Adalet Kavramı

Adalet kavramını görelilik sorunu açısından ele alan kitap;

adalet kavramı üzerine ülkemizde yazılan ilk eserdir.

Felsefenin bir dalı olan hukuk felsefesi, hem felsefeden hem de hukuktan gelen bir ikili yapıya sahip olduğundan, ana sorunu olan adalet konusu da ancak her iki alanın verileri ışığında incelenebilirdi.

Bu çerçevede çalışma; Adaletin Türleri, Adaletin Görünümleri, Adalet ve Hukuk, Hukuk Felsefesinde Adalet, Hukukta Norm ve Adalet, Görelilik ve Adalet konularını incelemektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Genel Olarak Adalet
  • Adaletin Görünümleri
  • Adalet ve Hukuk
  • Hukuk Felsefesinde Adalet
  • Hukukta Norm ve Adalet
  • Görelilik ve Adalet

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Adalet Kavramı
Prof. Dr. Anıl Çeçen
Seçkin Yayıncılık
Türü: Hukuk Felsefesi
Yayın Tarihi: 2015/6
1.Cilt 1.Hamur
4.Baskı 13×19 cm
296 Sayfa
ISBN: 9789750233296