1. Türkiye Su Kongresi Cilt 1

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Takdim
Önsöz
İçindekiler
Su Yönetimi
Küçük Havzalarda Su Yönetimi ve Belde Limanı Örneği/ Recep Bakış ve Mehmet Bilgin
Akarsu Havzalarında Su Kaynakları Planlaması ve Yönetimi/ Necati Gülbahar, Hatem Elhatip ve Ömer Köse
Su Üretimine Tahsis Edilen Yağış Havzalarını Planlama ve Kullanma İlkeleri/ Necdet Özyuvacı, Ahmet Hızal ve Ferhat Gökbulak
HİDROLOJİ
Seyhan Havzası Morofmetrik Karakteristiklerinin Akım Üzerindeki Etkinliklerinin İz (PATH) Analizi ile İncelenmesi/ Tahsin Tonkaz, Fatih Topaloğlu ve Mehmut Çetin
Belde Dilovası Konteyner Limanı Yağmur Suyu Drenaj Sistemleri ve İFC’nin Tavsiyeleri/ Mehmet Bilgin, Recap Bakış ve Mustafa Tombul
Memba Debisinin Belirlenmesi için Bir Yaklaşım/ Mesut Çimen
Evapotranspirasyon Hesaplama Programı( CALCET) / Rıfat Ok, Levent Seylan ve Barış Çalda
Yıldız Dağları Yöresi Su Toplama Havzalarının Debi Değerleri/ Adile Yama
Yıldız Bölgesi için Yağış ve Akışın İstatiksel Özelliklerinin Belirlenmesi/ Sevinç Sırdaş ve Zekai Şen
Yıldız Bölgesinde Yağış – Akış Çokgenleri/ Sevinç Sırdaş ve Zekai Şen
TARIM VE ORMAN
Heyelanların Nedenleri ve Orman Alanlarının Heyelan Kontrolündeki Rolü / Murat Demir ve Tolga Öztürk
Orman Yollarında Suların Drenajı ve Alınabilecek Önlemler/ Murat Demir ve Tolga Öztürk
Bitki Örtüsünün Su Üretim Havzalarının Su Verimi Üzerindeki Etkileri/ Süleyman Özhan ve Ferhat Gökbudak
Ağaç Kesiminin Akarsu Havzasına Etkisi/ Gönül Yapıcı ve Anya Butt
Peyzaj Alanlarında Sulama Suyunun Ekonomik Olarak Kullanımı/ Tolga Öztürk ve Murat Demir
GAP Projesinde Sulama ve Sulama Sorunları/ Bahri Çevik ve Mahmut Çetin
TARIM VE SULAMA
Ekolojik Tarım Bitkilerle Atıksu Arıtma Tekniği Kullanma Olanaklarının Araştırılması/ Oya Zeren, Yağmur Uysal ve arkadaşları
Türkiye Su Havzaları Tarım Arazilerinde Erezyon Sorunu ve Toprak – Su Muhafazası Yönünde Alınması Gereken Önlemler/ Bahri Çevik ve Fatih Topaloğlu
Sulama Sisteminin Analizleri/ Fuat Toprak
Atıksu Arıtma Sistemi Olarak Kullanılan Yapay Sulak Alanların YApım Kriterleri ve Adana Bölgesi için Uygunluğun İncelenmesi/ Zeynep Zaimoğlu ve Ahmet Yüceer
Kayısı Tarımında UA Yöntemleri Kullanılarak Yaş Belirleme/ H. Yıldırım, Samuray Elitaş ve arkadaşları.
Marjinal Tarım Alanlarının UA ve CBS Yöntemleriyle Belirlenmesi/ H. Yıldırım, Samuray Elitaş ve arkadaşları
Bir Mikro Havzanın Tarım Ürünlerinde Yetişme Potansiyelinin UA ve CBS Belirlenmesi/ H. Yıldırım, Samuray Elitaş ve arkadaşları
TAŞKIN
Taşkın Frekans Analizi Paket Programının Antalya Ekstrem Yağışlarına Uygulanması / Özgür Kişi, Fatih Üneş ve Mustafa Cengiz
Akarsu Yataklarında Taşkın Ötelenmesine Pürüzlülük Katsayısının Etkisi / Hüsnü Demirpençe
Su Yüzü Profili Hesabına Örnek Uygulama/ Tansel Yılmaz ve Yaşar Kutoğlu
Ülkemizde İşletmede Olan Taşkın Koruma Barajları ve DSİ Taşkın Yıllığı İncelenmesi/ Erdoğan Basmacı ve Işık Erdem
Taşkın Koruma Projesi Planlama Çalışmaları/ Erdoğan Basmacı ve Yaşar Kutoğlu
Meskun Bölgelerde Taşkın Zararının Hesaplanması için Yöntemler/ Abdülselam Altunkaynak ve Mehmet Özger
MODELLEME
Tahoe Havzasında Gözlenen Hidrolojik Değişkenlerin Zaman Seri Analizleri/ Gökmen Tayfur ve Levent Kavvas
Yağış Verilerinin İstatistiksel Ön Analizleri; Seyhan Havzası Örneği / Fatih Topaloğlu
Günlük Yağışların Matematiksel Benzetim Modelleri/ Orhan Baykan ve Banu Karabay
Akım Değerlerinin Üretilmesinde Parçalı toplam Bağıl Frekans Yöntemi/ Cenap Doru ve Zekai Şen
Yapay Sinir Ağları ile Akış Tahmini / Ahmet Öztopal, Ceyhan Kahya ve Sevinç Sırdaş
İçmesuyu Sarfiyatının Bulanık Mantık Yöntemi ile Hesaplanması/ Abdülselam Altunkaynak ve Zekai Şen
Yıldız Bölgesi için Alansal Yağış ve Akış Değerleri / Sevinç Sırdaş ve Zekai Şen
Yukarı Fırat Havzasının Simulasyon Modeli ile İncelenmesi/ Mualla Öztürk ve Mehmet C. Aydın
KLİM
Manavgat ve Oymapınar Baraj Göllerinin Yakın Çevre İklimine Etkileri/ Hüsnü Demirpençe ve Veysel Güldal
Maraş Yöresindeki Barajların İklim Üzerindeki Etkilerin Araştırılması/ Orhan Erdaş, Alaaddin Yüksel ve Mehmet Başaran
Atatürk Barajı ve GAP Projesi Öncesi – Sonrasında İklimsel Parametrelerdeki Deişim Sınırlıkları/ Mehmet Şimşek, Tahsin Tonkaz, Halil Kırnak ve Remziye Yılmaz
Golabal Isınmanın Su Kaynaklarına Etkisi/ Ali Aytek
Kimi İklim Öğelerinde Periyodik Bileşenlerinin Otokorelasyon Yapısı Üzerine Etkisinin Araştırılması/ Mahmut Çetin, Tahsin Tonkaz, Ali Yücel ve Fatih Topaloğlu
İSKİ Pompalarının Elektrik İhtiyacının Rüzgar Enerjisi ile Karşılanma İmkanı / Zekai Şen ve Ahmet D. Şahin

Künye Bilgileri

1. Türkiye Su Kongresi Cilt 1
Editörler: Zekai Şen, Sevinç Sırdaş, Abdüsselam Altunkaynak
İSKİ
Türü: Çevre, Su kaynakları, Su Mühendisliği, Şehir, Yerel Yönetimler, E-kitap
Yayın Tarihi: Ocak 2001
318 Sayfa
ISBN: 975-97034-2-4

 

E-Kitap okumak için tıklayın