1929 Polemikleri: Tıp Tarihi Notları

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Önsöz
Sunuş
1929 Polemikleri

Birinci Polemik
Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey’in Ölümü
“Tıp Aleminden Hesap İsteriz !”
Hekimlerin Açıklamaları
Polemik Başlıyor: Hakkı Tarık’ın Soru Önergesi
Ameliyatı Kim Yaptı ve Teşhisi Kimler Koydu ?
İkinci Hamle: Mehmet Asım’ın Başyazısı
“Ankara Doktorları Cevap Veriyorlar”
“Ankara Doktorlarına Cevabımız”
Hakkı Tarık Meclis’te Soru Önergesini Açıklıyor
Sağlık Bakanı Dr. Refik Bey’in Soru Önergesine Yanıtı
“Yine mi Üfürükçülüğe Döneceğiz ?”
Hakkı Tarık’ın Karşılığı
Mehmet Asım’dan “Müfteri” Suçlaması
“Delil Gösteriniz”
“Bir Sual”
“Çuvalda Mızrak”
Polemikte Son Nokta

İKİNCİ POLEMİK
“Tıp Üstadları Yalnız Doktorluk Yapmalıdır”
Akşam’ın Yazı Dizisi: “Tıp Fakültesi ve Doktorlarımız”
“Fakülte Beklenilen Vazifeyi Hakkıyla İfa Etmekten Uzaktır”
“Profesörler İçtimaı: Aleyhtar Neşriyat Tamamen Haksızdır”
“Bizde Tıp Fakültesini İdare Edecek Hoca Yok !”
“Mazhar Osman Bey Acaba Aklını mı Oynattı ?”
“Operatör Mim Kemal Bey’in Mütalaası”
“Saraylarda Staj Gören Paşa Profesörler…”
“Fakültenin Kapıları Açıktır”
“Tıp Fakültesiyle Müftehiriz”

ÜÇÜNCÜ POLEMİK
Ahmet Haşim ve Necmettin S Beylerin Yazıları
Tabipler Toplanıyor
Cumhuriyet’in Haberi
Cemiyetin Bildirisi
Vakit Gazetesinin Yorumu
Neşet Osman Bey’le Tartışma
Cemiyet’in İkinci Toplantısı

EK 1
Türk Hekimliği
Türk Hekimleri

EK 2
Birinci Rapor
İkinci Rapor
Üçüncü Rapor
İstanbul’dan Gelen Doktorların Raporu
Başbakanlığa Takdim Edilen Açıklama

EK 3
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Refik Saydam’ın Ankara Hıfzıssıhha Mektebi’nin 2 Kasım 1936 tarihindeki açılışında yaptığı konuşma

TIP TARİHİ NOTLARI
ETİBBA (Tabipler) ODALARI ISLAH EDİLEBİLİR Mİ ?
DR ŞEFİK İBRAHİM İŞÇİL VE HEKİMLİK DİLİMİZ
SÜLEYMAN NUMAN, TEVFİK SALİM, ŞEFİK İBRAHİM
TİFÜS, BİT VE DR AHMET FİKRİ’NİN BUĞU SANDIĞI
MAZHAR OSMAN, ANDRE STAMPAR VE KÖYLÜLERİN SIHHATI
“DAHA LİBERAL BİR ŞEKİL İLE MUVAFFAKIYET İMKANI YOKTUR…”

Künye Bilgileri

1929 Polemikleri: Tıp Tarihi Notları
Dr. H. Zafer Kars
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Türkiye Tarihi, E-kitap
Yayın Tarihi: Mayıs 2003
82 Sayfa
ISBN: 975-6984-52-X

 

E-Kitap okumak için tıklayın