Âgâh Divanı

ÖZET

Bu çalışma, on yedinci yüzyılın ikinci çeyreği ve on sekizinci yüzyılın başlarında yaşayan Âgâh’ın Türkçe Dîvânı’nın karşılaştırmalı metninden oluşmaktadır.
Âgâh, H.1040/M.1630-1631’de Semerkand’da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Bulak’tır. Hacı Hafîz olarak da bilinen Âgâh, pek çok şehri dolaştıktan sonra Âmid(Diyarbakır)’e gelmiş (H.1080/M.1669) ve ömrünün sonuna kadar da burada kalmıştır.
H.1141/M.1728’de Âmîd’de vefat eden şâir , zamanında burada bulunan zengin bir edebiyat topluluğunun da başında bulunmuş ve bir çok öğrenci yetiştirmiştir.
Âgâh, kudretli bir şâirdir. Şiirlerinde Sebk-i Hindî ve hikemî tarzın etkileri görülen şâirin; Nâbî, Nâilî, Cevrî, Fehîm-i Kadîm ve Vâlî gibi şâirlerin şiirleini de tanzîr ettiği görülmektedir.
Bu çalışma ile özellikle Âmid çevresinde büyük şöhret bulan Hacı Hafîz Mehmed Bulak Âgâh’ı tanıtmak ve Türkçe DÎvânı’nı gün ışığına çıkarmak amaçlanmıştır.
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Âgâh Dîvânı
Şair: Âgâh
Hazırlayan: Şerife Akpınar
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
Yayın Tarihi: 2012
324 Sayfa
ISBN: 978-975-17-3625-3
 
Âgâh Divanı
E-kitap okumak için tıklayın