1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı 14 – 15 Kasım 2013

Türkiye’de çocuk ve medya ilişkisinden kaynaklanan sorunlar üzerinde konuşulmasına rağmen bu sorunların çözümüne yönelmek şimdiye kadar mümkün olamamıştır. Bu nedenle, 2013 yılının ilk günlerinden bu yana çocuk ve medya sorunlarının tesbitine yönelik yapılan çalışmalar çocukluk tarihimiz açısından da önemlidir.
27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Çocuk ve Medya Hareketi, bir yandan kendi kozasını örerken, diğer yandan bu alanda Türkiye’nin iki öncü çalışmasının da kozasını örmüştür: I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ile I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi
hazırlanmış ve sonuçlanmıştır.
I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi Birinci Taslağı 14-15 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlediğimiz I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nin Çocuk ve Yetişkin Delegelerine sunulmuştur. Çocuk ve Medya konusunda etkilenen taraf çocuk ile etkileyen tüm paydaşların bir araya gelerek hazırlanan Strateji Belgesi’nin vizyonu şöyle belirlenmiştir: “Çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürü temelinde bir çocuk-medya ilişkisi için; paydaşların sorumluluklarının bilincinde olduğu medya okuryazarı bir Türkiye.”
Strateji Belgesi’nde 12 Stratejik Amaç ve 95 Eylem öngörülüyor. Çocuk ve medya bağlamında koruyucu, yetkilendirici ve içerik geliştirici yeni yapılar ve ülke ölçekli örgütlenmeye dayalı bir anlayışın hayata geçmesini öneren bu Strateji Belgesi hayata geçebilecek mi?
Aralık 2013’te Hükümet’e sunulacak Strateji Belgesi, Çocuk ve Medya Hareketi ile Kongre’nin en önemli ürünüdür. Strateji Belgesi’nin hayata geçmesi için Çocuk ve Medya Hareketi’nin ülke ölçekli sivil bir hareket olarak örgütlenmesi gerekir.
I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde Çocuk ve Yetişkin Delegeler arasından seçilen Çocuk ve Medya İzleme Kurulu’nun en önemli amacı Strateji Belgesi’nin uygulanma süreçlerini izlemek olmalıdır. Daha etkin bir izleme süreci için Çocuk ve Medya İzleme Kurulu’nun temsil gücünün artırılması da öngörülmelidir. Kongre Tutanağı ve Kararları Kitabı, I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nin amacı
ve işlevini ortaya koyan bir belge olma özelliği taşıyor. Bu kitap, Türkiye’de çocuk ve medya konusunu ülke ölçekli bir sorun olarak ortaya koyması ve çözüme yönelmeyi de tespit ettiği için önemlidir. Kongre ise Çocuk ve Yetişkin Delegelerin bir arada gerçekleştirdiği akademik bir Kongre olarak yeni bir geleneğin izini sürmesi bakımından da benzer bir öneme sahiptir.
Kongre Tutanağı ve Kararlar Kitabı okunduğunda görüleceği gibi, Kongre’de yurt içinden ve yurt dışından çocuk medyası uzmanlarının bildirileri yanında, Çocuk ve Yetişkin Komisyon Çalışmaları da gerçekleşmiştir.
Medya, haber odaklı da olsa Kongre’ye ilgi göstermiştir. Ve hiç kuşkusuz, medyanın bundan sonraki süreçlerin içinde daha etkin şekilde yer alması için de özel bir çaba gösterilmelidir.
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu iş birliğinde düzenlediğimiz Kongre’nin Başkanlığı’nı Prof. Dr. Halûk Yavuzer Hocamız, himayesini ise Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç üstlenmişti. Kongreye ilk adımdan sonuçlanıncaya kadar destek veren, görüş ve eleştirileriyle katkıda bulunan çocuk ve yetişkin herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. İkinci Kongre’de buluşmak dileğiyle ve saygılarımla,
 
Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni

 
 
 
Künye Bilgileri
 
1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı 14 – 15 Kasım 2013
Hazırlayan: Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Yayınları
Türü: Medya
Yayın Tarihi: Aralık 2013
173 Sayfa
ISBN: 9789755520964
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın