21 Aralık 2011 Çarşamba Günü G(ö)revdeyiz

E-Kitap okumak için tıklayın

“Demokrasi Var” Denilen Yerde Böyle Oyunbazlık Olmaz!

21 Aralık 2011 Çarşamba günü G(ö)revdeyiz

Sağlık Hakkı Meclisleri’ni Kuruyoruz
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi Oyluyoruz

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Diyetisyenler Derneği,

Halkımıza Çağrımızdır!

Sağlık “Reformu”nun “cicim ayları” bitti.
Genel Sağlık(sızlık) Sigortası’nın ertelenen maddeleri 1 Ocak 2012’de yürürlüğe giriyor.
Yeşil Kart iptal edilecek.
Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan herkes sağlık primi ödeyecek.
Başlangıçta “sadece 2 TL’cik olacak” denilen katılım payları çoktan devlet hastanelerinde 8, özel
hastanelerde 15 TL’ye çıktı.
Kasım ayından itibaren on gün içinde aynı branşta muayene olanlar 5 TL daha ödüyor.
Bundan sonra aile hekimi muayenelerinde, acil servislerde de katılım payı alınacak(mış.)
Reçetesine 3 kalemden fazla ilaç yazılandan daha da fazla para ödeyecek(miş).
(Hükümet yetkilileri öyle diyor, söylenince de er ya da geç oluyor! )
Özel hastanelerde “ilave ücret” adı altında ödenen paranın ise haddi hesabı yok.
Hükümet şimdi de (663 sayılı) bir Kanun Hükmünde Kararname çıkarttı.
Artık…
Sağlık Bakanlığı $ağlık Holdinge…
Devlet Hastaneleri $irket Hastaneleri’ne dönecek.
Hastaneler ticarethane olacak.
Devlet hastaneleri de tıpkı özel hastaneler gibi sınıflara ayrılacak.
Hükümet bunları yaparken ne size, ne bize, ne de Meclis’teki milletvekillerine sordu.
“Demokrasi var” denilen yerde böyle oyunbazlık olmaz!
Biz sağlık çalışanları 21 Aralık 2011 Çarşamba günü bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında
GöREVe çıkıyoruz.
21 Aralık günü (aciller ve özellikli durumlar dışında) hizmet sunmayacağız.
O gün Sağlık Hakkı Meclisleri’ni kuruyoruz.
Hükümet’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden kaçırdığı 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi
hastane bahçelerinde oyluyoruz.
Meclis’lerimize katılmak, oy kullanmak için vekil olmak gerekmiyor.
Asil olmak… ve
Sağlığına, sağlık hakkına sahip çıkmak yetiyor.

Bekliyoruz!

Künye Bilgileri

21 Aralık 2011 Çarşamba Günü G(ö)revdeyiz
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2011
2 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın