1. Türkiye Su Kongresi Cilt 2

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Takdim
Önsöz
İçindekiler
Hidrolik
Hidrolik Yapılarda Geri Devirli Havalandırma/ Ahmet Baylar ve Tamer Bağatur
Marmara Bölgesinde Dalga Kuvvetinin Kazıklı Su Yapılarına Etkisi/ Murat Küçük
Perisuyu Havzasında Sediment Miktarının Belirlenmesi ve Metotların Karşılaştırılması/Mualla Öztürk ve Eyüp Gül
Venturi Aygıtının Çok Amaçlı Kullanılması/ Tamer Bağatur ve Ahmet Baylar
BARAJLAR
Küçük Toprak Barajlarda Geomembran Uygulaması/ Recep Bakış
Baraj Tipleri ve Bu Tiplerin Türkiye Genelindeki Uygulaması/ Kemal Günaydın
Türkiye Genelindeki Barajların Yapılış Amaçlarına Göre Değerlendirilmesi/ Kemal Günaydın
K.Maraş Yresindeki Barajların Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi/ Orhan Erdaş, Arslan Okatan, Alaaddin Yüksel ve Mehmet Başaran
Atatürk Barajının Sosyo – Ekonomik ve Çevresel Etkileri/ H. Kırnak, Yusuf Çelik, Mahmut Şimşek ve Tahsin Tonkaz
ÇMESUYU VE SU KAYNAKLARI
Elazı’ın Su Sorunları ve Kaynaklarının Değerlendirilmesi/ Osman Kaplan ve Mualla Öztürk
Kıbrıs İçme ve Kullanma Sisteminde Düşey Akımlı Kum Tutucuların Projelendirme Esasları/ Recep Bakış
Küçük Havzalarda Su Kaynakları Yönetimi ve TOSB Örneği/ Recep Bakış ve Mehmet Bilgin
çel İli İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarının Kirlilik Durumunun Araştırılması ve Çözümüne Yönelik Modellerin Oluşturulması/ Halil Kumbur, Hüdaverdi Aslan ve Zafer Özer
Kentsel Su Teminindeki Güçlükler/ Mazen Kavvas
Uzaktan Algılamanın Büyük Su Kütlelerinde Kirlilin Belirlenmesinde Kullanılması Olanakları/ Abdülselam Altunkaynak ve Hüseyin Bayraktar
YERALTI SUYU
Eskişehir Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Yeraltı Suyunun İçme, Kullanma Suyu Olarak Değerlendirilmesi/ Mustafa Tombul ve Mehmet Bilgin
Mezitli- Susanoğlu Arası Kıyıdan Denize Boşalan Yeraltı Sularının Denizel Parametrelerle Belirlenmesi/ Mustafa Eryılmaz ve Fulya Yücesoy
Mersin Akiferinde Yeraltı Su Kirliliği ve ASM Uygulaması/ Zeynel A. Demirel
Ülkemizde Yeraltı ve Yerüstü Sularının Hukuki Durumu/ Muzaffer Tosun
Küçük Havzalarda Su Yönetimi TOSB Örneği/ Mustafa Tombul ve Mehmet Bilgin
SU KALİTESİ İYİLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ
Çözülebilen Maddelerin Dalga Etkisiyle Boyuna Türbülans Difüzyonu ve Dispersiyonu/ Abdülselam Altunkaynak ve M. Emin Savcı
Petrol Oluşumu Suyundan Organik Madde Giderimi/ Emin Şükürov, Hakan Demiral ve M.Ercengiz Yıldırım
Baraj Rezervuarlarında Ötrifikasyon Probleminin İncelenmesi/ Necati Gülbahar ve M.Y.Kılın
Marjinal Kaliteli Suların Sulamada Kullanımı/ Şerafettin Aşık, Bekir Sıtkı Karataş ve Mehdi Panahi
İstanbul Su Rezervuarlarının Radyoaktivite Seviyelerinin Değerlendirilmesi/ A. Beril Turul, İlyas Yılmaz ve Sudiye Şahin
Sepiyolit Kolon Reaktrü Kullanılarak Sulardan Amonyak Giderimi/ Mustafa Turan, Mehmet S. Çelik, Bora Özdemir ve Bülent Armağan
Türkiye’de Yüksek Düzeyde Florür İçeren Kaynak Suları ve Önemi/ Nazmi Oru
Yüksek Tuz Konsantrasyonuna Sahip drenaj Sularının Sulamada Kullanımının Toprak İnfilitrasyonu Üzerine Tepkisi/ İsmail Taş ve Zeynep Zaimoğlu
Su Kalitesi Gözlem Ağalarının Bulanık Mantık Modeliyle İrdelenmesi/ Yılmaz İçağa
Pomza ve Bazalt Tüfünün Dichlorous Arıtımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması/ Hüdaverdi Aslan ve Oya Zeren
NSAN TOPLUM VE SU
İzmir Metropol Etkileşim Alanı ile Yakın Çevresi Su Havzaları ve Koruma Alanlarındaki Yapılaşmanın Kentsel ve Kırsal Yerleşim Üzerindeki Etkileri/ Mümin Filiz, Murat Kılıç ve Ulaş Özer
Şehirleşme ile Akarsu Arasındaki İlişki/ Anya Butt, Recep Efe ve Mehmet Karakuyu
Önümüzdeki Yüzyılın Su Problemleri/ Ahmet Hamdi Orhan
İnsan, Toplum ve Su Anayasa Hukuku Açısından Bir Değerlendirme/ Servet Armağan
Barajların Çevresel ve Sosyo – Ekonomik Etkileri/ Recep Efe, Anya Butt ve Ali Demirci
Ömerli Baraj Havzasını Korumak İçin Bir STK Deneyimi/ Gökmen Yalçın
Türkiye’deki Çevre, İnsan ve Su Kaynakları/ Hatim Elhatip, Necati Gülbahar ve Yakup Kurmaç

Künye Bilgisi

1. Türkiye Su Kongresi Cilt 2
Editörler: Zekai Şen, Sevinç Sırdaş, Abdüsselam Altunkaynak
İSKİ
Türü: Çevre, Su kaynakları, Su Mühendisliği, Şehir, Yerel Yönetimler, E-kitap
Yayın Tarihi: Ocak 2001
318 Sayfa
ISBN: 975-97034-3-2

 

E-Kitap okumak için tıklayın