2. Uluslararası Edebiyat ve Bilim – 1 Sempozyumu Bildirileri

2. Uluslararası Edebiyat ve Bilim – 1 Sempozyumu Bildirileri
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
 
* Önsöz
* Walther Von der Vogel Weide ve Karacaoğlan: “Bizler – Onlar”
Battal Arvasi
* Ortaçağ Hıristiyan İspanya‟da Günlük Yaşamın Edebiyata Yansıması
Nil Ünsal
* Mitolojik İmgelerin Rus Resim Sanatına Yansımaları
Gönül Uzelli
* Tarihten Yazına Yazından Tarihe Marie Antoinette‟in Gizli Günlüğü‟nden İzdüşümler
Hanife Nâlân Genç
* XX. yüzyıl İspanyol DüĢünce Dünyasının Doruk Noktası : Ortega y Gasset
Şebnem Atakan
* Hermann Hesse‟nin Boncuk Oyunu Adlı Romanındaki Eğitim ideali ve Eğitici Rolündeki Kişilerin Roman Kahramanı Josef Knecht‟in Gelişimine Etkileri
Ömer Lütfi İspirli
* Naturalism, the spectacle and the sociological observatory
Trevor Hope
* Canvardan, Kızkardeşe : Medusa Mitinin 20. yy Kadın şairleri Tarafından Tekrar Yazımı
Funda Başak Baskan
* Edebiyat-Coğrafya İlişkisi
Ali Özçağlar
* Michel Butor’un Yapıtlarının Coğrafya ile Bağlantısı
Zümral Ölmez
* Bir Yoğun Betimleme Örneği Olarak Edebiyat: Yeni Tarihselciliğin Edebiyat Eleştirisine Katkıları
Çimen Günay Erkol
* Geçmişe Dönüş: A.S. Byatt’ın Possesion (Tutku) Romanında Edebiyat Tarihi ve 19.yy İngiliz Edebiyatı
Belgin Elbir
* Tarihin Kaybolmayan İzleri, Toni Morisson’un Sevilen (Beloved) Adlı Romanında Unutulmayan Geçmişin En Acı Yüzü: Sevilmeyen Sevgili
Gökşen Aras
* Tarihsel Roman Olarak Amin Maalof’un Semerkant’ı
İrfan Atalay
* Willa Cather’in “Paul’un Sonu” ve D.H.Lawrence’in “Tahta Atla Kazanan Çocuk” Adlı Öykülerinin Kahramanlarına Psikanalitik Açıdan Bir Bakış
Lerzan Gültekin
* Fantastik Metinlere Kişi Görünüğü Bağlamında Psikanalitik Bir Yaklaşım: “Kum Adam” Örnekçesi
Aydın Ertekin
* Ferit Edgü’nün Kaçkınlarına Psikanalitik Bir Yaklaşım
Macit Balık
* Savaş ve İngiliz ve Amerikalı Yazarlar, 1800-1955
Sema E.Ege
* Kültürel ve Sosyal Parçalanma
S.Seza Yılancıoğlu
* Fotoğraflarla Bir Dünya Yaratmak ve Tarih Yazmak: Claude Simon’un Historie / Tarihi
Ahmet Gögercin
* Şair Sappho’nun İngiliz Romantik Sanatına Etkileri
Füsun Deniz Özden
* Budin Beylerbeyleri
Yasemin Altaylı
* Macaristan’da Rönesans ve Hümanizmin Kökleşmesini Sağlayan Kral: 1.Matyas (1458-1490)
Gökhan Dilbaş
A Burn-Out Case: An encounter between the Imaginary and the Symbolic, a Lacanian Analysis
Nurten Birlik
* Savaştaki Bedenler ve Konuşmayan Dostlarımız
Mustafa Güllübağ
* Sırp Tarihçi ve Yazar Radovan Samariç’in Gözüyle Kanuni Sultan Süleyman ve Rokselana (Hürrem Sultan)
Melahat Pars
* Bulgar Papaz Spiridon’un Slav Bulgar Halkının Tarihçesi (1792) Başlıklı Yapıtında Osmanlı
Hüseyin Mevsim
* Charles-Albert Cingria’nın Tarih Anlayışı
Nurmelek Demir
* Batı Biliminin Arap Edebiyatına Etkisi Bağlamında Oryantalizm
Zafer Kızıklı
* Cervantes’in Don Kişot Adlı Eserinde Uluş Ali (Kılıç Ali Paşa) Figürü ve Tarihi Gerçeklik
Ertuğrul Önalp
* Ahmed Emin’in Mektuplarında Sosyolojik Temalar (Kuşak Çatışması Örneği)
Nevin Karabela
* Beden Sosyolojisinin Edebi İzdüşümü: William Golding ve Sineklerin Tanrısı
Zeynep Z.Atayurt
* Interkulturalitat in Yade Karas Roman “Selam Berlin”
Ünal Kaya
* Sosyal Gerçekçi Edebiyatın Türkiye ve Almanya’da Tarihsel Sürecine Dair Karşılaştırmalı bir Çalışma
Ali Baykan
* Ankara als Metropole Eine Literaturwissenschaftliche Spurensuche in Emine Sevgi Özdamara Werken Das Leben ist eine Karawanserei& Die Bricke vom Goldenen Horn
Anja Martin, Insa Hartung
* The Myth of Ulysses: From the ancient rise to modernist decay
Arzu Özyön- Rabia Demir
* Türk Mitolojik Öğelerinin Slav (Balkan Edebiyatlarına Etkisi
Emine İnanır
* Kalvos ve Pindaros
Esin Ozansoy
* ‘Gayri Meşru’ Çocuğun Yazınsal Eserlerde İşleniş Tarzı
Nazire Akbulut
 
