZKUŞ)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Giriş
• Zihin Engelli Çocukların Eğitiminde Öne Çıkan Temel Eğitim Yaklaşımları
o Davranışçı Kuram
o Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuram
o Bilgiyi İşleme Kuramı
• Zihin Engelli Çocukların Eğitiminde Öne Çıkan Öğretim Yöntemleri
o Yanlışsız Öğretim Yöntemleri
o Doğal Öğretim Yöntemleri/Teknikleri
o Ayrık Denemelerle Öğretim
o Doğrudan Öğretim
o Akran Öğretimi
o Sosyal Öyküler
o Kendini Yönetme
o Teknoloji Destekli Uygulamalar
• Ailelere Pratik Öneriler
• Kaynakça

Bölüm 6. Okul Öncesi Eğitim
(Seçil ÇELİK)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Giriş
• Erken Müdahale ve Erken Eğitimin Önemi
• Çocuğun Gelişimini Etkileyen Faktörler
• Türkiye’de Erken Özel Eğitim Hizmetleri
o Kuruma Dayalı Erken Çocukluk Eğitimi
o Eve Dayalı Erken Çocukluk Eğitimi
o Ev ve Kuruma Dayalı Erken Çocukluk Eğitimi
• Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan Etkili Erken Eğitim Programları
• Erken Çocukluk Eğitiminde Fiziksel Ortam, Araç-Gereç/Materyal ve Personel Özellikleri
• Pratik Öneriler
• Kaynakça

Bölüm 7. İlkokul
(Özgül ALDEMİR)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Dünyada ve Türkiye’de Özel Eğitimin Gelişimi
• İlkokul Çağındaki Özel Gereksinimleri Olan Çocukların Özellikleri ve Eğitim Gereksinimleri
• İlkokul Çağındaki Özel Gereksinimleri Olan Çocuklar İçin Eğitim Seçenekleri
o Kaynaştırma/Normal Okullarda Özel Eğitim
◊ Özel Gereksinimleri Olan Çocuğa Sınıftan Ayrılmadan Sağlanan Destek Hizmetler
◊ Özel Gereksinimleri Olan Çocuğun Genel Eğitim Sınıfının Dışında Aldığı Destek Hizmetler
o Özel Eğitim Sınıfı
o Ayrı Okullarda Özel Eğitim Uygulamaları
◊ Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar İçin İlkokul
◊ Özel Eğitim Uygulama Merkezleri/Okulları
o Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
• Pratik Öneriler
• Kaynakça

Bölüm 8. Ortaokul
(Güneş Fidan Güngör)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Giriş
• Zihin Engelli Bireyler Hangi Ortaokula Gidebilir? Seçenekler Nelerdir?
• Ortaokul Kurumlarının Özellikleri Nelerdir?
• Nasıl Bir Eğitim Programı Uygulanmaktadır?
• Eğitim Kurumlarında Etkili Uygulamalar Nelerdir?
• Personel Ve Aile İşbirliği
• Pratik Öneriler
• Kaynakça

Bölüm 9. Yaşama Adım Adım: Lise, Mesleki Eğitim ve Yüksek Öğrenim
(Güneş Fidan Güngör)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Giriş
• Zihin Engelli Bireylerin Lise Eğitimi, Mesleki Eğitimi ve Yüksek Öğrenimi
• Lise Eğitimi ve Mesleki Eğitim Kurumlarının Özellikleri Nelerdir?
• Eğitim Programları ve Etkili Uygulamalar
• Personel ve Aile İşbirliği
• Pratik Öneriler
• Kaynakça

Bölüm 10. Destek Özel Eğitim Hizmetleri
(Candan Hasret Berbakan)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Destek Özel Eğitim Hizmetleri
o Sınıf İçi Destek Özel Eğitim Hizmetleri
◊ Özel Eğitim Danışmanlığı
◊ İşbirliği İle Öğretim
◊ Yardımcı Öğretmen Desteği
o Sınıf Dışı Destek Özel Eğitim Hizmetleri
◊ Destek Eğitim Odası
◊ Gezici Özel Eğitim Öğretmeni Uygulaması
o Ek Hizmetler
• Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri
o Kurumların Özellikleri
o Eğitim Programları
o Etkili Uygulamalar
o Personel
• Pratik Öneriler
• Kaynakça

