2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Sunuş
Prof. Dr. Sedat Sever, 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Nusret Aras, Ankara Üniversitesi Rektörü

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Sedat Sever
Prof. Dr. Gönül Akçamete
Prof. Dr. Mehmet Gürel
Onur Konuğu: Fazıl Hüsnü Dağlarca
Onur Yazarı: Gülten Dayıoğlu

Açılış Bildirisi
Prof.Dr.Orhan Öztürk
BİLDİRİLER
1. OKUYAN ÜLKE TÜRKİYE
Nuri Okutan “Okuyan Şehir Sakarya”
2. ÇOCUK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ
Prof.Dr.Sedat Sever “Çocuk Edebiyatı Öğretimi Nasıl Olmalıdır ?”
3. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ÇOCUK
Yrd.Doç.Dr.Bayram Aşılıoğlu “Çocuklarda Okuma Alışkanlığının Geliştirilmesi Açısından Yeni İlköğretim Türkçe Programının Değerlendirilmesi”
Zeynel Hayran “Türkçe Öğretiminde Çocuk Yazısının Yeri”
Yrd.Doç.Dr.Canan Karababa “Ders Kitaplarındaki Metinlerin Çocuğa Göreliği
Öğr.Gör.Zekeriya Kaya “Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Türsel/Yazınsal Niteliği
Uzm.Özgen Sezer “İlköğretim 1.Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerdeki Değerlerin İncelenmesi”
Mustafa Ruhi Şirin “İlk ve Ortaöğretim Öğrencileri İçin 100 Temel Eser Türkçe-Edebiyat Öğretimi, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
Öğr.Gör.Nilay Yılmaz “Öykü Anlatma Tekniğinin Türkçe Öğretiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Kullanılması”
4. ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM
Aytül Akal “Çocuklar İçin Üretilen Edebiyat Kitaplarına Farklı Bakış Açılarından Çözümlemeci Bir Yaklaşım: Masal, Öykü ve Şiirlerle Liderlik Eğitimi”
Doç.Dr.Selahattin Dilidüzgün “Çocuk Kitaplarının Çocuğun Sanat Eğitimine Katkısı”
Yrd.Doç.Dr.Meral Kaya “Okuma Yazma Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Öğretim Amaçlı Kullanımındaki Yöntem ve Teknikler”
Yrd.Doç.Dr.Betül Özçelebi “Çatalhöyük Öyküleri’nde Uygarlık Tarihinin Yapılandırılışı”
Arş.Gör.Dr.Ahmet Şimşek “Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanı Çocuk Edebiyatı Ürünlerinden Yararlanma Bağlamında Çağdaş Dünyanın Neresindedir?”
Doç.Dr.Ayşegül Yarpuzlu – Çağrı Kemal Acuner “Sağlık Eğitiminde Engellilik Teması ve Yarı İnsan, Yarı Makine Karakterler”
Mavisel Yener “Çocuklar İçin Üretilen Edebiyat Kitaplarına Farklı Bakış Açılarından Çözümlemeci Bir Yaklaşım: Masal, Öykü ve Şiirlerle Duygu Eğitimi”
5. ÇOCUK EDEBİYATI VE ELEŞTİRİ
Doç.Dr. Selahattin Dilidüzgün “Çocuk Edebiyatı Eleştirisinin Temelleri ve Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Eleştirisi
Prof.Dr.İbrahim İlkhan – Arş.Gör.Beyza Akyüz “Batı ve Türk Edebiyatı Üçgeninde Çocuk Edebiyatının Karşılaştırmalı Konumlandırılması ve Türkiye’deki Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Yaklaşım”
Prof.Dr. Zehra İpşiroğlu “Çocuk Yazını Eleştirisi”
6.ÇOCUK EDEBİYATI VE İNCELEME
Yrd.Doç.Dr.Safiye Akdeniz “Bir ‘Masal Metinleri İnceleme Modeli’ Önerisi ve Uygulaması”
Arş.Gör.Dr.Canan Aslan “Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarının Çocuğun Gelişim Sürecindeki Yeri”
Arş.Gör.Dr.İ. Seçkin Aydın “Çocuk Yazınında Mizah Kullanımının Bilişsel, Duyuşsal ve Toplumsal Yönden Önemi”
Yrd.Doç.Dr.Ş.Dilek Belet – Arş.Gör.Çiğdem Suna ” İlköğretim Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları İle Okuma İlgi ve Alışkanlık Düzeyleri Arasındaki İlişki”
