1. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı

Bildiri / Sunum Özetleri

Algan, Ece ve Andrea Austin (ABD, Iowa Üniversitesi İletişim Çalışmaları Bölümü) “Dünyada Medya Okuryazarlığı Alanının Gelişimi: Teorik ve Pratik Yaklaşımlar” Bu çalışma günümüzde medya okuryazarlığı kavramının anlamını, Batı’daki gelişimi bağlamında incelemektedir. Ayrıca 1980’li yılların sonundan itibaren bağımsız bir akademik alan olarak önem kazanan Medya Okuryazarlığı’nın doğuş serüvenini ve bugün alanın Batı’da teorik ve pratik uygulamaları açısından nasıl bir gelişme izlediğini, Amerika, İngiltere ve Avustralya’dan örnekler sunarak tartışmaktadır.

Künye Bilgileri

1. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı (23-25 Mayıs 2005)
Hazırlayan: Nurçay Türkoğlu
Marmara Üniversitesi Yayınları
Türü: Medya
32 Sayfa

E-Kitap okumak için tıklayın