 
Önsöz
 
Uluslararası Edebiyat ve Bilim-I Sempozyumu, 21-24 Kasım 2006 tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Yazınsal Türler Sempozyumu‘nun ardından, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı ikinci toplantıdır.
Türkiye‘nin çeşitli üniversitelerinden ve yurtdışından çok değerli akademisyenlerinve araştırmacıların ağırlandığı sempozyumda, edebiyat ile diğer sosyal ve beşeri bilimler arasındaki yakın bağ ve etkileşim serimlenmiş, irdelenmiş ve tartışılmıştır.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi‘nin çatısı altında gerçekleştirmekten büyük onur duyduğumuz bu etkinlikte, edebiyat ve bilim ilişkisi, tarih, felsefe, sosyoloji, coğrafya, antropoloji, etnoloji, psikoloji, sanat tarihi ve dilbilim gibi alanların katkısıyla aydınlatılmaya çalışılmış ve edebiyat ile söz konusu disiplinler arasındaki ortak paradigmalar ortaya konulmuştur.
Sempozyumda, tarihsel romandan psikolojik anlatılara, Yeni Roman türünün coğrafya ile bağlantısından edebiyatın toplumsal olayların aynası olarak algılanmasına, resim ve fotoğraf sanatıyla edebiyatın zenginleştirilmesinden psikolojik durumların edebiyat
yoluyla yansıtılmasına kadar pek çok konuyu kapsayan yetmişe yakın bildiri sunulmuştur. Bu göz kamaştırıcı bildiri ve bilgi çeşitliliği sonucunda edebiyat disiplininin önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Yakın bir tarihte ―Uluslararası Edebiyat ve Bilim-II Sempozyumu‖nun
düzenleneceği müjdesini verirken, başta Sayın Rektörümüz ve Sayın Dekanımız olmak üzere, Sempozyum Düzenleme ve Bilim Kurulu üyelerine, Bölümümüzün öğretim elemanlarına, sevgili öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız.
 
 
 
Künye Bilgileri
 
2. Uluslararası Edebiyat ve Bilim – 1 Sempozyumu Bildirileri
Prof.Dr. Tuna Ertem, Prof.Dr. Belgin Elbir, Prof.Dr. Nevin Özkan, Prof.Dr. Dursun Zengin, Doç.Dr. Seda Köycü, Doç.Dr. Nurmelek Demir,
Araş.Gör.Dr. Yasemin Altaylı, Araş.Gör.Dr. Ebru Balamir, Araş.Gör. Aybike Çetin Kılık, Araş.Gör. Ceren Karaca, Araş.Gör. Hasan Karacan, Araş.Gör. Ömer Ulusoy
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Bilim, Edebiyat
Yayın Tarihi: 2011
512 Sayfa
ISBN: 9789754829693
 

2. Uluslararası Edebiyat ve Bilim – 1 Sempozyumu Bildirileri
E-kitap okumak için tıklayın