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Çebi “Küçük Prens’te Eğitbilimsel Göstergeler”
Arş.Gör.Filiz Erbay – Yrd.Doç.Dr.Yasemin Aydoğan “Okul Öncesi Çocuklar İçin Hazırlanan Resimli Hikaye Kitaplarının Konu ve Zaman Kullanımı Açısından İncelenmesi”
Yrd.Doç.Dr. Rasih Erkul – Arş.Gör.Nalan Başöncül – Arş.Gör.Hüsniye Sezer “Çocuk Edebiyatının Sorunları ve Çözüm Önerileri”
Yrd.Doç.Dr.Aysun Eyduran “Klasik Türk Edebiyatına Çocuğun Yansıması”
Figen Zivtci ” Çocuk Kitaplarında Kahramanın Yeri ve Önemi”
Öğr.Gör.Dr.Mehmet Hazar “Türk Dilinde Çocuk ve Genç”
Yrd.Doç.Dr.Şükran Kara “‘Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap’ve Ur-Faşizm”
Hasan Hüseyin Karabağ “Çocuk Gelişiminde Çizgi Romanın Etkisi”
Yrd.Doç.Dr. Türkan Kuzu “Aytül Akal’ın Masallarıyla Çocuklara Demokratik Yaşam Eğitimi”
Yrd.Doç.Dr. Salim Küçük “Çocuk Edebiyatında Kültürel Değerler Açısından Şeker Portakalı ve Fadiş Üzerine Bir Değerlendirme”
Öğr.Gör.Şükran Oğuz “İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alam Araç Metinlerin Türkçe Öğretim Programı Amaçları ve Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin İçeriksel Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi”
Prof.Dr.Uğur Öner – Öğr.Gör.Dr.Zeynep Yılmaz Kurt “Salinger’da Çocuk ve Aile İlişkileri-Gönülçelen”
Hüseyin Özçelebi “Çocuk Edebiyatı Eleştirisi Bağlamında Nezihe Meriç’in Çocuk Kitapları”
Dr.Sevgi Arkılıç Songören “İlköğretimde Çocuk Edebiyatı Ne kadar Yer Almakta? Ne Kadar Yer Almalı?”
Yrd.Doç.Dr.Mesiha Tosunoğlu – Arş.Gör.Deniz Melanlıoğlu “Türk Topluluklarında Söylenen Tekerlemelerin Çocuk Gelişimindeki Yeri ve Önemi”
Yrd.Doç.Dr.Mesiha Tosunoğlu – Arş.Gör.Nuray Kayadibi “Türkiye’de 2000-2005 Yıllarında Devlet Tarafından Yayımlanmış Çocuk Kitaplarının Biçim ve İçerik Analizi”
Öğr.Gör.Dr.Remziye Yılmaz “100 Temel Eser’in Değer Öğretimi Bağlamında Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi (İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Örneğinde Eleştirel Bir İnceleme)”
Neval Zivtci “Çocuk Edebiyatı Çevirisinde Kültürel Değerlerin Aktarılması”
7.ÇOCUK EDEBİYATI VE YAYINCILIK
* Fahrettin Bozdağ “Çocuk Kitaplarında Sistematik Yayın Sorunu ve Çözüm Önerisi”
* Nevzat Süer Sezgin “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Yayınevlerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
* Mine Soysal “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Uzman Yayıncılık Kavramı”
8. ÇOCUK KİTAPLARI VE RESİM
* Prof.Dr.Belma Tuğrul – Nihan Feyman “Okul Öncesi Çocukları İçin Hazırlanmış Resimli Öykü Kitaplarında Kullanılan Temalar”
* Ferit Avcı “Geçmişten Günümüze Çocuk Kitaplarındaki Resimler”
* Öğr.Gör.F.R.Işık Bingöl “Kültür Varlıkları Bilinci’nin Çocuklara Resim Yoluyla Kazandırılması”
* Arş.Gör.Sonnur Işıtan – Prof.Dr.Mübeccel Gönen “Resimli Çocuk Kitaplarının Benlik Kavramıyla İlgili Konuları İçermesi Yönünden İncelenmesi”
* Prof.İsmail Kaya “Çocuk Kitabı Resimlerinde Estetik Boyut”
* Arş.Gör.Ayhan Özer “Çocuk Kitaplarındaki Resimlerin ‘Çocuğa Göre’liği”
9. ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI
* Prof.Dr.Yahya Akyüz “Çeviri-Uyarlama Yoluyla Hazırlanan Resimli İlk Çocuk Okuma Kitaplarımızdan Fatin”
* Ayla Çınaroğlu “Türk Çocuk Yazınında Dünden Bugüne Sorunlar, Gelişmeler ve Beklentiler”
* Arş.Gör.Gökçe Demiryürek “Sevim Ak’ın ‘Az Buçuk Teo’ Adlı Çocuk Kitabındaki Kahramanların Özdeşim Öğesi Olarak İncelenmesi”
* Arş.Gör.Evren Karataş – Arş.Gör.Hatice Fırat “Çocuk Edebiyatında Bilim Kurgunun Yeri ve Gülten Dayıoğlu’nun Bu Bağlamdaki Çocuk Romanları”
* Elif Konar “Çocuk Gelişiminde Kitabın Önemi”
* Esra Lüle “Sevim Ak’ın Çocuk Dünyası”
* Yrd.Doç.Dr.Necdet Neydim “Genç Kız Edebiyatındaki Baba-Kız İlişkisine Yansıyan Gelenek ve İdeoloji; Bu Yansımada Kadın Yazarların Tutumu”
* Arş.Gör.Dr.Hülya Yazıcı Okuyan “Fakir Baykurt’un Çocuk Kitaplarının İçerik, Dil- Anlatım ve Eğitsel Özellikleri”
* Prof.Dr.Nuran Özyer “Türkiye’de Gençlik Edebiyatı”
* Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Uçar “Aşkın Güngör’ün ‘Düşler Dİyarı’nda Evrensel Değerler Eğitimi”
* Yrd.Doç.Dr.Seyit Battal Uğurlu “Yaşar Kemal’in Fiiler Sultanı Romanında İyilerle Kötülerin Dünyası”
10. ÇOCUK VE KİTLE İLETİŞİM
* Mustafa Doğdu “Ülkemizde Eğitsel Medyaların İlköğretim Düzeyinde Okuma Kültürü Edinme Sürecine Etkileri”
* Öğr.Gör.Dr.Fesun Koşmak “Medyanın ve Bilgisayar Oyunlarında Yer Alan Şiddetin Çocuğa Etkisi”
* Ayşe Gül Aksaçlıoğlu – Prof.Dr.Bülent Yılmaz “Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi”
11.ÇOCUK VE MASAL
* Prof.Dr.Ufuk Beyazova “Kitap Çocuk İlişkisi”
* Öğr.Gör.Ali Turan Görgü “Masalların Çocuğun Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimine Katkısı”
* Yrd.Doç.Dr.Güner Konedralı – Öğr.Gör.Ahmet Güneyli – Öğr.Gör.Azize Ummanel “Kıbrıs Türk Masallarının Eğitsel Özelliklerine Genel Bir Bakış”
* Kader Sürmeli * Masal Kitaplarında Grafik Tasarım Sorunları ve Çözüm Önerileri”
* Prof.Dr.Uğur Öner – Prof.Dr.Binnur Yeşilyaprak “Bibliyoterapi: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarında Çocuk Edebiyatından Yararlanma”
12. ÇOCUK VE MÜZİK
* Prof.Mustafa Apaydın “Çocuk ve Gençlik Korolarının, Toplumun Kültürel Gelişimindeki Yeri ve Önemi”
* İlker Kömürcü “Cumhuriyet Dönemi Çocuk Şarkılarının Konuları Bakımından İncelenmesi”
* Alp Özeren “Çocuklar İçin Yaratılan Müzik Yapıtlarının Toplumsal Müzik Bilinci ve Dil Gelişimi Açısından Rolü ve Önemi”
* Öğr.Gör.Adnan Tönel “Çocuğun Gelişim Sürecinde Çocuklar İçin Yaratılan Müzik Türlerinden Ninni’nin Yeri ve Önemi”
13. ÇOCUK VE OKUMA KÜLTÜRÜ
* Adnan Binyazar “Çocuk Kitaplarında Yazınsallık”
* Doç.Dr.Gül Celkan “Çocuk Edebiyatının Çocuk Gelişiminde Önemi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Okuma Alışkanlıkları
* Dr.Hatice Emel Dinseven “Ülkemizde Çocuk ve Gençlerin Okuma Kültürü Edinme Sürecindeki Temel Sorunları ve Okuma Grupları”
* Yrd.Doç.Dr.Aytekin Keskin “Dil-Kültür İlişkisi ve Okuma Kültürü”
* Öğr.Gör.Dr.Tülay Sarar Kuzu “Ülkemizde, Çocuk ve Gençlerin Okuma Kültürü Edinme Sürecindeki Temel Sorunlar”
* Yrd.Doç.Dr.Medine Sivri “Çocuğa Şiirde Öğreticilik Sorunsalı”
* Levent Yıldız “İlköğretim Okulu 2.Kademe Öğrencilerinin Okuma Sorunları (Aksaray İli Örneği)”
14. ÇOCUK VE YARATICILIK
* Yaşar Bodur “Edebiyatçılar Derneği İlk Gençlik Çağı Yaratıcı Yazarlık Atölyesi”
* Nermin Kalyoncu – Sadık Burak Dağlı “Çocuklar İçin Yaratıcı Yazar Atölyesi Çalışmaları; İlk Konumuz Günlükler”
