1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi – Bildiriler Kitabı 1.Cilt

Sunuş
 
Günümüzde “çocuk ve medya” konusu giderek güncel ve küresel bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır
Bilindiği gibi TV, özellikle taklit yoluyla öğrenen çocuk için, etkili bir öğretmen rolünü oynar. Televizyon filmlerindeki kahramanlar, önemli birer özdeşim modeli oluştururlar.
Çocuklar televizyonda görerek ve işiterek, nesne ve olayları hareketli olarak tanımaktadır. Çünkü çocuklar hareketli bir nesneye daha çok dikkat edebilmektedir
Medyanın, çocuğun dünya görüşünü genişletme, kalıp yargıları yıkma, farklı fikirlere erişimlerini sağlama gibi olumlu etkileri sayılabilir.
Ancak bazı araştırmalar, sosyal etkileşimi sınırlayan elektronik medya ile aşırı ilgilenmenin, beynin sosyal ve yaratıcılık sistemine zarar verebildiğini ortaya koymaktadır. Yine sürekli ve plansız televizyon izlemenin “planlama ve organizasyon”dan sorumlu ön beyin korteksinin tembelleşmesine sebep olduğunu ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır.
Son yıllarda gerçekleştirilen bazı araştırmalar göstermiştir ki, günde 1-2 saatten fazla televizyon izlemenin akademik başarı üzerinde, özellikle okuma ve anlama notlarında olumsuz etkileri olmaktadır. Bunun nedeni televizyonun ağırlıklı olarak görsel algıya hitab eden özelliği gereği, sol lobdaki dil bölgesinin gelişimini yavaşlatmasıdır. Ağırlıklı olarak görsel efektlerle manipüle edilen beyin, dili dikkatle dinlemek için ilgisini bölememektedir.
Medya ile ilgili araştırmacıların kendi aralarında farklı savları ileri sürerek yapmış oldukları araştırmalarda, farklı sonuçlara vardıkları söylenebilir. Örneğin, bir grup araştırmacı televizyondaki “şiddet” filminin izlenmesinin çocuktaki saldırganlık dürtüsünün
katharsis aracılığıyla yol bulup boşalmasına neden olduğunu savunurken, diğerleri televizyondaki şiddetin bireyin saldırganlık davranışına model olduğu görüşünü benimsemektedir. Ancak bilinmesi gereken bir önemli nokta, şiddet içeren bilgisayar oyunlarının, şiddet içeren TV programlarından daha etkili ve zararlı olduğu gerçeğidir. Bilgisayarda oyun oynayan birey, televizyonda olduğu gibi pasif bir gözlemci olarak değil, oyunun aktif bir karakteri gibi hareket eder. Özetlemeye çalıştığımız bu gerekçeler, ”çocuk
ve medya” ilişkisinin önemini ortaya koymaktadır.
I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, medyadan öncelikli etkilenen taraf olan çocukların görüşü alınarak, çocuk ve yetişkin katılımıyla düzenlenmiş bulunmaktadır. Kongre’de sunulacak bildirilerde görüleceği gibi, çocuk ve medya ilişkisini bütün yönleriyle değerlendirmek ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Aynı zamanda Kongre, Çocuk ve Medya Hareketi’ni tanıtmayı da amaçlamaktadır. Çocuk ve Medya Hareketi, bir farkındalık kazandırma, uyarma, bilgilendirme ve gerekli önlemleri alma hareketidir. Bu hareketin amacı, çocuk ve medya ilişkisinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı çocuklarımızı korumak, olumlu etkilerinden yaralanmalarını sağlamak ve bu konuda gereken bilinci oluşturmaktır. Bu amaca ulaşmak için çocuklarımıza medyayı akıllı ve etkili bir biçimde kullanmayı öğretmemiz, kurguyla gerçeği ayırt etmelerine yardımcı olmamız gerekir. Bu da medya okuryazarlığıyla mümkündür. Medya okuryazarlığı, çocuklarımıza bilgiyi değerlendirmeyi ve onu yerinde
kullanmayı öğretir. Çocuk ve Medya Hareketi; anne, baba, öğretmen ve yetişkinlerin sürdüreceği bir sivil harekettir. Kongre sonrasında da hareketin sürdürülmesi ve sivil denetimin sağlanması hedeflenmektedir.
Özetle, bildiri başlıklarından da anlaşılacağı gibi, Kongre ile medyanın zararları karşısında yasaklamayı değil, medya okuryazarlığı kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu konuda ebeveyne, öğretmene, medyaya, çocuk ve ergenlere önemli görevler düşmektedir.
Çocuk ve Medya Hareketi ile I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nin en önemli çalışması ise I. Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi’dir. Strateji Belgesi Birinci Taslağı için çocuk ve yetişkinlerin görüşü alınarak düzenlenen çalıştay
ve odak grup toplantılarında; “Çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürü temelinde bir çocuk-medya ilişkisi için; paydaşların sorumluluklarının bilincinde olduğu medya okuryazarı bir Türkiye” vizyonu ortaya konmuştur. Strateji Belgesi Birinci Taslağı Kongre’de
müzakere edilerek ve sonuçlandırıldıktan sonra Aralık 2013’te Hükümet’e sunulacak.
Medya okuryazarı bir toplumun oluşmasında değerli akademisyenlerimizin bilimsel oturumlarda sunacakları bildirilerin büyük katkısı olacağına inanmaktayım. Bu konuda bir farkındalık gerçekleştiği takdirde Çocuk ve Medya Hareketi ile Kongre amacına ulaşmış olacaktır.
Akademik katkıları nedeniyle tüm katılımcılara şükranlarımı sunarım.
 
Prof. Dr. Halûk Yavuzer
Kongre Başkanı

 
 
 
Künye Bilgileri
 
1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi – Bildiriler Kitabı 1.Cilt
Hazırlayan: Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Yayınları
Türü: Medya
Yayın Tarihi: Kasım 2013
511 Sayfa
ISBN: 9789755520926
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın