10. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt

İçindekiler

Fede Berti
Les Travaux De La Mission Archeologique Italienne A Isasos En 1987
Crawford H. Greenewalt Jr.
Sardis : Arohaeological Research İn 1987
Klaus Tuchelt
Bericht Uber Die Arbeiten Der Didyma-Grabung 1987
Wolfgang Müller Wıener
1987 Milet Çalışmaları
Orhan Bingöl
Magnesia Ad Meandrum (1987)
Sebastiana Lagona
Kyme 1987 Kazıları
Armağan Erkanal
Panaztepe Kazıları 1987 Yılı Sonuçları
Wolfgang Radt
Bergama Kazısı 1987 Yılı Özet Raporu
Wolfgang Radt
Zusammenfassender Bericht Über Die Kampagne 1987
Afif Erzen, Sait Başaran
Enez (Ainos) Kazıları. 1987 Yılı Çalışmaları
Christian Le Roy
Travaııxet Recherches En 1987 A Xanthos Et Alu Letoon
Jürgen Borchardt
Bericht Der Grabungskampagne İn Limyra 1987 Mit Beitragen Von Werner Bauer, Roman Jakobek, Ingrid Mader, Thomas Marksteiner, Martin Seyer
Cevdet Bayburtluoğlu
1987 Yılı Arykanda Kazısı Raporu
Jale İnan
Perge Kazısı, 1987 Yılı Çalışmaları
Jale İnan
Side Apolıon Tapınağı Restorasyonu 1987 Yılı Çalışmaları
James Russell
Conservation And Exeavation At Anemurium (Eski Anamur) 1987
Machteld J. Mellink
The Painted Tomb At Karaburun (Elmalı) : Problems Of Conservation and Iconography
Kenan T. Erim
Aphrodisias, 1987
Daria De Bernardi Ferrero
Fouilles Et Restaurations A Hierapolis En 1987
Alain Davesne
La Campagne 1987 A Meydancıkıkale
Adolf Hoffmann
Aizanoi 1987, Arbeiten Im Stadion
John Devreker
Pessinus (Pessinonte) 1987
Bedri Yalman
İznik Tiyatro Kazısı 1987
Oktay Aslanapa
İznik Çini Fırınları Kazısı, 1987 Yılı Çalışmaları
Rüçhan Arık
1987 Yılı Kubad-Abad Kazısı
M. Oluş Arık
Alanya Kalesi, 1987 Yılı Kazı Çalışmaları
 
 
Künye Bilgileri

10. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt
Sempozyum Bildirisi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
440 Sayfa
Yayın Tarihi: 1983
Türü: Arkeoloji
 
10. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt
E-Kitap okumak için tıklayın