1983’de Türk İktisat Politikası Sempozyumu ve 1980 Sonrası Türk Vergi Politikası Semineri : Tebliğler ve Yorumlar

ÖNSÖZ

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince Kuruluşumuzun 100. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Türk iktisat ve vergi politikasına ilişkin tebliğ ve yorumlar bu yayında yer almış bulunmaktadır.

Bir asır boyunca Türk eğitim ve öğretim hayatında seçkin bir yer işgal eden şerefli Kurumumuz, bu yayını ile sosyal bilimler konusundaki faaliyetlerine bir yenisini eklemiş bulunmaktadır. Türk iktisat ve vergi politikaları, 1980 sonrası yeni bir döneme girmiştir. 24 Ocak 1980 istikrar tedbirlerinin ilanından bu yana Türkiye’de birbiriyle tutarlı bir dizi iktisadi ve mali tedbir yürürlüğe konulmuştur. Bu tedbirlerin başarısı büyük ölçüde, tesbit edilen yürürlüğe konulmuştur. Bu tedbirlerin başarısı büyük ölçüde, tesbit edilen iktisadi amaçlara uygun kullanılmasına bağlı bulunmaktadır. işte iktisadi ve mali tedbirlerin tatbikatının değerlendirilmesi ve yorumlanması amacıyla düzenlenen bu bilimsel toplantılarda ulaşılan sonuşların ve yayınlanan düşüncelerin Türk iktisat politikasının düzenlenmesi açısından büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

Bu vesileyle bu toplantıları düzenlemesinde emeği geçen Marmara Üniversitesi mensuplarına teşekkür ediyor, yayının yönetim ve bilim çevrelerine fayda sağlamasını diliyorum.

Marmara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Orhan Oğuz

İÇİNDEKİLER

1. 1983 YILINDA PARA POLİTİKASI (BEKLENTİLER VE ÖNERİLER)
Prof. Dr. Vural Savaş “Marmara Üniversitesi”

1. B. TÜRKİYE’DE İZLENEN PARA POLİTİKASI “Yorum”
Dr. Öztin Akgüç

1. A. 1983 YILINDA PARA POLİTİKASI (Yorum)
Prof. Dr. Mükerrem Hiç “İstanbul Üniversitesi”

2. 1983 YILINDA TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİNDE KUR POLİTİKASI VE KONVERTİBİLİTE SORUNLARI
Prof. Dr. Tansu Çiller “Boğaziçi Üniversitesi”

3. MALİYE POLİTİKASI VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA
Prof. Dr. Halil Nadaroğlu “Marmara Üniversitesi”

3. A. MALİYE POLİTİKASI VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA
Prof. Dr. Salih Şanver “Marmara Üniversitesi”

3. B. MALİYE POLİTİKASI VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA
Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel “Marmara Üniversitesi”

4. 1980 SONRASI VERGİ POLİTİKASI
A. Aykon Doğan “Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü”

5. 1980 SONRASI TÜRK VERGİ POLİTİKASI
Dr. Yılmaz Aliefendioğlu “T.C. Anayasa Mahkemesi Üyesi”
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

1983’de Türk İktisat Politikası Sempozyumu ve 1980 Sonrası Türk Vergi Politikası Semineri : Tebliğler ve Yorumlar
Sempozyum Bildirisi
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1984
147 Sayfa
Türü: Ekonomi
 
E-Kitap okumak için tıklayın