2015 Yılı Performans Programı

İçindekiler
 
Bakanın Mesajı
Müsteşar Sunuşu
Kısaltmalar
1- Genel Bilgiler
a- Yetki, Görev ve Sorumluklar
b- Teşkilat Yapısı
c- Fiziksel Kaynaklar
d- İnsan Kaynakları
2- Performans Bilgileri
a- Temel Politika ve Öncelikler
b- Amaç ve Hedefler
c- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
d- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
e- İdare Performans Tablosu
 
 
 
Künye Bilgileri
 
2015 Yılı Performans Programı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
Türü: Ekonomi
Yayın Tarihi: Ocak 2015
117 Sayfa
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın