1. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu

İçindekiler

Açılış Konuşmaları
Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr.Orhan Bingöl
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr.Günal Akbay
Bildiriler
Türkiye’de Konservasyonun Tarihi
Işık Bingöl
Türkiye’de İki Senelik Konservasyon ve Restorasyon Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Hande Kökten Ersoy
Türkiye’de Restorasyon, Eğitimi, Sorunları ve Sonuçları
Celal Küçük
Dünya’da ve Türkiye’de Restorasyon Kavramı Türkiye’de Yapılanma Sorunları ve Çözüm Önerileri
Celal Küçük
Türkiye’de Taşınabilir Kültür Varlıklarının Konservasyonu Konusunda Etik Birliğinin Sağlanması
Hande Kökten Ersoy
Türkiye’de Taşınabilir Kültür Varlıklarının Konservasyonu ve Uzmanlaşma
Nil Baydar
Geleneksel Türk El Sanatları Eğitiminde Konservasyon
Öznur Aydın- Gonca Karayar
Arkeolojik Kazılar ve Koruma
Gönül Cantay
Müzelerde Bulunan Tarihi Tekstil Ürünlerinin Korunmasını Etkileyen Koşullar ve Alınabilecek Önemler
Ayşe Uygur
Tekstil Ürünleri Konservasyonunun Temel İlkeleri
Elvan Anmaç
Konservasyon Sırasında Arkeometrik Bilgilerin Kaybolmasını Önlemek Üzere Objelerdeki Organik Kalıntıların Tanımlanması
Şahinde Demirci- Marjan Dadashzadeh Akdağ
O.D.T.Ü TAÇDAM Müzesi Büyük Tümülüs Bronz Frig Kazanı Konservasyon Projesi
Ayşe E.Gültekin
Aşıklı Höyük Kerpiç Yapılarında Onarım ve Koruma Çalışmaları
Yüksel Dede
Taş ve Seramik Objelerin Özelliklerinin ve Bozulmalarının Koruma Amacıyla İncelenmesi
Emine Caner Saltık
Taş Koruma Malzemeleri İşlevleri ve Sorunları
Emine Caner Saltık
Menderes Magnesiası Latrina Opus Seetile Restorasyon Çalışması
Y.Selçuk Şener-Bekir Eskici
Mermerin Kükürtdioksit ile Olan Bozulmasının Bazı Kimyasal Malzemeler ile Kontrolü
Hasan Böke
Orhun Yazıtlarının Konservasyon Durumu Üzerine Gözlemler
Bekir Eskici-Y.Selçuk Şener
Safranbolu’da Özgün Çeşmelerde Koruma ve restorasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Erdal Eren
Osmanlı Arşivi’ndeki Cami ve Türbe Tamiratı ile ilgili Birkaç Belge
Ayşe Üstün
Askeri Müzede Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
Ali Güngör
Bronz Kanseri Hastalığı
Latif Özen
Malatya Aslantepe Maden Buluntuları Restorasyonu
Mine Ünsal
Knidos Duvar Dekorasyonu, Restorasyon-Konservasyon Çalışmaları (1996-1998)
Y.Selçuk Şener
Panel
Konu:”Türkiye’de Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
Sonuç Metni
İletişim Adresler
 
 
Sunuş
Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu olarak, Türkiye’deki taşınabilir kültür varlıklarının konservasyonu ile ilgili sorunlara çözümler üretmek amacıyla 6-7 Mayıs 1999 tarihlerinde düzenlemiş olduğumuz kolokyumdasunulan bildiriler “1. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıklarının Konservasyonu ve Restorasyonu” başlıklı bu kitapta toplanmıştır.
Kolokyumda yer alan bildirilerde ve panelde. Türkiye’de konservasyon kavramı ve yapılanma sorunları, taşınabilir kültür varlıkları konservasyonu eğitimi ve sorunları, taşınabilir kültür varlıkları konservasyonu uygulamaları, arkeolojik kültür varlıklarının konservasyonu, etnografik kültür varlıklarının konservasyonu ve arkeolojik kazılarda konservasyon ve sorunları başlıklı konular çeşitli yönleri ile irdelenmiştir.
Bu bilimsel toplantıda ulaşılan sonuçların yayınlanması için izinlerinden dolayı Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Günal Akbay’a ve değerli bilim adamlarımızın katkıları ile ortaya çıkan bildiriler kitabının basıma hazırlanmasında emeği geçen Ankara Üniversitesi Matbaası ve Başkent Meslek Yüksekokulu uzmanı Nil Baydar’a teşekkürü borç bilirim.
Prof.Dr.Orhan Bingöl
Başkent Meslek Yüksekokulu Müdürü

 
 
 
Künye Bilgileri
 
1. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu
Sempozyum Bildirisi
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Kültür, Bilim, Restorasyon
Yayın Tarihi: 1999
231 Sayfa
 
 
 
1. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu
E-kitap okumak için tıklayın