Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat

Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat, bu toprağın insanlarının hikâyelerini anlatırken insan olmanın temel öğelerinin hiçbirini ihmal etmeyen Ahmet Mithat üzerine yeniden düşünme imkânı sunuyor.
Harika Durgun, Ahmet Mithat Efendi’nin gazete ve dergilerdeki edebî yazılarından, hikâye, roman ve tiyatrolarından istifade ederek edebiyat teorisine, edebiyat tarihine ve eleştirisine yönelik görüşlerini derli toplu bir şekilde ortaya koymakta…
Çalışma bir tahlil niteliğinden çok, Mithat Efendi’nin yazılarından hareketle onun edebiyata dair düşüncelerini göstermek amacını taşıyor.

KÜNYE BİLGİLERİ

Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat
H.Harika Durgun
Dergâh Yayınları
Yayın Tarihi: Mayıs 2015
Türü: Edebiyat, İnceleme
389 Sayfa
13.5×21
ISBN: 978-975-995-595-3