* Yrd.Doç.Dr.İbrahim Kıbrıs “Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk ve Gençlik Romanlarının Eleştirel Düşünme Becerisi Açısından Değerlendirilmesi”
* Öğr.Gör.Aziz Özdemir “Çocuğun Gelişim Süreci İçinde Kilin Yeri ve Önemi”
* Doç.Dr.Leyla Subaşı Uzun “Öğrencilerin Yazılı Anlatım Sürecindeki Metinleştirme Sorunları”
15. ÇOCUK, TİYATRO VE DRAMA
* Yrd.Doç.Dr.H.Ömer Adıgüzel “Yaratıcı Drama ve Çocukların Tiyatrosu”
* Sema Alevcan “Drama Yöntemiyle Edebiyatı Yeniden Yapılandırma:Öneriler”
* Doç.Dr.Hasan Erkek “Çocuk Tiyatrosu, Yaratıcı Drama; Eğitimde ve Öğretimde Drama:Benzerlikler, Sınırlar, Ayrıntılar”
* Dr.Nihal Kuyumcu “Çocuk Tiyatrosu’nda Didaktizmin Boyutları”
* Arş.Gör.Ezgi Yıldız Küçük “2005-2006 Sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosunda Sahnelenmiş Gölgenin Canı ve Masal Bahçesi Adlı Oyunların Dramatik Yapılarının İncelenmesi”
* Öğr.Gör.Dr.Ayşe Okvuran – Prof.Dr.Ezel Tavşancıl – Prof.Dr.Ayşe Çakır İlhan “Çocuk Tiyatroları İçerik Analizi-Ankara İli Örneği”
16. KİTAP VE DİL GELİŞİMİ
* Öğr.Gör.Yusuf Çotuksöken “Okuma Etkinliği ve Yazınsal Metinler Bağlamında Yaşatıcı-Yaratıcı Okuma Yöntemi”
* Prof.Dr.Bahar Gökler “Gelişim Sürecinde Dilin Yeri ve Önemi; Dil Gelişimini Etkileyen Süreçler”
* Nazmiye Özkan – Prof.Dr.Bülent Yılmaz “Çocuk Kitaplarında Dil Sorunları”
17. TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK
* Dr.Kelime Erdal “Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Çocuk Kitaplarıyla İlgili Görüşler”
* Yrd.Doç.Dr.Kamuran Eronat “Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Çocuk ve Gençlik”
* Prof.Dr.Kaya Türkay “Ataç’ın Görüşleriyle Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Eğitimi”
18. YAZAR VE ÇOCUK EDEBİYATI
* Sevim Ak “Gökte Biri Var: Yaratıcı Okuma Çalışması”
* Seza Kutlar Aksoy “Çocuk Yazınında Nesnellik”
* Erol Büyükmeriç “Midas’ın Serçeparmağı’nın Yaratılış Öyküsü”
* Gülsüm Cengiz “Yazın Ustalarının Çocuk ve Gençlik Yapıtları Üzerine”
* Yücel Feyzioğlu “Masallar Çocuklar İçin Neden Gereklidir?”
* Mehmet Güler “Bir Gençlik Romanınını Kurgulamak”
* Dr.Müyesser Güner “Küçük Prens’le ‘İnsanlığın Çocukluk Tarihine’Yolculuk (Bir Değerlendirme)”
* Melek Güngör “Bilim kurgu ve Astronominin Çocukların Zihinsel Gelişimindeki Önemi”
* Nur İçözü “Dilde, Konuda, Kahramanda Gerçek Nereye Kadar,Kurgu Nerede Başlar?”
* Muzaffer İzgü “Çocuk Yapıtlarımdaki Gülmecenin Kaynağı”
* Hacer Kılcıoğlu “Hayal Kurmak ve Çocuk”
* Emin Özdemir “Mutlu Kent’in Yöneticisinin Yaradılış Öyküsü”
* Serpil Ural “Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Yaşam Gerçekliği”
* Tülin Tankut “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Çağdaş Yönelimler”
* Yalvaç Ural “Başparmak Çocuklar Dünyası”
* Ayfer Gürdal Ünal “30.IBBY (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kitapları Kurulu) Dünya Kongresi”
* Zehra Ünüvar “Çocuk Tiyatrosu”
* SONUÇ BİLDİRGESİ
* PROGRAM
* KATILIMCILARDAN GÖRÜŞLER
* SEMPOZYUM GÖRÜNTÜLERİ

KÜNYE BİLGİLERİ

2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri)
Prof. Dr. Sedat SEVER
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, Çocuk Eğitimi
Yayın Tarihi: 2006
984 Sayfa

2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu
E-Kitap okumak için tıklayın