Bölüm 11. Sosyal Destek
(Gözde Tomris, Özlem Dalgın)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Giriş
• Sosyal Desteğin Anlamı
• Sosyal Destek Ağları
o Aile Bireyleri, Yakın Akrabalar ve Arkadaş Çevresi
o Kamu Kurum ve Kuruluşları
o Yerel Yönetimler
o Üniversiteler
o Sivil Toplum Kuruluşları
• Ailelere Yönelik Pratik Öneriler

Bölüm 12. Serbest Zaman Etkinlikleri
(Nuray Öncül, Çimen Acar)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Giriş
• Oyun Her Çocuğun En Önemli Gereksinimidir!
• Ailelere Oyuna İlişkin Öneriler
• Çocuklarımız İçin Uygun Programlardan Birisi De Spordur!
• Ailelere Spora İlişkin Öneriler
• Yaratıcı Drama Çocuğun Bütün Gelişim Alanlarında ve Hayatın İçinde Vardır!
• Ailelere Yaratıcı Dramaya İlişkin Öneriler
• İçindeki Sese Kulak Ver ve Dans Et!
• Ailelere Müzik ve Dansa İlişkin Öneriler
• Sanat, Doğaya Eklenmiş İnsandır…(François Bacon)
• Ailelere Sanata İlişkin Öneriler
• Çocuğunuzla Başka Neler Yapabilirsiniz? Düşündünüz mü?
• Kaynakça

Bölüm 13. Geleceğe Hazırlanma
(Ali Kaya)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Giriş
◊ Ergenlik ve Gençlik
• Ergenlik Dönemine İlişkin Pratik Öneriler
• Gençlik Dönemine İlişkin Pratik Öneriler
◊ İş ve Meslek Sahibi Olma
• İşe Hazırlanma
• İşe Yerleştirme
• İzleme
◊ Evlilik ve Aile
• Evlilik Konusunda Pratik Öneriler
◊ Aileden Ayrılma, Yaşlılık, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
• Kurum Bakımı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
• Evde Bakım
• Umut Evi
• Geleceğe İlişkin Pratik Öneriler
• Kaynakça

Bölüm 14. Sorunlarla Başedebilme
(Fidan Güneş Güngör, Candan Hasret Berbakan)
• Yaşamdan bir Kesit
• Giriş
• Aile İçi İletişim ve Kabul
• Ergenlik Sorunları
• Cinsel Gelişim Sorunları
• Davranış Sorunları
• Öğrenme Sorunları
• Sağlık Sorunları
• Ek Yetersizlikler
• Kaynakça

Bölüm 15. Ailelere Pratik Öneriler
(Gülden Bozkuş)
• Yaşamdan Bir Kesit
• Engelli Sağlık Kurulu Raporu
◊ Başvuru İçin Gerekli Belgelerin Hazırlanması
◊ Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanenin Belirlenmesi
◊ Engelli Sağlık Kurulu Raporu Geçerlik Süresinin Belirlenmesi
◊ Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilmesi
• Engelli Kimlik Kartı
◊ Başvuru İçin Gerekli Belgelerin Hazırlanması
◊ Kimlik Kartının Teslim Alınması
• Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Hakkı
◊ Şehirlerarası Yolcu Otobüslerinde İndirim Kullanımı
◊ Devlet Demiryollarında İndirim Kullanımı
◊ Türk Hava Yollarında İndirim Kullanımı
◊ Müze Ve Ören Yeri Girişlerinde İndirim Kullanımı
◊ Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları Ve Tabiat Parklarının Girişinde İndirim Kullanımı
◊ Cep Telefonları (Gsm Şebekelerinde) İndirim Kullanımı
◊ İnternet Tarifeleri İndirim Kullanımı
◊ Türk Telekom İndirim Kullanımı
• Vergi İndirimi Ve Araçlar
◊ Gelir Vergisi İndirimi
◊ Katma Değer Ve Gümrük Vergisi Muafiyeti
◊ Emlak Vergisi Muafiyeti
◊ Motorlu Taşıtlar Ve Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti
• Engelli Bakım Hizmetleri
◊ Bakıma Muhtaç Engelli
◊ Bakım Hizmetlerinin Verileceği Yerin Belirlenmesi
◊ Başvuru İçin Gerekli Belgelerin Hazırlanması
• Engellilere Sağlanan Diğer Hak Ve İndirimler
• Kaynakça
 
 
Künye Bilgileri

Aile Eğitim Rehberi – Zihinsel Engelli Çocuklar
Araştırma Sonuç Raporu
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Yayın Tarihi: 2014
215 Sayfa
Türü: Eğitim, Engelli Eğitimi
ISBN: 9786054628711
 
E-Kitap okumak için tıklayın