Ahlak, Felsefe ve Allah

Ahlak Felsefe ve Allah
E-Kitap okumak için tıklayın

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
GİRİŞ

AHLAK DELİLİNİN SUNULMASI

ZİHNİ, BOŞ LEVHA OLARAK GÖRENLERİN YAKLAŞIMLARI

DENEYSEL VERİLER VE AHLAKIN TEMELLERİNİN DOĞUŞTANLIĞI

DOĞUŞTAN AHLAKİ ÖZELLİKLER TESADÜFİ DOĞAL SÜREÇLERLE AÇIKLANABİLİR Mİ?

1- AHLAKİ FARKINDALIK

2- DOĞUŞTAN AHLAKİ ÖZELLİKLERE RASYONEL TEMEL BULMAK

BİRİNCİ PROBLEM: OLANDAN İYİ ÇIKARMA PROBLEMİ

İKİNCİ PROBLEM: İYİDEN EYLEM ÇIKARMA PROBLEMİ

EUTHYPRO İKİLEMİ VE ALLAH’IN İYİLİĞİ

DOĞUŞTAN AHLAKİ ÖZELLİKLER VE DİN

SONUÇ
KAYNAKÇA

ÖNSÖZ

Bilim-felsefe-din ilişkisi, özellikle modern dönem din felsefesinin en önemli ilgi alanlarından birisidir. Modern dönemde dünya görüşlerini şekillendiren en önemli unsurların başında bilimsel başarılar gelmiştir, bilimin artan otoritesi karşısında dinsel dünya görüşlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği önemli felsefi başlıklar olarak karşımıza çıkmıştır. Bununla ilgili konuların çalışılması ise bilimsel alanlar; felsefe ve dinler arasında interdisipliner bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Fizik, biyoloji gibi alanların yanında psikoloji ve bilişsel bilimler alanındaki gelişmelerin de felsefe ve dinler açısından önemli olduğu kanaatindeyim. Daha önceki çalışmalarımda modern dönemdeki fizik ve biyoloji teorilerini felsefe ve dinler açısından inceledim; bu kitapta ise modern dönemdeki psikoloji ve bilişsel bilimler alanındaki ahlakla ilgili ortaya çıkan verileri felsefe ve dinler açısından ele alıp değerlendireceğim.
Bu kitapta pratik hayat, modern bilim, felsefe ve teoloji gibi birçok alan açısından önemli bir fenomen olan ahlaktan hareketle Allah’ın varlığı hakkında bir argüman sunulacaktır. Bu argümandaki hareket noktam ahlakın temellerinin doğuştan olduğuna dair yakın dönemde elde edilmiş modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlardaki bilimsel veriler olacaktır. Öncelikle bu verilerle, insan zihninin boş bir levha (tabula rasa) olduğunu iddia eden görüşlerin yanlış olduğunu göstererek, bu alternatifi saf dışı bırakmaya çalışacağım. Daha sonra ise bu doğuştan özelliklerin Allah tarafından insanın zihnine yerleştirildiğini savunan teist yaklaşımın, bunların tesadüfen, bilinçsizce gerçekleşen doğal süreçlerle oluştuğunu savunan natüralist-ateist yaklaşımdan daha iyi bir açıklama sunduğunu savunacağım.
Buradaki argüman “en iyi açıklama” formundadır; alternatifleri incelemek ve en iyi açıklamayı tespit etmek kullanacağım metottur. Bu kitapta insana has “ahlaki farkındalık” özelliğinin teist paradigma içinde daha iyi açıklandığını ve ancak Allah’a yer veren bir varlık anlayışının (ontolojinin) kabulüyle “iyi”nin ve “ahlaki eylem”in rasyonel bir temele kavuşabileceğini savunacağım. Burada savunduğum ahlak argümanının önemli özelliklerinden birisi sadece Allah’ın varlığı için değil, aynı zamanda ahlaki buyrukları olan bir dinin varlığı için de bir argüman niteliğinde olmasıdır.
Bu kitapla ilgili çalışmamın bir kısmını Harvard Üniversitesi’nde, bir kısmını ise Cambridge Üniversitesi’nde misafir akademisyen iken gerçekleştirdim; bu kurumlara bana sağladıkları imkânlar için teşekkürü bir borç biliyorum. Bu kitabı okuyan siz değerli okurlarıma ilginizden dolayı teşekkür ediyor; eleştirilerinizi katkılarınızı ve önerilerinizi bilim-felsefe-din üçgenindeki diğer konuları da ele aldığım kitapların ve makalelerin bulunduğu www.canertaslaman.com adresine iletmenizi rica ediyorum.

KÜNYE

Ahlak Felsefe ve Allah
Caner Taslaman
İstanbul Yayınevi
Karton Kapak 13,5×21
3/2014
96 Sayfa
Türü:Bilim, Din Bilim, Felsefe
ISBN: 9786051620046

Ahlak Felsefe ve Allah
E-Kitap okumak için tıklayın